presseticker

Skip to main content

DOGA-merket for design og arkitektur:

Kuttet innleggelser i Kristiansund med designprosjekt – får pris

  Publisert: 15.02.2023 07:57 - av  Henning Poulsen

HJEMMESYKEHUS. En nyskapende samarbeidsmodell i helsevesenet reduserer trykket på sykehussengene. Nå hedres prosjektet med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: SINTEF

En nyutviklet helsetjeneste gjør at pasienter ved Kristiansund sykehus kan få intravenøs antibiotika hjemme. Nå hedres sykehuset og Helse Møre og Romsdal med DOGA-merket for design og arkitektur.

– Dette er et glimrende eksempel på hvordan tjenestedesign og systemisk design kan brukes for å utnytte fellesskapets ressurser bedre. Resultatet er mer likeverdige og brukervennlige helsetjenester. Bedre for pasienten, bedre for sykehuset, bedre for alle, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

DOGA-merket for design og arkitektur deles ut 16. mars i Oslo, men allerede nå røper DOGA de 12 første vinnerprosjektene. Blant disse finner vi prosjektet til Kristiansund sykehus og Helse Møre og Romsdal.

 

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

 

Koblet på pasienter og pårørende

Har du behov for intravenøs antibiotikabehandling, må du belage deg på opptil flere uker på sykehus. Du rives ut av ditt daglige liv og mister muligheten til å være sosialt aktiv.

 

Dette ønsket Kristiansund sykehus og Helse Møre og Romsdal å gjøre noe med. De satte i gang en tverrfaglig og menneskesentrert designprosess for å lage en helt ny samhandlingsmodell. Pasienter, pårørende og ansatte deltok gjennom hele prosjektet. Helseinnovasjonssenteret og SINTEF tilførte prosjektet verdifull kunnskap om forskning, innovasjon, tjenestedesign og samhandling.

 

Gjennom et stort antall intervjuer avdekket tjeneste- og systemdesignerne hvordan brukerne opplevde pasientforløpet sitt, hva som fungerte godt og hvilke områder som kunne bli bedre. Et nytt tjenesteforløp ble utviklet og etter hvert testet ut på reelle pasienter. Erfaringer herfra ble tatt med i utviklingsprosessen.

 

Imponerende helsesamhandling

Sommeren 2022 ble tjenesten lansert ved Kristiansund sykehus. I samråd med behandlende lege kan pasienter som trenger intravenøs antibiotika selv velge om de vil legges inn eller behandles hjemme. De som velger det sistnevnte får med seg medisinposer og en bærbar, elektronisk håndpumpe hjem. Pasientene får opplæring i å bruke utstyret, og følges opp av sykepleiere fra hjemmetjenesten.

 

En viktig del av det som gjør tjenesten så nyskapende, er samhandlingen mellom de ulike helseorganisasjonene i fylket. Den nye poliklinikken for hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus holder i alle trådene. Sykehusapoteket tilbereder medisinen. Den utleveres av hjemmetjenesten, som ivaretar pasientene. Regionalt responssenter ivaretar beredskapen med døgnåpen alarmsentral. Og pasientene har åpen retur til sykehuset om de ønsker det. Så langt har ingen benyttet den muligheten.

 

Bedre tilbud til alle

Hittil har tjenesten ført til en innsparing av 400 pasientdøgn ved sykehuset i Kristiansund. Samhandlingen gir bedre ressursutnyttelse av helsetjenestene lokalt, og flere pasienter melder om bedre søvn og mer tid og overskudd til å drive med aktiviteter.

 

Tilbudet bidrar også til at folk som bor lang unna sykehuset får et likeverdig tilbud som de som bor mer sentralt.

 

Nå ser Helse Møre og Romsdal på hvordan prosjektet kan utvides til resten av fylket.

 

Håper sykehusene kjenner sin besøkelsestid

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur mener løsningen åpner for en bedre hverdag for pasientene, og håper flere sykehus innfører tjenesten i tiden fremover.

 

«Ved å tenke nytt om tjenestedesign tar Helse Møre og Romsdal tak i en viktig samfunnsutfordring. Helseforetaket går foran og viser at det faktisk er mulig for de ulike nivåene i helse-Norge å samarbeide om å gi et bedre tilbud. Samtidig blir fellesskapets ressurser utnyttet bedre,» står det i jurykjennelsen.

(Pressenytt)

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

Finn mer informasjon om prosjektet her:

Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika | DOGA

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika, Silje Bøthun, silje.bothun@sintef.no, mobil 48 03 34 62

 

Bildetekst:

HJEMMESYKEHUS. En nyskapende samarbeidsmodell i helsevesenet reduserer trykket på sykehussengene. Nå hedres prosjektet med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: SINTEF

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Hjemmesykehus3_SINTEF.jpg 1,16 MB (5472x3648)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.02.2023 07:57
Teknisk løsning ZEVS AS