presseticker

Skip to main content

Merket for god design 2010:

Innovativ design til sjøs

  Publisert: 17.03.2010 07:00 - av  Maren Bækkelund Ellingsen

Umoe Schat-Harding fikk Merket for god design for livbåten FF1200.

Oslo: En tryggere og mer oversiktlig maritim arbeidshverdag oppsummerer Umoe Schat-Harding, Kongsberg Maritime og AKVA Group. Og midt blant dem lyser Statoils ledestjerne. Nå har de fire bedriftene fått tildelt det ettertraktede Merket for god design.

Umoe Schat-Harding og designerne i Birger Kullmann Design Naval Architects/ DDC Marine Safety & Design fikk merket for utviklingen av en livbåt for plattformer og skip, mens og AKVA Group har utviklet en overvåkningsenhet til oppdrettsanlegg i samarbeid med industridesignerne i Slip.

 

Også Kongsberg Maritime fikk tildelt Merket for god design for sin nyutviklede arbeidsstasjon for skipsoperatører, som er utviklet i samarbeid med designbyrået Hareide Designmill. Statoil med designerne i Scandinavian Design Group mottok merket for sin mye omtalte ledestjerne. Statoil og Kongsberg Maritime ble også nominert til Hedersprisen for god design.

 

– Merket for god design henger høyt i Norge, og gis til bedrifter og designere som sammen har skapt svært gode produkter eller tjenester gjennom metodisk bruk av design, sier Eline Strøm-Gundersen i Norsk Designråd, som er prosjektleder for Merket for god design.

 

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 17. mars i Oslo under Designdagen - et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd - der næringsliv og designere prises for vellykket nytenking og innovasjon.

 

Giske: Norge bør være fremst på design

Næringsminister Trond Giske var til stede under overrekkelsen. Han synes det er positivt at norske virksomheter som jobber strategisk med design løftes fram. – Jeg tror det er viktig at vi forteller om suksesshistoriene, slik at de beste kan vise fram sine vellykkede resultater, mener han.

 

Næringsministeren påpeker at design blir stadig mer sentralt i de fleste næringer her til lands for å utvikle attraktive produkter og tjenester som kan konkurrere med utenlandske aktører.

 

– I et høykostland som Norge må vi være i fremste rekke når det gjelder design, fordi dette er et område hvor vi kan være konkurransedyktige selv med et høyt lønnsnivå. Vi vet at design blir stadig viktigere når forbrukeren skal ta en kjøpsbeslutning, sier Trond Giske.

 

Flying start i livbåten

Umoe Schat-Harding har sammen med Birger Kullmann Design Naval Architects/ DDC Marine Safety & Design utviklet livbåten FF1200 for plattformer og skip.

– Denne livbåten er et resultat av all kunnskapen vi har fanget opp de fem siste årene, sier markedsansvarlig i Umoe Schat-Harding, Per Einar Gjerding.

 

Han forteller at det har vært mye negativ fokus på frittfall-livbåter i norsk offshore de siste årene. – Nå har vi brukt all vår kompetanse og bygget helt fra bunnen av. Vi har bygd del på del i et produkt som imøtekommer alle våre forventninger, og vel så det, sier Gjerding.

 

Livbåten er konstruert slik at når båten treffer vann etter å ha blitt sluppet fra plattform eller skip, vil den bevege seg raskest mulig vekk fra plattformen eller skipet, uten at den trenger å igangsettes eller styres av noen. – Livbåten gir en slags flying start på rømningen, forklarer Gjerding. Passasjerene i livbåten utsettes for minimale g-krefter, og ifølge Gjerding er kombinasjonen av de ubetydelige kreftene og farten bort fra åstedet en svært viktig del av det vellykkede designet.
Han mener det er positivt at bedriften nå mottar Merket for god design. – Det innebærer at vi har blitt lagt merke til med en komplett og smart design. Vi har designet en livbåt som har store krav knyttet til seg, og denne utmerkelsen bekrefter at vi har gjort mye riktig i utviklingen, mener Gjerding.

 

Tøff offshorehverdag

En stadig mer utfordrende hverdag for fartøy i offshorebransjen var bakgrunnen for at Kongsberg Maritime, et av verdens ledende selskaper innen maritim elektronikk og kontrollsystemer for skip, gikk i gang med å skape en helt ny arbeidsstasjon for skipsoperatører.

 

De erfarne industridesignerne i Hareide Designmill ble hentet inn. – Vi spilte ball med designerne og fant fram til løsninger som vi visste ville fungere ombord, sier Thor Hukkelås, prosjektleder i Kongsberg Maritime. Han forklarer at tankegangen bak K-Master var å endre fokus fra bokser, systemer og utstyr til funksjon, informasjon og operasjon.

 

Høyt designtempo

Gjennom en årrekke har Kongsberg Maritime på systematisk vis samlet markedskunnskap gjennom samarbeid med operatører og stadige besøk om bord i fartøyer og hos rederier. Dette kom godt med i den hektiske utviklingsfasen, og etter et drøyt halvt år kunne nyvinningen lanseres på den viktige offshoremessen Norshipping.

 

K-Master gjør at en sittende operatør har alt innenfor rekkevidde, slik at det blir lettere å tolke og reagere på mange ulike situasjoner – og gjennomføre arbeid som krever svært høy presisjon.

 

Ikonisk oppdrettsdesign

AKVA Group og industridesignerne i Slip har designet AKVA Cap, en overvåkningsenhet for fiskeoppdrettsanlegg.

 

Enheten er trådløs, og sender statusrapporter om oppdrettsanlegget til de som sitter på kontoret og drifter anlegget. – Vi har integrert flere eksisterende overvåkningssystemer i dette ene produktet, og det er ikke gjort før, forklarer industridesigner i Slip, Jens Olav Hetland, som har jobbet tett med AKVA Group i utviklingen.

 

AKVA Cap har et enhetlig design som ikke bare er en innpakning, men som naturlig inkluderer alle komponentene i systemet. Ifølge designjuryen kan designet kalles ikonisk. – Vi har laget en nyvinning som skal være enklere å håndtere og montere sammenlignet med tidligere produkter, sier Hetland.

 

Statoil som ledestjerne

Sammenslåingen mellom Statoil og Hydro i 2007 ga selskapet det midlertidige navnet StatoilHydro. Etter hvert ble nytt navn og ny identitet utviklet for selskapet, og det nye navnet ble Statoil, og det bakenforliggende arbeidet er nå belønnet med Merket for god design. I tillegg er Statoil nominert til den høythengende Hedersprisen for god design som én av fire bedrifter.
Den nye identiteten er utviklet sammen med Scandinavian Design Group (SDG). Merkevaren er visualisert i et omfattende designprogram av høy kvalitet. – Vi ønsket et symbol som kunne representere selskapets verdier, strategi og ambisjoner, fremfor et virksomhetsbeskrivende symbol som er relativt vanlig i vår bransje, forklarer Ole Gunnar Dokka i Statoil.

 

2. november 2009 ble den nye profilen lansert for alle de 30 000 ansatte i 40 land, og Dokka konstaterer at alle målsetningene Statoil hadde med den nye profilen til den interne lanseringen ble nådd.

 

– Vi er svært fornøyde med å ha fått en visuell profil og en merkevareplattform som holder et høyt internasjonalt nivå, differensierer oss tydelig fra konkurrentene og fungerer på de mange kommunikasjonsflatene vi arbeider på. Vi er godt rustet for neste fase av arbeidet, som vil ta den nye merkevaren vår ut i det globale markedet, fastslår Ole Gunnar Dokka.

(Pressenytt)

 

Jurykjennelser, bilder, underlag:

Nyhetssaker, jurykjennelse, produktbilder med mer legges her kl 1700, onsdag 17. mars: http://www.norskdesign.no/merket-for-god-design/category285.html

(Dersom du ikke finner den aktuelle mottakeren på førstesiden, så bla deg bakover)

 

Film:

Se næringsminister Trond Giske uttale seg om norsk design her: http://www.norskdesign.no/video/10-aarets-beste-design-article13980-636.html

 

Kontaktpersoner:

* Umoe Schat-Harding, markedsansvarlig Per Einar Gjerding, mobil 91 66 35 75

* Kongsberg Maritime, Thor Hukkelås, mobil 93 02 92 83

* AKVAGroup, daglig leder Morten Malm, mobil 90 60 18 40

* Statoil, Ole Gunnar Dokka, mobil 90 21 53 76

* Norsk Designråd, prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter, Eline Strøm-Gundersen, tlf. 23 29 25 70, esg@norskdesign.no

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, mobil 907 65 971

 

Merket for god design:

* Utmerkelsen er en anerkjennelse av vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger, og er et kvalitetsstempel til bruk i bedriftens markedsføring.

* Alle typer masseproduserte produkter, tjenester og løsninger utviklet med en designer, til enten konsument- eller bedriftsmarkedet, og fra alle typer bransjer, kan søke. Dette inkluderer alle typer produkter, emballasje, visuelle profiler, nettsider, applikasjoner, samt møbler, tekstiler, mote og konfeksjon..

* De innsendte bidragene blir evaluert av en objektiv jury bestående av fagpersoner fra nordisk næringsliv og fra designbransjen. Juryeringsprosessen er strengt konfidensiell.

* Bedrifter og designere som ikke når opp til en utmerkelse, får en detaljert tilbakemelding fra juryen, i form av et konsultasjonsmøte.

(Kilde: norskdesign.no)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak FF1200.jpg 69,26 kB (459x292)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.03.2010 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS