presseticker

Skip to main content

Har investert over fem millioner i Trøndelags nyskaping – nå leter DOGA etter nye prosjekter 

  Publisert: 29.04.2024 15:18 - av  Henning Poulsen
De siste 15 årene har 17 bedrifter i Trøndelag mottatt 5,2 millioner kroner i innovasjonsmidler fra DOGA. Nå skal ytterligere 11 millioner kroner sprøytes inn i norske bedrifter som vil bruke designdrevet innovasjon til å tenke nytt og forstå brukerne sine bedre.  

DIP er en støtteordning som stimulerer til bruk av designmetodikk i idéfasen av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Det er fasen der du har en problemstilling, men ikke enda har kommet fram til en løsning.  

 

– Norge trenger mer nyskaping. Derfor har regjeringen forsterket satsingen på DIP. Når designmetodikk og brukerinnsikt kommer tidlig inn i innovasjonsprosjekter, får vi mer treffsikker nyskaping. Jeg oppfordrer næringslivet til å gripe sjansen til å søke om DIP-midler fra DOGA, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap). 

 

Hun får støtte av Fabian Utigard i Trondheims-selskapet Kvist Solutions, som fikk DIP-midler i 2020.

 

– Det er en super måte å kunne styrke designkompetansen i teamet så tidlig som mulig, spesielt om du har begrenset med ressurser. Med designdrevet innovasjonsmetodikk slipper du å gjette på hva brukeren eller kunden vil ha. Da øker treffsikkerheten betraktelig – det er i alle fall vår erfaring, sier Utigard. 

Siden 2009 har DOGA delt ut nesten 115 millioner kroner gjennom DIP, som står for Designdrevet innovasjonsprogram. Nå har DOGA økt den årlige innovasjonspotten fra 10 til 11 millioner kroner.  De siste 15 årene har 17 bedrifter i Trøndelag mottatt 5,2 millioner kroner i innovasjonsmidler fra DOGA. Nå ønsker DOGA flere søknader fra næringslivet i Trøndelag.

– Pengene går til å få inn designkompetanse i den kritiske idéfasen. Slik sikrer vi at innovasjonsprosjekter tar utgangspunkt i reelle brukerbehov, i stedet for å basere utviklingen på gjetting og antagelser, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Hun er leder for satsingsområdet designdrevet innovasjon i DOGA.

Fristen for å søke om DIP-midler fra årets pott går ut 22. mai.  

Kvist Solutions: Suksess med forenklet miljøsertifisering 

Hvorfor må miljøsertifisering være komplisert og kostbart? Tilbake i 2020 mottok Kvist Solutions i Trondheim 219 000 kroner i DIP-støtte for å utvikle en digital plattform for strømlinjeformet miljøsertifisering. Resultatet, den skybaserte Kvist-plattformen, vekker oppsikt i bygg- og eiendomsbransjen. 

– Vi har hatt stor suksess i Norge, med over 140 prosjekter de siste årene. Nå er plattformen init også på vei inn i det svenske markedet takket være kunder som NCC, en av Nordens største entreprenører, sier Fabian Utigard, medgründer og daglig leder i Kvist Solutions.  

Oppstartsselskapet landet tidlig pilotkunder som NCC, Veidekke, Skanska, AF Gruppen og OBOS, og dette gjorde at de fikk brukertestet plattformen underveis i prosjektet. DIP-støtten gjorde også at Kvist Solutions kunne ansette en designer samt koble på Nice Design. 

– Vi tjente mye på å inkludere kunden og brukeren i produktutviklingen tidlig i prosjektet. Takket være DIP-midlene kunne vi hente inn eksperter for å veilede oss i riktig retning og vise oss hvordan vi kan jobbe med å kontinuerlig forbedre produktet vårt så effektivt som mulig, sier Utigard.  

I 2023 ble init hedret med DOGA-merket for design og arkitektur. 

 

PPM Robotics: Har kommet videre med helseroboter 

Flere eldre innbyggere og mangel på arbeidskraft setter helse- og omsorgssektoren under stort press. I 2021 mottok PPM Robotics i Trondheim 500 000 kroner i DIP-støtte for å utvikle en sykehjemsrobot.  

– DIP-prosjektet har vært svært lærerikt, og vi jobber nå med å tilpasse produktene våre for å dra nytte av funnene. Særlig viktig er det å få servicerobotene våre til å skape relasjoner og trygghet hos eldre mennesker som til dels kan være demente. Her har brukermedvirkning og designmetodikk vært veldig nyttige verktøy, sier Trygve Thomessen, daglig leder i PPM Robotics.  

PPM Robotics vil utvikle en ny type servicerobot for sykehjem. Ved hjelp av kunstige psykososiale evner og kroppsspråk skal roboten kunne tilpasse sin adferd etter pasientens personlighet og demensgrad, og dermed både aktivere og samarbeide med pasientene. Thomessen forteller at samarbeidet med designbyrået Inventas i prosjektets tidligfase har vært svært viktig. 

– Vi trodde i utgangspunktet at vi var godt kjent med produktutviklingsmetodikk gjennom min erfaring som professor innen produksjonsteknikk, men Inventas tok med nye metoder inn i den kreative fasen. Ikke minst var dette viktig i fasen hvor vi skulle evaluere ulike retninger for produktet. Vi fikk en ny forståelse og ikke minst et mye bedre forankret produktkonsept enn vi hadde fått på egen hånd, sier Thomessen. 

Han nøler ikke med å anbefale DIP til andre bedrifter i Trøndelag. 

– Dette har vært et strømlinjeformet og lærerikt samarbeid. Vi setter spesielt stor pris på hyggelig og enkel kommunikasjon med saksbehandlere som hele tiden har vært opptatt av resultater, og ikke byråkratisk kontroll, sier Thomessen. 

(Pressenytt) 

FAKTABOKS 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram: 

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter. 

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. 

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper. 

* Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonsforetak kan ikke motta støtte gjennom DIP.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 114 millioner kroner til totalt 259 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

Kontaktpersoner: 

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no 

Bildetekster: 

INNOVATIVE HUSBYGGERE. Etter gjennomført DIP-prosjekt som dreide seg om sirkulære ferdighus, har Haugen/Zohar Arkitekter sikret seg en strategisk viktig avtale med Norgeshus. Her viser Aleksandra Volfova (t.v.) og Marit Justine Haugen fram en veggprototype til Anne Elisabeth Bull (i midten), DIP-ansvarlig i DOGA. Foto: Morten Brakestad 

HEIER PÅ NYSKAPING. – Regjeringen har forsterket satsingen på DIP, og jeg oppfordrer næringslivet til å gripe sjansen og søke om DIP-midler fra DOGA, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: NFD 

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.04.2024 15:18
Teknisk løsning ZEVS AS