presseticker

Skip to main content

Leter etter innovasjonsnysgjerrige kommuner i Nordland

  Publisert: 23.09.2020 14:11 - av  Henning Poulsen
Kan bestillingsbuss og sømløs mobilitet danke ut bilen på Norefjell? Er havsalat, tare, kamskjell og et besøkssenter måten å revitalisere Utsira på? I alle fall dersom vinnerne av en ny innovasjonskonkurranse får viljen sin. Samtidig leter arrangøren nå etter kommuner som vil være med på neste års konkurranse.

Innovasjonsprosjektet «Testarena Norefjell – Best uten bil» vil utvikle og samordne et transportsystem på Norefjell som frister både fastboende og hytteturister til å la bilen stå hjemme. Prosjektet «Siramat» legger opp til en helhetlig næringsutvikling tuftet på havsalat, tare og kamskjell.

 

Begge ble onsdag denne uken hedret under Nordic Edge Expo 2020, etter å ha gått til topps i en innovasjonskonkurranse for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Inviterer nye kommuner

Basert på de positive erfaringene fra innovasjonskonkurransen lanserer DOGA og Nordic Edge nå Gnist, ett nytt innovasjonsprogram som er særlig rettet mot distriktskommuner, men åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge gode lokalsamfunn.

 

– Gnist-programmet skal stimulere til nytenking og innovasjon for å løse konkrete samfunnsutfordringer. Vi tilbyr støtte og kompetanse gjennom hele prosessen for å fremme løsninger som bidrar til god stedsutvikling, mer attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling i hele landet, sier Malin Kock Hansen. Hun er seniorrådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA) og prosjektleder for innovasjonskonkurransen.

 

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at Norge trenger flere gode løsninger for steds- og næringsutvikling.

 

– Jeg har tro på at programmet kan bidra til å opprettholde og skape arbeidsplasser og gode steder å bo. Da trenger vi å tenke nytt om steds- og næringsutvikling, og finne frem til gode løsninger som kan tas i bruk i hele landet, sier Nybø.

 

Mye å lære bort

– Begge årets vinnerbidrag er svært spennende. Med utgangspunkt i utfordringer som mange kommuner strever med, kommer de med konkrete forslag til hvordan vi kan skape smartere og mer bærekraftige lokalsamfunn. Her er det mye å lære og la seg inspirere av for kommuner over hele landet, sier Kock Hansen.

 

Bak innovasjonskonkurransen, som ble lansert i fjor høst, står Nordic Edge, Innovasjon Norge og DOGA. Formålet med konkurransen er å vise hvordan Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn kan omsettes til konkrete prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeid og verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å melde inn sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 19 kommuner meldte sin interesse, og en fagtung jury valgte til slutt ut Krødsherad og Utsira.

 

Næringslivsaktører over hele landet ble så oppfordret til å sende inn løsningsforslag på de to kommunenes utfordringer. Totalt sett har 20 teams jobbet frem innovative og tverrfaglige løsninger.

 

– Vi trenger nyskapende og modige kommuner for å skape arbeidsplasser, gode tjenester til innbyggerne og attraktive lokalsamfunn for fremtiden. Kanskje kan disse innovative ideene bidra til det, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

 

Flere arbeidsplasser på øya

Ute i Nordsjøen, nesten to mil vest for Haugesund, ligger Utsira, landets minste kommune målt i innbyggertall. I likhet med mange andre småsteder er Utsira truet av fraflytting. Øya trenger flere arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping.

 

Som svar på denne utfordringen har bergensbaserte Paraply Plan & Landskap satt sammen et tverrfaglig team bestående av blant annet arealplanleggere, landskapsarkitekter, marinbiologer og naturforvaltere. Sammen har de utformet prosjektet Siramat, som skal gi ny vind i seilene til den lille øykommunen.

 

– Vi har brukt mye tid på å snakke med politikere, kommuneansatte og innbyggere i Utsira. Det som gikk igjen er et behov for arbeidsplasser som ikke krever høy grad av spesialisering, og som passer til Utsiras identitet, forklarer by- og regionplanlegger Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap, som har utformet bidraget sammen med sin kollega, landskapsarkitekt Live Smelvær Høgelid, og en rekke forskjellige teammedlemmer og samarbeidspartnere.

 

Kjerneideen i konkurransebidraget Siramat er å legge til rette for klimavennlig og fremtidsrettet oppdrett av sjømat i Utsira. Rent konkret foreslår prosjektet at det satses på kamskjell, tare og havsalat, arter som krever begrensede investeringer i produksjonsmidler og som regnes som svært bærekraftige sammenlignet med mange andre arter. Et eget besøkssenter ved foredlingsanlegget skal gjøre produksjon til attraksjon og være med på å øke turismen til øya.

 

Et spark i baken

Prosjektleder Rune Solevåg i Utsira kommune forteller at konkurransen har vært et lite spark i baken.

 

– Det å få hjelp til å gjennomføre en nasjonal innovasjonskonkurranse er en fantastisk premie for små kommuner. Vi har fått tilgang til miljøer vi ikke normalt har kontakt med, og vi har begynt å ta tak i mulighetene som ligger i innovasjon og ny teknologi, sier han.

 

Solevåg roser Siramat for å representere noe håndfast som bygger på lokal identitet og historie.

 

– Vinnerkonseptet er knyttet til havet og sjømat, men samtidig med en god dose innovasjon, stedsutvikling og bærekraft. Næringsutvikling er risiko, men i røffe farvann midt i havet kan det også fort bli flere innovasjoner enn først tenkt. Vi gleder oss til å fortsette reisen, sier han.

 

Samler trådene på Norefjell

Går det an å klare seg i fjellheimen uten en bil som kan ta deg fram, tilbake og rundt omkring? Dét ønsket Krødsherad kommune, som rommer den populære reisedestinasjonen Norefjell, å få utredet. Vinnerbidraget, «Testarena Norefjell – Best uten bil», foreslår en sømløs reise fra hjem til hyttedør.

 

– Vi vet at 9 av 10 hytteturister tar med seg bilen fordi de trenger den til å reise rundt i lokalmiljøet. For eksempel trenger de å handle på matbutikken eller besøke en attraksjon. Derfor måtte vi legge opp til en mobilitetsløsning som ikke bare tar folk fram og tilbake, men også lar dem bevege seg rundt på destinasjonen, sier Magnar Totland, leder for fleksibel mobilitet i Vy-eide Go Mobile i Kristiansand.

 

Bestill en fjellbuss

Ryggraden i det tverrfaglige vinnerbidraget som mobilitetsselskapet har satt sammen med Sigdal Utvikling, Applied Autonomy og Vygruppen, er en fleksibel bestillingsbuss. Bussen binder sammen en lang rekke løse ender, som regionalt kollektivtilbud, Norefjellsekspressen, hyttegrender, hoteller, skianlegg, butikker og restauranter.

 

I tillegg legges det opp til sykkeldeling, bildeling og varelevering til hytta. En egen app skal være navet som sørger for at alle tilbudene er tilgjengelige på ett sted.

 

Når det kommer til hvordan prosjektet skal koordineres, gjennomføres og finansieres, bygger vinnerbidraget på kunnskap og metodikk hentet fra Testarena Kongsberg By&Lab.

 

– Vi skal bruke erfaringer og metoder fra dette suksessprosjektet for å etablere Norefjell som en attraktiv, nasjonal innovasjonsarena for skalering av mobilitetsløsninger som skal gjøre det enkelt for både tilreisende og fastboende å klare seg uten bil, sier Totland.

 

Konseptet legger opp til å utnytte en rekke fasiliteter som allerede eksisterer lokalt, som taxitilbud og sykkelutleie. Til og med den lokale skolebussen kan spille en viktig rolle i realiseringen av prosjektet.

 

Håper på rask oppstart

Prosjektleder Ellen Anne Bye i Krødsherad kommune forteller at Norefjell nå blir en testarena for pilotering og skalering av spennende løsninger som bygger på ny teknologi og åpne data. Hun forteller at det lenge har vært et ønske om å få til mer grønn mobilitet i Norefjell.

 

– Folk ringer oss og lurer på hvordan de skal komme seg opp på fjellet. Vi ser at vi har behov for et skikkelig løft, men vi har vært usikre på hvordan vi skulle angripe problemet. Denne innovasjonskonkurransen har vært en fantastisk reise, og gitt oss en unik mulighet til å jobbe med de fremste miljøene i landet. Dette er gull verdt for veien videre, sier hun.

 

Bye forteller at vinnerbidraget byr på en skalerbar og fleksibel løsning som også kan tilpasses andre distriktskommuner og reisedestinasjoner. Flere av disse sitter nå og følger med på det som skal skje på Norefjell, legger hun til.

 

– Prosjektet er veldig praktisk rettet, og lar oss komme raskt i gang med testing og piloter. Det legges opp til å bruke de ressursene vi allerede eier på en smartere måte, og nyvinningene vil komme både tilreisende og fastboende til gode, noe som er viktig for oss. Nå forventer vi en rask prosjektoppstart, sier Bye.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

* Utsira kommune, prosjektleder Rune Solevåg, mobil 924 90 163

* Krødsherad kommune, prosjektleder Ellen Anne Bye, mobil 489 59 487

* Go Mobile, leder for fleksibel mobilitet – Magnar Totland, mobil 915 25 495

* Paraply Plan & Landskap, by- og regionplanlegger Åsa Haaland, mobil 476 44 290

 

 

Bildetekster:

BESTILLINGSBUSS. Et fleksibelt on-demand-busstilbud er blant tiltakene som kan gi færre biler på Norefjell. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

TAREDYRKING. I løpet av et knapt halvår går tareplanten fra å være en centimeter, til å bli over to meter lange. Foto: Mari Bjordal

 

HURTIGSKJELL. I naturen kan det ta fire-fem år før kamskjellene er store nok til å høstes, men ved oppdrett kan de høstes etter to-tre år. Foto: Shutterstock Look

 

INNOVASJONSTRO. Tor Inge Hjemdal (adm. dir. i DOGA) og statsråd Nikolai Astrup har stor tro på steds- og byutvikling generelt og Gnist-programmet spesielt. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

GRØNT HAVBRUK. (f.v.) Live Smelvær Høgelid og Åsa Haaland i Paraply Plan & Landskap ble hyllet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under Nordic Edge Expo 2020 på onsdag. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

NOREFJELL UTEN BIL. (f.v.) Johnny Gjerseth i Go Mobile, Krødsherad-ordfører Knut Martin Glesne og Per Arne Lislien i Sigdal Utvikling mottok seiersbevis fra minister Nikolai Astrup. Foto: Sverre Chr. Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak illustrasjonsbilde minibuss - fotokred Vestfold og Telemark fylke.jpg 3,66 MB (5115x2877)
Bilde - vedlegg til sak tare - fotokred Mari Bjordal.jpg 1,73 MB (3968x2976)
Bilde - vedlegg til sak kamskjell - fotokred Shutterstock Look.jpg 3,52 MB (4896x3264)
Bilde - vedlegg til sak xastruphjemdal.jpg 272,67 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak xutsira.jpg 337,15 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak xkrødsherad.jpg 353,57 kB (2048x1365)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.09.2020 14:11
Teknisk løsning ZEVS AS