presseticker

Skip to main content

Ledere mener design gir lønnsomhet

  Publisert: 03.11.2017 07:17 - av  Henning Poulsen

IKKE BARE TOG OG SKINNER. Design ligger i bunn for alt Flytoget har gjort de siste 20 årene. Resultatet er fornøyde kunder og solid overskudd. Foto: CF Salicath

Oslo: Hver annen bedriftsleder i Norge ser en klar sammenheng mellom designsatsing og lønnsomhet i egen virksomhet, viser en ny studie.

Hele 67 prosent av toppledere i privat sektor sier design vil bidra til å styrke resultatet i deres bedrift de neste fem årene. Rundt halvparten mener det er en sammenheng mellom bruken av design og bedriftens lønnsomhet i dag.

 

Totalt 332 lederne deltok i den omfattende kartleggingsstudien, som ble gjennomført av TNS Kantar for Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Anita Cecilie Drabløs, seniorrådgiver for design ved DOGA, er svært fornøyd med at en såpass stor andel næringslivsledere forbinder design med lønnsomhet.

 

– Resultatene fra undersøkelsen stemmer godt med vår hypotese om at langsiktig arbeid med design gir tydeligere merkevare, økt salg, større konkurransekraft og mer fornøyde kunder, kommenterer Drabløs. Hun forteller at en tilsvarende undersøkelse gjennomført blant danske bedrifter i fjor høst ga lignende svar.

 

– En bærebjelke

Flytoget regnes som en av Norges sterkeste merkevarer, og har flere ganger kommet på førsteplass i Norsk Kundebarometer. I fjor la Flytoget fram et resultat før skatt på 170 millioner kroner av en omsetning på i underkant av én milliard.

 

– Helt siden oppstarten for 20 år siden har strategisk bruk av design vært en bærebjelke for Flytoget. Design gjennomsyrer alt vi gjør, fra tog og uniformer, til totalopplevelsen de reisende sitter igjen med – selve kundereisen, sier Lena Angela Nesteby, merkevare- og kommunikasjonssjef i Flytoget.

 

Hun forteller at brukt riktig kan design være et kraftig konkurransefortrinn.

 

– Vi var tidlig ute med å satse på design. Samtidig blir du aldri egentlig ferdig. Målet er at alle kundene skal få den samme, gode opplevelsen av å reise med oss. Det gjør at vi hele tiden må gå oss selv etter sømmene og sørge for at alt er som det skal være, sier Nesteby.

 

Design fostrer innovasjon og kvalitet

Kartleggingsstudien viser også en klar sammenheng mellom designsatsing og en rekke andre kvaliteter, som innovasjonsgrad, merkevarebygging og digitalisering. De som satser tyngst på design opplever seg jevnt over som dyktigere på disse områdene enn hva tilfellet er med de som holder et lavere nivå på designsatsingen.

 

(Pressenytt)

 

Les mer om undersøkelsen her:

https://doga.no/innsikt/verdien-av-design/er-design-lonnsomt-for-norske-bedrifter/

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver – design, Anita Cecilie Drabløs, mobil 918 20 249

 

Bildetekst:

IKKE BARE TOG OG SKINNER. Design ligger i bunn for alt Flytoget har gjort de siste 20 årene. Resultatet er fornøyde kunder og solid overskudd. Foto: CF Salicath

 

Om studien:

Mål: Kartlegge bruken av design i norsk næringsliv og undersøke sammenhengen mellom bedrifters satsning på design og lønnsomhet. Tilsvarende undersøkelse har tidligere vært gjennomført i Danmark av Dansk Design Center.

Hvem: 332 intervjuer i norske bedrifter med over ti ansatte, (88 prosent av intervjuene var med daglig leder). I privat sektor er lønnsomhet et mål, og derfor er virksomheter i offentlig sektor samt stiftelser ikke med i denne studien.

Metode: Spørreundersøkelse på telefon hvor det er trukket ut et utvalg av norske bedrifter. Det er brukt selskapsinformasjon fra Bisnodes næringslivsdatabase.

Når: September 2017

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak CFSalicath_Flytoget-8768.jpg 21,49 kB (3786x2519)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 03.11.2017 07:17
Teknisk løsning ZEVS AS