presseticker

Skip to main content

Laks, energistasjon og livsplanlegger fra Hordaland får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2019 09:29 - av  Henning Poulsen

JUBLER. LifePlanner og Kolbrun Retorikk jubler over DIP-støtten. Foto: Privat

SAMLER TRÅDENE. LifePlanner skal utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv. Foto: LifePlanner

Myobiotec fra Bømlo ønsker å fremstille frossenlaks med sashimikvalitet. Greenstat fra Bergen vil utvikle morgendagens energistasjon. Bergenserne i LifePlanner vil samle ditt digitale liv på ett sted. De tre Hordaland-prosjektene er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

 

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

 

Hyperfersk frossenlaks

Frosset laks oppfattes av mange som et generisk og lite eksklusivt produkt. Bremnes-konsernet ønsker å skape en mer bærekraftig laksenæring ved å utfordre dagens syn på frossenlaks, noe som igjen kan føre til et lavere karbonavtrykk og mindre matsvinn.

 

Bremnes-konsernet har en avansert slakteteknologi som gir et hyperferskt lakseråstoff av ypperste sashimikvalitet. Disse produktegenskapene ønsker oppdrettsselskapet fra Bømlo å konservere med naturlige metoder, slik at forbrukerne kan få en hyperfersk smaksopplevelse uansett hvor de befinner seg i verden.

 

Myobiotec, utviklingsselskapet til Bremnes-konsernet, ønsker å ta i bruk en designdrevet tilnærming for å fremstille prototyper av foredlet laks som i fryst tilstand holder like høy kvalitet som fersk laks. Med seg på laget har de Ocean Quality og Johan Verde Industridesign.

 

Juryen noterer seg at Bremnes Seashore gjennom merkevaren Salma allerede har demonstrert en evne til å kommersialisere innovasjon i sitt segment. I tillegg vil et fryst lakseprodukt kunne fraktes med skip, i motsetning til fersk laks som gjerne er flybåren. Prosjektet mottar 250 000 kroner fra DIP.

 

Fremtidens grønne energistasjon

Dagens ladeopplegg for elbiler og fylleløsninger for hydrogenbiler har for dårlig funksjonalitet, mener bergensselskapet Greenstat. Konsekvensen kan bli at det tar lenger tid å bytte ut dagens fossile bilpark med mer miljøvennlige kjøretøy.

 

Sammen med designbyrået Mlabs og Høgskulen på Vestlandet skal Greenstat skape et konsept for fremtidens energistasjoner. Prosjektet, som har fått navnet GreenStation, skal avdekke hvilke behov og ønsker eiere av elbiler og hydrogenbiler har når det kommer til lading og fylling.

 

Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess er målet å skape et grønt energistasjonskonsept som er like bra eller bedre enn dagens stasjoner. DIP-juryen mener resultatet kan bli en ledestjerne for bransjen, og tildeler GreenStation-prosjektet 500 000 kroner.

 

Plattformen som samler det viktige i livet

En stor og økende del av livene våre leves digitalt. Vi lagrer fotoalbumene våre i skyen, skriver og mottar epost, kommuniserer i sosiale medier og ordner med abonnementsavtaler og klubbmedlemskap på nett. Men hvordan holder vi oversikt over alt som er viktig i livene våre? Og hva skjer med alt dette når vi dør eller blir alvorlig syke?

 

LifePlanner, et gründerselskap lokalisert i Bergen og Oslo, ønsker å utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv og samle alt på ett sted. Det blir et verktøy for alle – fra ungdommen som flytter hjemmefra til den etterlatte som håndterer det praktiske rundt et dødsfall.

 

Sammen skal LifePlanner-teamet og designerne i Kolbrun Retorikk bli kjent med brukeren. De skal skaffeinnsikt i hvilken verdi LifePlanner kan ha ved alderdom, sykdom og dødsfall, både for brukeren selv og for pårørende og etterlatte.

 

Juryen vurderer prosjektets innovasjonsmuligheter som svært store. LifePlanner får 500 000 kroner i støtte for å implementere en designdrevet tilnærming til prosjektet.

 

Helse, mobilitet og bærekraft

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

JUBLER. LifePlanner og Kolbrun Retorikk jubler over DIP-støtten. Foto: Privat

 

SAMLER TRÅDENE. LifePlanner skal utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv. Foto: LifePlanner

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2019 09:29
Teknisk løsning ZEVS AS