presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer 2021:

Lyngdal-designer mottar talentutmerkelse

  Publisert: 11.03.2021 09:20 - av  Henning Poulsen

Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen får DOGA-merket nykommer for “LINJE”. Foto: Sofie Finnøy Vestøl

“LINJE” skal gjøre det enklere å ta informerte valgt om videregående utdanning. Foto: Åse Lilly Salamonsen

Åse Lilly Salamonsen fra Lyngdal har designet en tjeneste som skal gjøre det lettere å velge videregående utdanning. Nå mottar hun DOGA-merket nykommer.

Utmerkelsen deles ut torsdag 11. mars i en direktesendt prisseremoni i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA), på doga.no fra klokken 14.

 

DOGA-merket nykommerer en årlig utmerkelse som løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter. Utmerkelsen kan gå til både studenter og nyetablerte utøvere.

 

I år er det sju mottakere av DOGA-merket nykommer.

 

Hjelper elever med å velge rett

Hver femte elev dropper ut av videregående skole, noe som øker sjansen for utenforskap, arbeidsløshet og uførhet senere i livet. Samtidig er det høyst forskjellig hvor mye rådgivning landets ungdomsskoleelever får om videregående utdanning, ifølge nasjonale studier. Denne utfordringen har Sofie Finnøy Vestøl fra Oslo og Åse Lilly Salamonsen fra Lyngdal, begge studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, tatt tak i.

 

For å forstå dagens situasjon har de intervjuet 135 elever, foresatte, studenter, rådgivere og fageksperter. Innsikten herfra er blitt brukt til å utvikle tjenesten LINJE.

 

Tjenesten består av en app som gir elevene svar på små og store spørsmål om videregående skole - samt en nettside som fungerer som oppslagsverk og samtaleverktøy for elever og foreldre. I tillegg tilbyr LINJE også en workshopdel som hjelper foreldre med å ha gode samtaler med barnet sitt.

 

Kjøpt opp av nasjonal portal

Nylig har LINJE blitt kjøpt opp av Utdanning.no. Den nasjonale nettportalen samarbeider nå med Vestøl og Salamonsen om å implementere LINJE som en del av sin løsning.

 

Juryen for DOGA-merket nykommer uttaler at prosjektet lykkes i å inkludere elever, foresatte og skolerådgivere i det som er ett av livets viktigste valg.

 

«At Utdanning.no ønsker å kjøpe LINJE for å integrere den i sine tjenester, er en ytterligere bekreftelse på at LINJE svarer på et stort behov for både ungdommer, foresatte og veiledere. Vi ser også et klart potensial for videreutvikling med tanke på valg av høyere utdanning, og mener dette er en tjeneste som kan vise seg å ha stor samfunnsmessig betydning i fremtiden,» skriver juryen om prosjektet.

(Pressenytt)

 

Faktaboks:

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for grønn omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/kalender/doga-merket-for-design-og-arkitektur/

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Stine Fantoft Berg, mobil 95 75 20 22, sfb ætt doga dått no

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen får DOGA-merket nykommer for “LINJE”. Foto: Sofie Finnøy Vestøl

 

“LINJE” skal gjøre det enklere å ta informerte valgt om videregående utdanning. Foto: Åse Lilly Salamonsen

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2021 09:20
Teknisk løsning ZEVS AS