presseticker

Skip to main content

Hareid-kloakk, Runde-miljø og Sykkylven-alkove får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 09:11 - av  Henning Poulsen

BLÅ KUNNSKAP. Runde Miljøsenter satser på maritim forskningsformidling. Foto: Ørjan Vabø

 

 

STUDIER FOR ALLE. LK Hjelle mottar innovasjonsstøtte for å designe studieplasser som alle kan bruke. På bildet Marie Viola Fjelde, Frida Øster og Christopher H. Sørensen, som alle er designere og masterstudenter ved Universitetet i Bergen. Foto: Tiril Hjelmeland

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Jets Vacuum vil dele kloakken i to. LK Hjelle skal lage et studiemøbel som ikke ekskluderer. Runde Miljøsenter vil styrke seg på marin bærekraft. Nå får de til sammen nesten 1,4 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Jets Vacuum, LK Hjelle og Runde Miljøsenter er tre av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Jets Vacuum: Verdiskaping i doskålen

Hver gang du spyler etter et dobesøk, blander etterlatenskapene dine seg med avfallsvann fra dusj og vask. Det er dårlig ressursbruk, mener Jets Vacuum.

 

Toalettprodusenten fra Hareid tar nå initiativ til å utvikle et todelt kloakksystem, der svartvann og gråvann holdes separat. Gevinstene er mange. Mindre ressurser trengs til rensing når gråvannet sluses ut og gjenbrukes til for eksempel vanning, bilvask og toalettspyling. Næringsstoffer fra svartvannet kan på sin side gjenbrukes i landbruket.

 

Sammen med Minoko Design skal Jets Vacuum nå utarbeide et systemkart som gir oversikt over vann- og avløpsstrukturene, identifiserer behov og viser hvilke løsninger som kan være aktuelle. Prosjektet skal trekke på kompetanse fra avløpsetat, renseanlegg, forskningsmiljøer og byggentreprenører.

 

Juryen er begeistret for hvordan prosjektet bruker designkompetanse for å få dybdekunnskap om et tema som har høy samfunnsverdi.

 

«Det innsiktsbaserte arbeidet kan i seg selv revolusjonere hvordan vi tenker og designer avløpssystemer i Norge i fremtiden. Dette er et helhetlig bærekraftig prosjekt, både miljømessig og økonomisk, til beste for både bedriften og samfunnet

som helhet,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Runde Miljøsenter: Gjør marin næring mer sirkulær

Når skal den sirkulære økonomien skylle inn over marin sektor i Norge? Som internasjonal, kystbasert forskningsstasjon ønsker Runde Miljøsenter å få økosystemtenkning inn i næringen.

 

Målet er å styrke rollen til Runde Miljøsenter som bindeledd mellom marin næring og forskningsmiljøene. Med hjelp fra Brand Valley vil de derfor lage konsepter for tjenester og aktiviteter som styrker miljøsenterets posisjon som kunnskapsleverandør.

 

Designerne skal samle inn data, analysere og sammenstille funn basert på intervjuer, observasjoner, workshoper og et storstilt samskapingsseminar. Prosjektet vil munne ut i ideer og forslag til tiltak som Runde Miljøsenter kan ta videre.

 

Juryen mener prosjektet har potensial til å samle og styrke en bærekraftspresset næring.

 

«Ved å styrke dialogen mellom industri og forskning gjennom designdrevne løsninger, ønsker Runde Miljøsenter å bli en viktig aktør for bærekraftig marin forvaltning. Deres bruk av designkompetanse, spesielt med en brukerorientert og systemisk tilnærming, vil være avgjørende for å forme og gjennomføre innovative løsninger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

LK Hjelle Møbelfabrikk: Universelt på universitetet

Det som er nødvendig for noen, skal være bra for alle. Universitetet i Bergen erfarer at mange studieplasser er møblert på en måte som ekskluderer rullestolbrukere fra å delta.

 

På bakgrunn av dette setter den tradisjonsrike møbelprodusenten LK Hjelle nå i gang et inkluderende designprosjekt. De vil utvikle en helt ny type studieplass – med plass til alle. Med seg på laget har Sykkylven-bedriften flere UiB-studenter som til daglig møter på disse utfordringene.

 

Målet er å skape en modulbasert alkoveløsning som kan tilpasses ulike brukerbehov og romstørrelser, samtidig som den har tiltalende utforming, lang holdbarhet og er enkel å gjenbruke eller resirkulere ved endt livsløp.

 

Juryen håper prosjektet kan ha stor overføringsverdi både i møbelbransjen og i utdanningssektor.

 

«Dette prosjektet jobber med en løsning som virkelig dekker et svært

bredt spekter av brukerbehov. Hvis prosjektet blir vellykket, vil det trolig kunne nå både nasjonale og internasjonale markeder. LK Hjelle er en solid bedrift med høy gjennomføringsevne,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Jets Vacuum, Tor Rønnestad, mobil 48 14 44 91, tor@jets.no

* LK Hjelle Møbelfabrikk AS, Dag Hjelle, mobil 92 61 53 33, dag@hjelle.no

* Runde Miljøsenter AS, Jenny Ullgren, mobil 94 13 88 71, jenny@runde.no

 

 

 

Bildetekster:

BLÅ KUNNSKAP. Runde Miljøsenter satser på maritim forskningsformidling. Foto: Ørjan Vabø

 

STUDIER FOR ALLE. LK Hjelle mottar innovasjonsstøtte for å designe studieplasser som alle kan bruke. På bildet Marie Viola Fjelde, Frida Øster og Christopher H. Sørensen, som alle er designere og masterstudenter ved Universitetet i Bergen. Foto: Tiril Hjelmeland

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 09:11
Teknisk løsning ZEVS AS