presseticker

Skip to main content

Miljøprisen 2009:

Miljøinnsats ga salgssuksess

  Publisert: 11.03.2009 07:00 - av  Tale B. Jordbakke

Møbelprodusenten HÅG har fått Miljøprisen for stolen HÅG Futu.

Oslo: Møbelprodusenten HÅG har fått Miljøprisen under Designdagen 2009. Produsenten tenker miljø i alt fra tekstilproduksjon til antall deler, og mener miljøhensynet gir fortrinn i kampen om kundene.

Miljøprisen blir i år utdelt for første gang i forbindelse med Designdagen 2009. Prisen deles ut til bedrift og designer for å ha utviklet et produkt eller en løsning som kan vise vesentlig miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv.

 

– Denne prisen er viktig for å synliggjøre den gode innsatsen som mange bedrifter gjør for å ta hensyn til miljøet. I våre dager er det viktig å tenke miljø i alle ledd, ikke bare i valg av materialer. Miljø må stå på blokka allerede i planleggings- og produksjonsprosessen og følge produktene gjennom hele dets levetid, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd.

 

Prisen ble delt ut onsdag 11. mars i Oslo under Designdagen - et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd - der næringsliv og designere prises for vellykket nytenking og innovasjon.

 

Høy kvalitet og tidløs design

Den aller første vinneren av Miljøprisen er kontormøbelprodusenten HÅG, som fikk utmerkelsen for sin stol HÅG Futu. Stolen berømmes blant annet for sin sparsomme materialbruk, og for at hele 97 prosent av stolen kan resirkuleres.

 

Produsenten har introdusert et nytt tekstil i stolen, HÅG Futuknit, og kutter dermed ut det tradisjonelle skummaterialet som vanligvis brukes. HÅG Futuknit er gjenvinnbart, noe som gir en betydelig miljøgevinst. I tillegg er metallet som brukes ikke forkrommet, og smarte mekaniske løsninger erstatter limbruk.

 

– Vi har halvert bruken av PUR-skum og eliminert alt avskjær i tekstilproduksjonen, uten at vi dermed har økt bruken av andre materialer, forteller Lars I. Røiri administrerende direktør i HÅG.

 

For HÅG er ikke miljø en ny faktor i produksjon av møbler. – Miljø har vært en viktig del av utviklingsfilosofien vår i over 20 år. Målet er at alle nye produkter skal ha en lavere miljøbelastning enn tidligere produkter. Dette får vi til ved å utvikle møbler med lav vekt, få deler og miljøvennlig materiale, sier Røiri.

 

HÅG Futus høye kvalitet og tidløse design fremheves av juryen som et miljøargument i seg selv, da dette betyr lang levetid for stolen.

 

Tjener på å tenke miljø

I jurybedømmelsen berømmes HÅG for å skille seg positivt ut i en bransje der økodesign tradisjonelt ikke er særlig utbredt. Et godt miljørykte har også gitt HÅG fordeler i kampen om kundene, ifølge Røiri. – I løpet av de siste fem årene har vi merket at kundene legger stadig mer vekt på produktenes miljøpresentasjon, sier han.

 

– Fordi vi har vært opptatt av miljøet i produksjonen over tid, gir dette oss en troverdighet i markedet, utover det en ”green washing” eller nymerking av eksisterende produkter ville gitt, fastslår Røiri.

 

Salget av HÅG Futu har så langt gått over all forventing. – Salget ligger i dag om lag 15 prosent over budsjett, og det var et budsjett som ble lagt før krisen i finansmarkedet. Vi har solgt om lag 5300 stoler, og det er vi godt fornøyd med, sier han.

 

Røiri forteller at stolen har hjulpet HÅG med å nå nye markeder. – I tillegg til å selge godt i det skandinaviske markedet, har vi nådd ut til store europeiske markeder i Tyskland, Benelux, Østerrike og Sveits. I tillegg har vi oppnådd større aksept hos viktige målgrupper, som designere og arkitekter, konstaterer han.

 

Norsk design stilles ut

Mellom 19. mars og 26. april står utstillingen ”Merket for god design og Unge talenter” på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenteret) i Oslo. Her vil HÅG Futu stilles ut.

 

– De utstilte produktene og tjenestene gir et godt øyeblikksbilde av hva som skjer innen norsk design og innovasjon akkurat nå, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd.

 

På utstillingen, som er gratis og åpen for alle, vil det også gå an å stifte bekjentskap med vinnerne av Hedersprisen for god design, Klassikerprisen for god design, Miljøprisen og Design for alle-prisen. De tre prosjektene som gikk til topps i Unge talenter-konkurransen vil også være representert.

(Pressenytt)

 

Nyhetssaker, jurykjennelse, produktbilder med mer legges her kl 1700, onsdag 11. mars: http://www.norskdesign.no/nyheter/category152.html

 

Mer informasjon om utstillingen ligger her:

http://www.norskdesign.no/utstillinger/merket-for-god-design-og-unge-talenter-article8000-237.html

 

Kontaktpersoner:

* Norsk Designråd, prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter, Marte Grevsgard, mobil 917 74 683, mg@norskdesign.no

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, tlf. 23 29 25 57, gk@norskdesign.no

* HÅG, administrerende direktør, Lars I. Røiri, mobil 91 17 90 67

* Mer informasjon om Designdagen 2009: http://www.norskdesign.no/designdagen/velkommen-til-designdagen-article3750-229.html

 

Dette er Miljøprisen

* Miljøprisen deles ut til bedrift og designer for å ha utviklet et produkt eller en løsning som kan vise vesentlig miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv.

* Miljøprisen ble delt ut for første gang i 2009, og prisen gikk til kontormøbelprodusenten HÅG for stolen HÅG Futu

(Kilde: norskdesign.no)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak hågfutu.jpg 32,62 kB (449x600)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2009 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS