presseticker

Skip to main content

Kragerø by skal utvikles med hjelp fra innovasjonsteam

  Publisert: 29.09.2023 11:30 - av  Henning Poulsen

Kragerø kommune deltok på en innovasjonsworkshop i regi av DOGA og Nordic Edge tidligere i år. Her er kommunens representanter i gang med nyskapingsprosessen. Foto: DOGA

Lav brukermedvirkning i byggesaker har lenge vært et problem i Kragerø kommune. Foto: Kragerø kommune

Kragerø kommune ønsker å få alle innbyggerne med i byutviklingsarbeidet. Et innovasjonsteam skal nå hjelpe kommunen med å få dette til.

Innovasjonsprogrammet Gnist er et samarbeid mellom Nordic Edge, DOGA, OsloMet, Futurebuilt og landets fylkeskommuner. Programmet kobler fremoverlente kommuner, som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling, sammen med tverrfaglige innovasjonsmiljøer. I år er Kragerø er én av fem utvalgte kommuner.

 

Innovasjonsteamet som kommunen har plukket ut består av samfunnsplanlegger Vigleik Winje og det prisbelønnede designbyrået Lokalt byrå, og vant oppdraget i konkurranse med andre sterke tilbydere fra hele landet. Teamet mottar nå 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet.

 

– Nå får Kragerø hjelp fra en gjeng som har strategiske designprosesser i lokalsamfunn som sitt spesialfelt, så her vil både kommunen og lokalsamfunnet for øvrig lære mye. Vi har virkelig tro på denne kombinasjonen av sted og folk, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

 

Vil bygge med innbyggerne

Kragerø har et bysentrum mange småbyer bare kan drømme om, men sliter likevel i arbeidet med stedsutviklingen. Høyt utbyggerpress og lav innbyggermedvirkning har skapt dårlig stemning i kystidyllen.

 

Derfor ønsker kommunen en byutvikling som samskapes gjennom åpne, innovative og tverrgående prosesser. Slik finner man felles retning, eierskap og engasjement. Innovasjonsteamet fremhever i sitt tilbud behovet for å gå fra ord til sam-handling i dialogen med lokalsamfunnet. Gjennom utvikling og testing av nye prosesser, verktøy og metoder vil Lokalt byrå sette kommunen i stand til å skape meningsfull medvirkning med innbyggere.

 

“Vår vurdering er at Lokalt Byrå er de som best beskriver en innovasjonsprosess som dekker kompleksiteten, bidrar til samskaping og tillitsbygging på tvers av lokalsamfunnet og fremmer innovativ nærings- og stedsutvikling. Dette gir oss tro på at vi kan få til varige endringer i kommunens arbeidsprosesser og ikke minst at vi rigges til å jobbe sammen med hele Kragerø-samfunnet,” skriver prosjektleder i Kragerø kommune, Geir Helge Lia.

 

Kragerø kan bli forbilde

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

 

– En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, sentrumsforvitring og mistillit i utviklingsprosesser. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne type utfordringer. Vi tror derfor Kragerø blir et viktig forbildeprosjekt som vil ha stor overføringsverdi til andre norske kommuner, sier hun.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Ingeborg Apall-Olsen, mobil 91 57 31 02, epost iao@doga.no

 

 

Bildetekster:

Kragerø kommune deltok på en innovasjonsworkshop i regi av DOGA og Nordic Edge tidligere i år. Her er kommunens representanter i gang med nyskapingsprosessen. Foto: DOGA

 

Lav brukermedvirkning i byggesaker har lenge vært et problem i Kragerø kommune. Foto: Kragerø kommune

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Kommunene kobles sammen med innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere en konkret utfordring i sitt lokalsamfunn. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og ressurser og nye samarbeidskonstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. På denne måten får kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Gnist-programmet mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar til gjennomføring av programmet sammen med OsloMet, Futurebuilt, Distriktssenteret og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

 

Årets Gnist-kommuner er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Grue i Innlandet, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken.

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.09.2023 11:30
Teknisk løsning ZEVS AS