presseticker

Skip to main content

Digital guide skal stimulere til mer designdrevet innovasjon:

Lanserer nytt norsk innovasjonsverktøy

  Publisert: 19.11.2019 09:41 - av  Henning Poulsen

VELLYKKEDE BYSYKLER. DOGA-direktør Tor Inge Hjemdal håper lanseringen av en digital guide for designdrevet innovasjon kan bidra til flere innovasjonssuksesser á la Oslos velkjente bysykler. Foto: Hanne Tråsdahl

Kortere sykehuskøer. Grønn bymobilitet. Mer effektiv og bærekraftig produksjon. Designdrevet innovasjon er for alvor på vei inn i livene våre. Nå samles for første gang kunnskap og ressurser om dette på ett sted.

– Det er på høy tid at enda flere offentlige og private innovasjonsprosjekter utnytter det enorme potensialet som ligger i designdrevet innovasjon. Ved å sette brukerne i sentrum får vi mer treffsikker og samfunnsnyttig nyskaping, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Guiden er en bestilling fra Næringsdepartementet, og er satt sammen av DOGA. I neste års statsbudsjett peker Regjeringen på brukerorientert tjenestedesign som en god metode for å utvikle bedre tjenester, produkter og konsepter.

 

– Med denne guiden kan ledere komme i gang med designdrevet innovasjon. Dette kan gi mer kostnadseffektive og bærekraftige produkter og tjenester, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Doblet bysykkelbruken

Guiden inneholder all informasjon beslutningstakere i næringsliv og offentlig sektor behøver for å starte opp og gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt. Den består av alt fra artikler, illustrasjoner og huskelister, til konkrete eksempler på prosjekter der metodikken er brukt med stor suksess. Dette er første gang slik informasjon er samlet på ett sted på norsk.

 

Blant eksemplene på vellykkede norske designdrevne prosjekter finner vi Oslo Bysykkel. Da Urban Infrstructure Partner overtok driften av byens sykkeldelingstjeneste i 2016, gikk de i gang med et omfattende arbeid for å gjøre tjenesten synligere, bedre og mer nyttig for innbyggerne. I løpet av ett år ble bysykkelbruken doblet i hovedstaden.

 

Fjernet ventetid ved kreftutredning

Et annet eksempel stammer fra brystkreftavdelingen til Oslo universitetssykehus (OUS). I 2013 gikk ventetiden for utredning av brystkreft fra opptil tre måneder og ned mot sju dager. Bak det oppsiktsvekkende resultatet lå ingen dyr helsereform, men derimot et innovasjonsprosjekt med tjenstedesignere som satt kreftpasientene i sentrum og fikk fagmiljøene til å trekke i samme retning.

 

– Vi utvikler hele tiden nye helsetjenester. Fordi vi tror vi vet hva pasienten ønsker, tar vi ikke sjelden avgjørelser på tynt grunnlag.Det hjelper ikke å invitere én pasient sammen med 10 fagfolk. Tjenestedesign er en utmerket måte å sikre at pasientens stemme faktisk blir hørt, sier Andreas Moan, som var prosjektdirektør i OUS da brystkreftprosjektet ble gjennomført i samarbeid med tjenestedesignere fra Designit.

 

Felles virkelighetsbilde

I dag jobber han i Helse Sør-Øst, men følger fremdeles med på hvordan det går på sin gamle arbeidsplass.

 

– Ofte er det slik at virkningen i endringsprosjekter avtar etter en stund, og så glir ting tilbake til slik det var før. Sånn har det ikke vært med det designdrevede innovasjonsprosjektet vi gjennomførte ved brystkreftavdelingen til OUS. Her har den positive effekten bestått, sier Moan.

 

Årsaken til dette ligger blant annet i forankring, mener han.

 

– I slike prosjekter møtes fagfolk med ganske ulike utgangspunkt. Takket være tjenestedesignerne fikk vi ett felles virkelighetsbilde, noe som skapte forankring og felles forståelse. Da pasientene viste oss hva problemet var og vi fant løsningen, fulgte entusiasmen med. Det er ingen selvfølge ved endring, og er nok en viktig grunn til at løsningen lever i beste velgående 6-7 år senere, sier Moan.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Hanne Tråsdahl, mobil 95 15 41 60

 

Bildetekster:

VELLYKKEDE BYSYKLER. DOGA-direktør Tor Inge Hjemdal håper lanseringen av en digital guide for designdrevet innovasjon kan bidra til flere innovasjonssuksesser á la Oslos velkjente bysykler. Foto: Hanne Tråsdahl

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge - bysykkel.jpg 6,61 MB (5775x3850)
Bilde - vedlegg til sak ullevaal-sykehus.jpg 192,26 kB (1024x1105)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 19.11.2019 09:41
Teknisk løsning ZEVS AS