presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2020:

Hele 10 designpriser til Oslo

  Publisert: 22.01.2020 07:04 - av  Henning Poulsen

Bymiljøetaten i Oslo mottar DOGA-merket for Nedre Foss Bypark. Foto: Tomasz Majewski

Oslo kommune utmerkes for sin nye profil. Foto: Creuna

Den nye identiteten til Oslo kommune samler 53 000 ansatte og 250 virksomheter. Den nye byparken ved Nedre Foss har omskapt et belastet område til en populær grønn lunge. Disse er blant de ti oslobaserte prosjektene som nå mottar DOGA-merket.

Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo. (Se liste over samtlige oslobaserte mottakere lengre ned i saken.)

 

– DOGA-merket for design og arkitektur løfter fram de beste prosjektene og viser hvordan design og arkitektur bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han forteller at kriteriene for å få DOGA-merket er svært strenge, og er full av lovord om prosjektene fra hovedstaden som nådde opp denne gangen.

 

– Vi har svært sterke og nyskapende design- og arkitekturmiljøer i Oslo, og de setter sitt preg på alt fra offentlige tjenester og forbruksvarer til identitetsbygging og teknologiløsninger, sier han.

 

Prisbelønt Oslo-identitet

Blant osloprosjektene som mottar DOGA-merket finner vi ett av fjorårets mest omtalte designprosjekter, nemlig den nye visuelle identiteten til Oslo kommune. Internasjonalt ble den nye identiteten belønnet med den øverste utmerkelsen i Red Dot Awards 2019. Her i byen høstet den både applaus og frisk debatt.

 

Før omprofileringen hadde byens om lag 250 kommunale virksomheter egen logo, noe som ga et fragmentert inntrykk. For snart fem år siden satte derfor daværende byråd i gang arbeidet med å samle alle kommunens virksomheter under ett flagg.

 

Ved hjelp av designpartner Creuna gjennomførte kommunen en inkluderende prosess der flere enn 1500 representanter for de berørte virksomhetene fikk delta. Løsninger ble testet og tilpasset i stort tempo gjennom prosessen.

 

Den nye visuelle profilen er basert på bybildet i Oslo. Skrifttypen bygger på byens gateskilt, mens farger er hentet fra byens fasader og natur. Det kjente og kjære byvåpenet med St. Hallvard ble beholdt, og utgjorde også utgangspunktet for den nye logoen.

 

Oslo kommune anslår at de sparer 40 millioner kroner årlig ved å gå over til én visuell identitet.

 

Juryen er imponert over resultatet, og fremhever hvordan kommunen og designerne har utført prosjektet med ærefrykt og respekt:

 

«Oslo kommune er en oppdragsgiver med utrolig mange virksomhetsområder, som det knytter seg mange – til dels motstridende – følelser til, både internt i kommunen og i befolkningen generelt ... Dette er en svært kompleks jobb, og det er godt gjort å lande på et så renskåret og fleksibelt system,» står det i jurykjennelsen.

 

Fra glemsel til glede langs elva

Det vanker også utmerkelse på Bymiljøetaten, som sammen med Norconsult har utviklet en grønn lunge langs Akerselva; Nedre Foss bypark.

 

Området mellom Kuba og Nedre Foss gård var i mange år preget av forfall og glemsel. Bymiljøetaten ønsket å fylle området med gode fellesrom og aktiviteter, til glede for byens befolkning.

 

Våren 2017 stod et mangfoldig parkområde klart til bruk, med lekeplass, elvepromenade, tribune og fisketrapp.

 

I sin vurdering legger juryen spesielt vekt på at byparken løser flere behov på én gang:

 

«Ved å videreføre gangveien har de tilgjengeliggjort og aktivisert en ny del av byen og skapt et attraktivt byrom for mange typer aktiviteter. Prosjektet er gjennomført med innsikt og respekt for området, noe som eksempelvis kommer frem ved at de har beholdt en murvegg med graffiti fra parkens nære fortid. Dette er, etter vår mening, et svært godt og sympatisk prosjekt,» uttaler juryen.

 

Mer bærekraft og tverrfaglighet

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– Det har vært en enorm bredde i årets søknader, samtidig som vi har lagt lista høyere enn noen gang før. Både bærekraft og tverrfaglighet er noe som går igjen hos veldig mange av de som mottar DOGA-merket i år. De beste design- og arkitekturprosjektene er de som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Mottakere av DOGA.merket fra Oslo:

 

Prosjekt: Nedre Foss bypark

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten

Utøver: Norconsult

 

Prosjekt: Confrere

Oppdragsgiver: Confrere

Utøver: Confrere

 

Prosjekt: Samsolgt

Oppdragsgiver: DNB Eiendom

Utøver: Bakken & Bæch

 

Prosjekt: Hellstrøm Sommer Aquavit

Oppdragsgiver: Moestue Grape Selection

Utøver: OlssønBarbieri

 

Prosjekt: Styrerommet

Oppdragsgiver: Obos

Utøver: Unfold

 

Prosjekt: Vibbo

Oppdragsgiver: Obos

Utøver: Unfold

 

Prosjekt: En samlende identitet for Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Utøver: Creuna

 

Prosjekt: Leile

Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden SiO

Utøver: Bekk Consulting

 

Prosjekt: Folk

Oppdragsgiver: Vestre

Utøver: Front Design

 

Prosjekt: Wiral LITE

Oppdragsgiver: Wiral Technologies

Utøver: Wiral Technologies

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra kl. 10.00 på onsdag.

 

Uredigerte bilder fra prisoverrekkelsen legges ut her i løpet av kvelden: https://flic.kr/s/aHsmKSK1ah (Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge)

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen

 

Kontaktpersoner:

* Oslo kommune, Hanne Rønning Jorud, mobil 414 32 615

* Creuna, John Aurtande, mobil 971 00 845

* Bymiljøetaten, Kamilla Borgnes, mobil 980 05 332

* Norconsult, Line Beate Løvlien, mobil 454 01 781

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Bymiljøetaten i Oslo mottar DOGA-merket for Nedre Foss Bypark. Foto: Tomasz Majewski

 

Oslo kommune utmerkes for sin nye profil. Foto: Creuna

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.01.2020 07:04
Teknisk løsning ZEVS AS