presseticker

Skip to main content

Lydprosjekt fra Drammen får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:03 - av  Henning Poulsen
NNNN vil utforske mulighetene som ligger i lyd som tjeneste. Nå får Drammen-selskapet 325 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Lydbransjen regnes som temmelig konservativ, med kjøps- og leasingavtaler som ikke har forandret seg stort gjennom de siste tiårene.

 

Den designdrevne teknologiprodusenten NNNN, som står bak noen av markedets mest miljøvennlige og energieffektive høytalersystemer, ønsker nå å utvikle et nytt konsept i lydbransjen. Målet er å hjelpe bransjen med å foreta et grønt skifte.

 

Med industridesignerne Torkel Mellingen og Alexander Fossland på laget skal NNNN avdekke om det finnes rom i markedet for en «lyd-som-tjeneste»-modell – og hvordan en slik tjeneste kan utformes.

 

Ros fra juryen

Nå får NNNN 325 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Prosjektet var kort fortalt søt musikk for juryen, som gir særlig ros for at det legges opp til en svært god designprosess som kan lede i mange retninger.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* NNNN, Patricia Auseth, mobil 98 28 98 16

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

LÅNT LYD. Selskapet NNNN får DIP-støtte for å utforske hvilke muligheter som ligger i lyd-som-tjeneste.

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak NNNN_Concert_shot2 (1).jpg 894,87 kB (1920x1200)
Bilde - vedlegg til sak NNNN_hifi (1).jpg 872,71 kB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak 2 tor inge hjemdal foto sverre christian jarild.jpg 3,28 MB (4705x3135)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:03
Teknisk løsning ZEVS AS