presseticker

Skip to main content

Her er tre innovasjonsprosjekter som vil blåse liv i Distrikts-Norge

  Publisert: 21.09.2021 11:00 - av  Henning Poulsen

MODULHUS. Smarte modulhus er en del av innovasjonskonseptet i Lebesby kommune. Foto/illustrasjon: Plenum

POPULÆR TEST. Publikum strømmet til da Webstep og samarbeidspartnere testet ut konseptet sitt i Lunds kommune sentrum. På bildet f.v. barnebarn Aksel Kro-Halvorsen og bestefar Ståle Kro. Foto: Webstep

KRAFTFULL KLYNGE. Tegning fra prosjektet «Klynga på Klokkarhaugen». Ilustrasjon: Prosjektteamet

En møteplass som kobler ungdom og hjørnesteinsbedrifter i Lund. En kraftfull sentrumsklynge i Vang. Fysiske og digitale moduler for kompetanse og samhandling i Lebesby. Dette er de tre prosjektene som går til topps i Gnist i år.

Vinnerne av innovasjonskonkurransene i tre norske distriktskommuner er endelig klare, etter måneder med iherdig innsats. Samtidig går Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge nå i gang med å rekruttere nye kommuner som vil være med i Gnist til neste år.

 

– De tre vinnerprosjektene i Lund, Lebesby og Vang er strålende eksempler på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen. Mange kommuner i Norge strever med de samme utfordringene, og jeg tror overføringsverdien fra disse tre løsningsforslagene er enorm, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Lebesby, en kommune nordøst i Finnmark, har jobbet med å stoppe fraflytting i flere år. Planlegger Hege Johansen forteller at Gnist-konkurransen hjelper kommunen med å tenke nytt om steds- og næringsutvikling.

 

– Gnist-prosjektet har gitt oss verdifull kunnskap og erfaring om innovativt utviklingsarbeid. Ikke minst har vi fått anledning til å samarbeide med et stort nettverk av aktører rundt i landet. Mange som vi neppe ville krysset veier med, hadde det ikke vært for prosjektet, sier Johansen.

 

Inviterer verden til Lebesby

Bak konseptet «Modulbygda», som vant Lebesby-konkurransen, står design- og kompetansebyrået Plenum og samarbeidspartnerne Lab Nord-Norge, Nordic Smart House og designlaben Travers. Vinnerbidraget foreslår en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur i Lebesby kommune.

 

– Modulbygda lanserer nye tanker om hvordan vi kan invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt. Konseptet er ambisiøst, og vi er motiverte for å utforske hvordan dette kan bli en realitet og hvordan vi kan få til bred samskaping i kommunen vår, sier Johansen.

 

Sammen med kommunen og innbyggerne har Plenum brukt designdrevet innovasjon for å skape en rekke brukerhistorier, for eksempel den utflyttede studenten med hjemlengsel, arbeidsinnvandreren fra Kosovo og bedriftslederen som leter etter kvalifisert arbeidskraft. Disses behov og ønsker skal knyttes sammen gjennom en digital samhandlingsplattform og en serie med spesialiserte modulhus.

 

– Vi har et sterkt ønske om å bidra til bærekraftige og levende steder som legger til rette for hverdagsaktivitet, og hvor det er attraktivt å etablere seg både for innbyggere og næringsliv. Konseptet er skalerbart og kan utvikles over tid og på tvers av kommunegrenser, sier daglig leder Heidi Johnsen i Plenum.

 

Møteplassen som holder på unge lunddøler

Innovasjonskonkurransen i Rogaland-kommunen Lund ble vunnet av Janne Norheim og Nadine Ramsberg fra Webstep samt Lene Regine Sørskår, Mad arkitekter og designstudioet Made. De foreslår et møtested i sentrum av kommunen som både skal aktivisere og inspirere ungdom og fungere som en landingsplass for hjemvendte lunddøler.

 

– Vi ønsker å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Da må vi gjøre Lund så attraktivt at arbeidstakere, gjerne med familie, ønsker å bosette seg her. Folk skaper aktivitet og etterspør tjenester. Derfor må vi finne innovative, nye løsninger. Webstep har gjort et grundig innsiktsarbeid, og konseptet de foreslår er spennende, sier Siv Kristin Egenes, kommunedirektør i Lund.

 

Konseptet «Fabrikken» bygger på en rekke intervjuer med interessegrupper i Lund kommune. Disse avdekker at innbyggerne, særlig de yngre, savner møteplasser og aktiviteter. Samtidig som mange flytter ut når de kommer i slutten av tenårene, mangler lokale bedrifter arbeidskraft.

 

– Møtestedskonseptet er vårt svar på utfordringene i kommunen, men situasjonen i Lund ligner på den som går igjen i mange norske distriktskommuner. Fabrikken trekker inn både ungdom, næringsliv og kommune i et samspill for å løse en rekke utfordringer, sier Janne Norheim, designer i Webstep Stavanger.

 

Omstart for Vang sentrum

I Vang kommune i Innlandet var det konseptet «Klynga på Klokkarhaugen» som gikk til topps. Vinnerbidraget foreslår en real omstart for Vang sentrum: Et robust og fleksibelt bolig- og næringskonsept med tilhørende møteplasser. Arealplanlegger Ingeborg Lunde er imponert over hvor grundig vinnerne har arbeidet med problemstillinger og muligheter i kommunen.

 

– Vang kommune har i mange år jobbet målrettet med bygdeutvikling. Gnist-programmet har gitt oss verdifull kunnskap om hvordan vi kan arrangere innovasjonskonkurranser, og hvordan det kan skape engasjement og nytenkning, sier hun.

 

Lunde mener en av styrkene til «Klynga på Klokkarhaugen» er at designerne har dratt med seg lokale aktører. Dette vil være avgjørende for å lykkes med å skape et levende sentrum i Vang, understreker hun.

 

Det er et team bestående av Eirik Høyme Rogn, Trine Grann, Endre Vik, Sigrid Skjerdal og Marius Waagaard som har kommet opp med vinnerprosjektet.

 

– Vårt konsept tar utgangspunkt i en grundig kartlegging av behovene til innbyggere og lokalt næringsliv. Dette gir oss en forankring som vil være helt avgjørende for realiseringen av forslaget. Samtidig har vi lagt lista ganske høyt for utearealer og dyrking av naturkvaliteter. Vi håper dette kan skape begeistring lokalt. Behov og begeistring i skjønn forening er en god suksessoppskrift, sier Eirik Høyme Rogn.

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

* Lund kommune, prosjektleder Siv Kristin Egenes, mobil 906 82 586

* Vang kommune, prosjektleder Ingeborg Lunde, tlf. 61 36 94 85

* Lebesby kommune, prosjektleder Hege Johansen, mobil 979 90 908

 

 

Bildetekster:

MODULHUS. Smarte modulhus er en del av innovasjonskonseptet i Lebesby kommune. Foto/illustrasjon: Plenum

 

POPULÆR TEST. Publikum strømmet til da Webstep og samarbeidspartnere testet ut konseptet sitt i Lunds kommune sentrum. På bildet f.v. barnebarn Aksel Kro-Halvorsen og bestefar Ståle Kro. Foto: Webstep

 

KRAFTFULL KLYNGE. Tegning fra prosjektet «Klynga på Klokkarhaugen». Ilustrasjon: Prosjektteamet

 

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping. Målet er å bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

Programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Siva, Forskningsrådet og Husbanken.

 

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak AdobeStock_180437462.jpg 1,65 MB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak DSC_0505_janne.jpg 373,19 kB (1620x1080)
Bilde - vedlegg til sak Klokkarhaugen.jpg 6,36 MB (5346x3007)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 21.09.2021 11:00
Teknisk løsning ZEVS AS