presseticker

Skip to main content

Innovasjonsteam skal hjelpe Sarpsborg med kulturbygging i utsatt bydel

  Publisert: 29.09.2023 11:23 - av  Henning Poulsen

Prosjekteierne i Sarpsborg kommune deltok på en innovasjonsworkshop i regi av DOGA og Nordic Edge tidligere i år. Her poserer de foran DOGA i Oslo. Foto: DOGA

Østre bydel strever med en rekke utfordringer. Et Gnist-prosjekt skal utforske rotårsakene og peke ut en vei videre.

Østre bydel i Sarpsborg har en rekke utfordringer, men med statlige midler til områdesatsning og deltakelse i innovasjonsprogrammet Gnist skal bydelen rustes for fremtiden. Et innovasjonsteam skal nå hjelpe kommunen med å utforske nye og bærekraftige muligheter for bydelen.

Innovasjonsprogrammet Gnist er et samarbeid mellom Nordic Edge, DOGA, OsloMet, Futurebuilt og landets fylkeskommuner. Innovasjonsprogrammet kobler fremoverlente kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling med tverrfaglige innovasjonsmiljøer. I år er Sarpsborg er én av fem utvalgte kommuner.

 

– Nå har kommunen valgt et imponerende innovasjonsteam som vant oppdraget i hard konkurranse med sterke tilbydere fra hele landet. Med Growlab-teamet får Sarpsborg et virkelig stjernelag, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

 

Teamet består av firmaene Growlab, Pir 2, Nedenfra, Assata og Prosser Project. Disse mottar nå 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet.

 

Apall-Olsen forteller at Growlab-teamet har bred erfaring fra områdesatsninger og har høy kompetanse på innbyggerinvolvering og -mobilisering. De kan også hente fra tidligere erfaringer med både kulturprosjekter i flerkulturelle bydeler og med tverrfaglige designprosesser.

 

Kan kultur løfte en bydel?

Østre bydel er Sarpsborgs arnested, og mange av byens kulturtilbud og kulturinstitusjoner holder til her. Dessverre strever bydelen også med fattigdom, høy ungdomsledighet, dårlige boforhold og lite stabile bomiljøer.

 

Derfor er kommunen i gang med en omfattende områdesatsning for å bedre levekårene og skape positive, varige endringer. Nå ønsker de å utforske om områdets kulturkvaliteter og etablerte ressurser kan brukes som en inngang til dette arbeidet.

 

Innovasjonsteamet skal raskt i gang med å kartlegge eksisterende innsikt og utforske rotårsakene til dagens situasjon. Basert på dette vil de utarbeide konkrete forslag til kulturbaserte tiltak og lage prototyper som skal testes på aktuelle målgrupper.

 

«For et team! Her er det både spennende metodiske innganger, haugevis av erfaring fra tilsvarende områder og en imponerende oppgaveforståelse,” sier prosjektleder i Sarpsborg kommune, Guro Elise Berg.

 

Sarpsborg kan bli forbilde

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

 

– En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, sentrumsforvitring og mistillit i utviklingsprosesser. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne typen stedsspesifikke utfordringer, sier hun.

 

– Vi vet at erfaringene fra Gnist-prosessen i Sarpsborg vil brukes videre gjennom områdesatsningsprogrammet og vi tror Østre Bydel vil bli et forbilde som mange andre kommuner kan lære av, legger hun til.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Ingeborg Apall-Olsen, mobil 91 57 31 02, epost iao@doga.no

 

 

Bildetekster:

Prosjekteierne i Sarpsborg kommune deltok på en innovasjonsworkshop i regi av DOGA og Nordic Edge tidligere i år. Her poserer de foran DOGA i Oslo. Foto: DOGA

 

Østre bydel strever med en rekke utfordringer. Et Gnist-prosjekt skal utforske rotårsakene og peke ut en vei videre.

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Kommunene kobles sammen med innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere en konkret utfordring i sitt lokalsamfunn. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og ressurser og nye samarbeidskonstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. På denne måten får kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Gnist-programmet mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar til gjennomføring av programmet sammen med OsloMet, Futurebuilt, Distriktssenteret og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

 

Årets Gnist-kommuner er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Grue i Innlandet, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.09.2023 11:23
Teknisk løsning ZEVS AS