presseticker

Skip to main content

Innovasjonsteam skal hjelpe Andøy med å tette boliggapet

  Publisert: 29.09.2023 11:35 - av  Henning Poulsen

Romfarten skal snart sette sitt preg på Andøy. Illustrasjon: God Strek

Samfunnsutvikler i Andøy, Kaia Ingelill Aune, under en innovasjonsworkshop i Oslo tidligere i år. Foto: DOGA

Hvor skal romfartsarbeiderne bo? Det er ett av spørsmålene som Gnist-prosjektet skal se nærmere på. Foto: Andøy kommune

Fremtidens Andøy trenger både nye boliger og bedre møteplasser. Et innovasjonsteam skal nå hjelpe kommunen med å finne nye løsninger.

Innovasjonsteamet som er plukket ut består av arkitektkontoret Lala Tøyen og designbyrået Travers. De mottar nå 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet, som er et samarbeid mellom Nordic Edge, DOGA, OsloMet, Futurebuilt og landets fylkeskommuner. Innovasjonsprogrammet hjelper kommuner med å jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling.

 

– Andøy kommunes svært kompetente administrasjon får nå tilført ressurser som vil støtte og utfordre både kommunen, de store samfunnsaktørene og lokalmiljøet i Andenes til å utforske boligutfordringen på nye måter, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

 

Fra forsvar til rakettutskytinger

Andøy kommune står midt i en brytningstid. Forsvaret er i ferd med å trappe ned mye av sin virksomhet på øya. Samtidig er mye omtalte Andøy Spaceport snart på plass, med alle mulighetene dette gir til lokalsamfunnet.

 

Disse mulighetene vil kommunen nå utforske. Ikke minst ønsker de gode forslag til hvordan de strukturene Forsvaret etterlater seg kan transformeres til boliger for nye arbeidere i romfartsindustrien.

 

Innovasjonsteamet som har fått jobben består av arkitektkontoret Lala Tøyen og designbyrået Travers. Begge har bred erfaring med å jobbe tverrfaglig med stedsutvikling. De vant oppdraget i hard konkurranse med tilbydere fra hele landet.

 

I forslaget skisserer innovasjonsteamet en designdrevet innovasjonsprosess som samler og mobiliserer lokale krefter i Andenes. Ved hjelp av befaringer, møter og intervjuer skal prosjektet opparbeide seg oversikt og innsikt i ressurser, behov og muligheter. Resultatet skal gjøre kommunen bedre rustet til å tette boliggapet og skape gode møteplasser på øya.

 

«Gjennom både oppgaveforståelse og prosessbeskrivelse viser dette tilbudet at koblingen designmetodikk og arkitekturkompetanse gir grobunn for veldig spennende innovasjonsprosesser,» slår kommunens prosjektleder, Kaia Ingelill Aune, fast.

 

Andøy kan bli forbilde

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

 

– En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, areal- og eiendomsforvaltning og mistillit i utviklingsprosesser. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne typen stedsspesifikke utfordringer, sier hun.

 

Apall-Olsen påpeker at selv om situasjonen med Forsvaret og romfartsatsningen er unik for Andøy, er behovet for å jobbe med denne typen transformasjon til stede i hele landet

 

– Vi tror derfor at Andøy-prosjektet kan bli et forbilde for svært mange kommuner og eiendomsforvaltere i både offentlig og privat sektor, sier hun.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Ingeborg Apall-Olsen, mobil 91 57 31 02, epost iao@doga.no

 

 

Bildetekster:

Romfarten skal snart sette sitt preg på Andøy. Illustrasjon: God Strek

 

Samfunnsutvikler i Andøy, Kaia Ingelill Aune, under en innovasjonsworkshop i Oslo tidligere i år. Foto: DOGA

 

Hvor skal romfartsarbeiderne bo? Det er ett av spørsmålene som Gnist-prosjektet skal se nærmere på. Foto: Andøy kommune

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Kommunene kobles sammen med innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere en konkret utfordring i sitt lokalsamfunn. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og ressurser og nye samarbeidskonstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. På denne måten får kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Gnist-programmet mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar til gjennomføring av programmet sammen med OsloMet, Futurebuilt, Distriktssenteret og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

 

Årets Gnist-kommuner er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Grue i Innlandet, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.09.2023 11:35
Teknisk løsning ZEVS AS