presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Hamardesigner mottar talentutmerkelse

  Publisert: 11.03.2021 09:03 - av  Henning Poulsen

Elias Olderbakk og Erlend Grimeland mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “Beta kommune”. Foto/ill.: Grimeland/Olderbakk

Elias Olderbakk fra Hamar har designet 10 forslag til digitale tjenester for norske kommuner. Nå mottar han DOGA-merket nykommer.

Utmerkelsen deles ut torsdag 11. mars i en direktesendt prisseremoni i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA), på doga.no fra klokken 14.

 

DOGA-merket nykommerer en årlig utmerkelse som løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter. Utmerkelsen kan gå til både studenter og nyetablerte utøvere.

 

I år er det sju mottakere av DOGA-merket nykommer.

 

Bedre lokaldemokrati i ti steg

Trangere økonomi og mer forventningsfulle innbyggere skaper hodebry for mange av landets kommuner. Et nytt prosjekt skal inspirere Kommune-Norge til å tenke nytt rundt digitalisering.

 

I sin masteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har de to studentene Elias Olderbakk fra Hamar og Erlend Grimeland fra Notodden sett på hvordan kommunene på en bedre måte kan møte innbyggernes krav og forventninger.

 

Etter å ha besøkt og studert fem distriktskommuner med ulik størrelse, beliggenhet og økonomi, har Olderbakk og Grimeland identifisert en rekke utfordringer som går igjen. Blant annet strever kommunene med å involvere innbyggerne sine på en god måte, de sliter med å anskaffe digitale tjenester og de mangler gode fellesløsninger.

 

I oppgaven «Beta kommune» har to studentene designet 10 forslag til digitale tjenester for kommunene. Disse er testet i tre runder sammen med innbyggerne i de fem kommunene. Blant tjenestene finner vi «Folkestemmen», som gjør det enklere å være med på lokale beslutninger, og «Utstyrsboden», der innbyggerne kan låne utstyr til tur, sport, musikk med mer.

 

Smart og innsiktsfull

Juryen for DOGA-merket nykommer påpeker at Beta kommune på en konkret og pedagogisk måte viser hvordan digitale verktøy kan styrke lokaldemokratiet.

 

«Dette er rett og slett et vakkert prosjekt. Designerne viser at design og digital teknologi kan bidra til en bedre dialog mellom kommune og innbyggere, og styrke deltakelse og skape en følelse av fellesskap, nærhet og tillit mellom innbyggere og kommunen. Vi synes Beta kommune løser dette på en smart og innsiktsfull måte, og vi vil gi ekstra ros for at dette er en løsning som kan komme mange kommuner, store og små over hele landet, til gode,» skriver juryen i sin vurdering.

(Pressenytt)

 

Faktaboks:

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for grønn omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/kalender/doga-merket-for-design-og-arkitektur/

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Stine Fantoft Berg, mobil 95 75 20 22, sfb ætt doga dått no

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekst:

Elias Olderbakk og Erlend Grimeland mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “Beta kommune”. Foto/ill.: Grimeland/Olderbakk

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2021 09:03
Teknisk løsning ZEVS AS