presseticker

Skip to main content

Innovasjonsteam skal hjelpe Grue med å blåse liv i kommunesenteret

  Publisert: 29.09.2023 11:57 - av  Henning Poulsen

Både Grue og fylkeskommunen deltok på en innovasjonsworkshop i Oslo tidligere i år. Dette arbeidet danner grunnlaget for Gnist-prosjektet som nå skal settes i gang. Foto: DOGA

Kommunens prosjektmedarbeidere er i full gang med planleggingen. Foto: DOGA

Kirkenær sentrum har mange positive kvaliteter, men befolkningsprognosene er negative. Foto: Grue kommune

Fremtidens Grue trenger et attraktivt kommunesenter og et bærekraftig arbeidsmarked. Et innovasjonsteam skal hjelpe kommunen med å finne nye løsninger.

Innovasjonsprogrammet Gnist kobler fremoverlente kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling, sammen med innovasjonsmiljøer fra blant annet design- og arkitekturfeltet. I år er Grue er en av fem utvalgte kommuner.

 

Innovasjonsteamet som kommunen har plukket ut består av Pir2, Etyde, Prosser Projects og NTNU Wood. De vant oppdraget i hard konkurranse med tilbydere fra hele landet, og mottar nå 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet.

 

– Med dette tverrfaglige teamet får Grue hjelp fra fagfolk med kjennskap til lokale forhold. De har jobbet med både innbyggerinvolvering og bærekraftig sentrumsutvikling, og er opptatte av å se næringslivets muligheter i sammenheng med stedets øvrige kvaliteter. Jeg tror kommunen har skutt gullfuglen med dette teamet, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

 

Trenger en rød innovasjonstråd

Kirkenær har mange muligheter, og mange utfordringer. Kommunesenteret omkranses av naturskjønne områder, ekspansjonsvillige industribedrifter, verdifulle jordbruksarealer, en riksvei og jernbanen. Samtidig peker befolkningsprognosene nedover.

 

Kommunens mål er at Kirkenær skal bli et forbilde for innovativ, bærekraftig og helhetlig tettstedsutvikling.

 

I sin besvarelse understreker innovasjonsteamet at Kirkenær trenger en felles visjon som bygger på dagens forutsetninger og behov. Ved hjelp av lokal innsikt og tverrfaglig kompetanse skal prosjektet utvikle fremtidsrettete konsepter som styrker samarbeid og synergier mellom innbyggere og regionalt næringsliv i Kirkenær.

 

«De har virkelig jobbet med å forstå Kirkenær og de utfordringene vi står i, og har satt sammen et team som reflekterer utfordringsbildet på en imponerende måte,» skriver kommunen i sin konklusjon.

 

Grue kan bli forbilde

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

 

– En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, arealforvaltning, sentrumsforvitring og fraflytting. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne typen stedspesifikke utfordringer, sier hun.

 

– Små kommuner som Grue må balansere mellom mange ulike hensyn og behov, og vi tror Gnist-prosessen i Kirkenær kan ha stor overføringsverdi til andre norske kommuner som står med tilsvarende avveininger, legger Apall-Olsen til.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Ingeborg Apall-Olsen, mobil 91 57 31 02, epost iao@doga.no

 

 

Bildetekster:

Både Grue og fylkeskommunen deltok på en innovasjonsworkshop i Oslo tidligere i år. Dette arbeidet danner grunnlaget for Gnist-prosjektet som nå skal settes i gang. Foto: DOGA

 

Kommunens prosjektmedarbeidere er i full gang med planleggingen. Foto: DOGA

 

Kirkenær sentrum har mange positive kvaliteter, men befolkningsprognosene er negative. Foto: Grue kommune

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Kommunene kobles sammen med innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere en konkret utfordring i sitt lokalsamfunn. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og ressurser og nye samarbeidskonstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. På denne måten får kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Gnist-programmet mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar til gjennomføring av programmet sammen med OsloMet, Futurebuilt, Distriktssenteret og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

 

Årets Gnist-kommuner er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Grue i Innlandet, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.09.2023 11:57
Teknisk løsning ZEVS AS