presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2017:

Hyller turvei og drikkekopp i Stavanger

  Publisert: 15.11.2017 12:30 - av  Henning Poulsen
Mens Laerdal Global Health har laget en kopp som hjelper nyfødte i utviklingsland med å få i seg morsmelk, har Stavangers innbyggere med Håhammaren bro og turvei fått et nytt landemerke og samlingssted. I dag mottar begge utmerkelsen DOGA-merket 2017.

De prestisjefylte utmerkelsene deles ut til Laerdal Global Health og Stavanger kommune onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

Allerede i forrige uke ble det klart at Laerdal Global Health får DOGA-merket 2017, i forbindelse med at de ble nominert til det aller gjeveste Hedersmerket for fødselssimulatoren «MamaBirthie». Onsdag klokken 18.00 blir det klart om de når helt opp.

 

Design for de aller minste

I mellomtiden mottar Stavanger-bedriften også DOGA-merket for et av sine andre produkter, «Nifty Feeding Cup». Dette er en gjenbrukbar silikonkopp utviklet for å gi brystmelk til nyfødte som ikke lar seg mate rett fra brystet. Koppen er enkel å bruke, lett å rengjøre og gir babyen kontroll over mengde og hastighet under mating. Koppen koster bare én dollar, og er spesielt utviklet med tanke på lavressursland.

 

Juryen er svært imponert over silikonkoppen til Laerdal Global Health:

 

«Dette er et lite produkt, men med en stor funksjon. Laerdal Global Health demonstrerer nok en gang sin evne til å bruke design til å løse problemer som krever strenge rammer med tanke på økonomi og bruksområde. Her har man sett at den egentlige målgruppen ikke er en helseorganisasjon eller en sykepleier, men de mest sårbare iblant oss: nyfødte barn, og laget produktet etter deres premisser,» står det i jurykjennelsen.

 

Fremhever «hverdagslandskapet»

Byggingen av Håhammaren bro og turvei på Madlasandnes belønnes også med DOGA-merket 2017. Merket går både til Stavanger kommunes fagavdeling for park og vei, og til leverandørene Multiconsult, Sweco Norge og Lyse. Prosjektet har lykkes med å koble sammen turveisystemet i Hafrsfjord og har skapt et landemerke og et samlingssted for turgåere og lokalbefolkning.

 

Om Håhammaren-prosjektet skriver juryen følgende i sin kjennelse:

 

«Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det, i stedet for å prøve å forskjønne det. Dette er en svært vellykket kultivering av et

flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.»

 

Løfter fram de beste

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/doga-merket-2017/

 

 

Kontaktpersoner:

* Laerdal Global Health, Tor Inge Garvik, mobil 976 84 864

* Stavanger kommune – Park og vei, Ingjerd Bratterud, tlf. 51 50 75 80

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Laerdal Global Health mottar DOGA-merket 2017 for Nifty Feeding Cup, som her brukes i India. Foto: Laerdal Global Health

 

Stavanger kommune får DOGA-merket 2017 for Håhammaren bro og turvei. Her «by night». Foto: Jo Gaute Fornes

 

Stavanger kommune, Sweco Norge og Lyse får juryros for å fremheve «hverdagslandskapet». Foto: Maja Milovanovic

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Laerdal_nifty.jpg 11,62 kB (3027x2017)
Bilde - vedlegg til sak Håhammaren_03.jpg 2,07 kB (3872x2592)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 12:30
Teknisk løsning ZEVS AS