presseticker

Skip to main content

Innlandskommune vil ha innovasjonsforslag:

Lom vil ut av boligknipa

  Publisert: 10.03.2022 11:54 - av  Henning Poulsen

NYE BOLIGMODELLER. Lom kommune trenger innovasjonshjelp for å utvikle nye boligmodeller. Foto: Kommunens hjemmeside

Et sesongbasert utleiemarked, få nybygg og mange sekundærboliger har blitt en flaskehals for Lom kommune. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å utvikle nye boligmodeller.

Som populær turistdestinasjon har Lom mange utleide sekundærboliger. Det skaper en flaskehals i boligmarkedet for fastboende og innflyttere, påpeker Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

 

– Boligmarkedet fungerer ikke optimalt mange steder i distriktene. Gjennom denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Lom og andre kommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill til mer varierte og velfungerende bomiljøer, sier hun.

 

Mer proaktiv kommune

Ordfører Bjarne Eiolf Holø ser på dette som en stor mulighet spesielt for lokalt næringsliv til å levere et nyskapende boligtilbud som det vil gå gjetord om i hele landet.

 

– Vi vil utfordre lokale og nasjonale næringsaktører til å gå sammen om å levere en attrativ, innovativ og fremtidsrettet boligløsning i Lom nasjonalparklandsby, sier han.

 

Åshild Myhre Amundsen er næringssjef og landsbykoordinator i Lom kommune. Hun forteller at et ensidig boligmarked gjør det vanskelig å bygge et velfungerende og attraktivt lokalsamfunn.

 

– Dagens boligtilbud er dårlig egnet både for nye innbyggere, sesongbasert arbeidskraft og for å takle den kommende eldrebølgen. Vi ser at kommunen kan ta en mer proaktiv rolle – i samarbeid med næringslivet. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger, sier Amundsen.

 

Lom er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Vil ha utradisjonelle forslag

– Vi håper å høre fra aktører som tør å tenke utradisjonelt og samtidig tar hensyn til lokale forhold og Loms egenart. Kanskje lokale og nasjonale aktører kan sette seg rundt det samme bordet for første gang, og at dét kan være et springbrett til noe som kan gi oss langvarig verdi også utover Gnist-programmet, sier Amundsen.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår.

 

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Lom kommune, næringssjef og landsbykoordinator Åshild Myhre Amundsen, mobil 97 52 29 77

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953Bildetekst:

NYE BOLIGMODELLER. Lom kommune trenger innovasjonshjelp for å utvikle nye boligmodeller. Foto: Kommunens hjemmeside

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 11:54
Teknisk løsning ZEVS AS