presseticker

Skip to main content

Klimaverktøy fra Vestby og helsehjelp fra Lørenskog får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 08:28 - av  Henning Poulsen

OVERSIKT. Varig Technologies vil hjelpe eiendomsbransjen med å kutte klimautslippene. Foto/illustrasjon: Varig Technologies

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Vestby-gründer Renate Straume vil hjelpe eiendomsbransjen med å kutte i klimautslipp. Lørenskog-baserte Apotek1 Gruppen ønsker å gi mer helhetlig hjelp til kronikere. Nå får de til sammen nesten 1,2 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Varig Technologies og Apotek1 Gruppen er to av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Varig: Et komplett system for å redusere utslipp

Varig Technologies leverer en plattform som eiendomsaktører kan bruke for å måle, forbedre og rapportere på miljøeffekter. Gjennom automatisering av fangst og behandling av datakilder knyttet til byggs miljøavtrykk, tilbyr Varig et faktabasert verktøy for å lykkes i møtet med økende bærekraftskrav.

 

Nå ønsker selskapet å bygge en helhetlig tjeneste som gjør det lettere å omsette innsikt til effektive miljøtiltak. For å få til dette må Varig først vite hvor skoen trykker, og det skal Designit hjelpe dem med å finne ut.

 

Sammen skal Designit og Varig utføre brukerstudier, gjennomføre workshoper og utarbeide konseptskisser som gir et klart bilde av kundenes utfordringer og tanker om hvordan disse kan løses.

 

Juryen mener bruk av tverrfaglig designmetodikk vil gi verdifull innsikt som kan lede til varige endringer i næringsbyggsektoren.

 

«Målsettingen er ambisiøs, men med en klar retning. Varig ønsker ikke bare å forbedre et eksisterende verktøy, men tar steget helt tilbake og innoverer nye tjenestekonsepter. Dette gir bilde av en bedrift som er villig til å ta risiko, utforske, og vokse,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Apotek1 Gruppen: Mer helhetlig helsehjelp

Stadig flere nordmenn rammes av alvorlige livsstilssykdommer som diabetes, høyt kolesterol og fedme. Hjelpen de får er sprikende og fragmentert.

 

Derfor vil Apotek1 utforske hvilke muligheter som ligger i en kombinasjon av fysiske apoteker og nettbaserte tilbud for å gi folk med livsstilssykdommer mer helhetlig behandling.

 

For å få den nødvendige innsikten, skal Apotek1 og EGGS design gjennomføre dybdeintervjuer med en rekke personer i målgruppen. Hypoteser og løsningsforslag skal testes i egne brukergrupper, før prosjektet til slutt munner ut i et konsept som Apotek1 håper skal gi verdi for både bruker, apotek og samfunnet for øvrig.

 

Ifølge juryen identifiserer prosjektet ikke bare et samfunnsbehov, men også en klar forretningsmulighet.

 

«Ved å adressere dette behovet kan Apotek1 fylle et eksisterende gap i markedet ved å integrere et omfattende omsorgstilbud inn i sine tjenester. Design som innovasjonsmetode er lite brukt i apotekbransjen, og prosjektet kan bli banebrytende og gi Apotek1 et betydelig konkurransefortrinn,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Apotek1 Gruppen AS, Marius Willoch, mobil 95 15 74 15, mariusfaye.willoch@apotek1.no

* Varig Technologies AS, Krisztina Toth, mobil 45 51 95 83, kriszti@varig.tech

 

 

 

Bildetekster:

 

OVERSIKT. Varig Technologies vil hjelpe eiendomsbransjen med å kutte klimautslippene. Foto/illustrasjon: Varig Technologies

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Varig1.jpg 105,72 kB (1080x750)
Bilde - vedlegg til sak 1 LYS377084_ANNE_Jorunn_006 foto Sverre Chr Jarild.jpg 14,50 MB (6720x4480)
Bilde - vedlegg til sak Varig2 iphone.jpg 5,24 MB (5403x4052)
Bilde - vedlegg til sak Varig3.jpg 29,84 kB (1024x664)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 08:28
Teknisk løsning ZEVS AS