presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2017:

Grønn storbylaks, roboter for syke barn og demokratisk design

  Publisert: 15.11.2017 13:18 - av  Henning Poulsen
De utvikler bærekraftig lakseoppdrett for storbyer, bygger roboter til syke barn og eksperimenterer med direktedemokrati – blant annet. Disse 49 innovative prosjektene mottar nå DOGA-merket 2017.

Utmerkelsene deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo. Her er jurykjennelsene til samtlige mottakere.

 

– Mottakerne viser på forbilledlig vis hvordan design og arkitektur kan være en x-faktor for innovasjon, verdiskaping og bærekraft i privat og offentlig sektor, sier Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA.

 

Kortreist laks i Oslo

Kan lakseoppdrett noensinne bli kortreist og bærekraftig? Ja, mener Anders Haagaas Grinde, og belønnes nå med DOGA-merket nykommer.

 

Inspirert av grønne, urbane matauk har Grinde laget konseptet FISH. Dette beskriver et landbasert anlegg for lakseoppdrett som skal ligge på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn.

 

Anlegget inneholder alle produksjonsfaser, fra klekkeri til slakteri, og er skalert for å kunne tilfredsstille byens årlige konsum av laks.

 

I sin vurdering skriver juryen at de virkelig håper prosjektet til Grinde kommer til å lykkes:

 

«Her er det mange gode ting å trekke frem: besøkssenteret, som vil være med på å gjøre lakseproduksjon transparent og spennende, arkitekturen, som overbeviser i sin ambisjon om å bli en egen attraksjon, og den miljømessige dimensjonen med kortreist mat og smittefri produksjon. Dette er rett og slett overbevisende og veldig spennende,» står det i jurykjennelsen.

 

Sjarmerende robotambassadør

Mange langtidssyke barn og unge strever med savnet etter en vanlig hverdag, der de kan snakke og leke med venner og delta i klassen. Derfor har den norske oppstartsbedriften No Isolation sammen med designbyrået Snø laget en robot som kan delta på barnets vegne. For dette arbeidet mottar de nå DOGA-merket 2017.

 

Roboten – som heter AV1 – styres av barnet via en app, og fungerer som barnets ambassadør. Juryen lot seg umiddelbart sjarmere:

 

«Juryen var til å begynne med litt uenige om AV1 så skummel ut, men den lille roboten sjarmerte oss etter hvert med sin genuine tilstedeværelse. AV1 skårer svært høyt på nyskaping, samfunn og økonomi, og forener form og funksjon på en overraskende måte. Juryen mener at AV1 også kan ha et stort kommersielt potensial, også internasjonalt,» står det i jurykjennelsen.

 

Bro mellom politikere og folket

Da Arbeiderpartiet skulle utvikle nytt partiprogram, ønsket de forslag, ideer og erfaringer fra vanlige folk – ikke bare fra politikere og eksperter. Netlife designet derfor en enkel og brukervennlig nettløsning hvor folk kunne sende inn, dele og stemme på forslag i forkant av partiets landsmøte våren 2017.

 

Juryen mener at Dittforslag.no er et flott eksempel på hvordan interaksjonsdesign kan brukes til å stimulere folk til å delta i demokratiske prosesser:

 

«Løsningen har potensielt stor samfunnsmessig betydning, fordi den reduserer avstanden mellom politikere og innbyggere, og kan tjene som inspirasjon for andre partier som ønsker å løfte frem politikken sin og komme i kontakt med velgerne. Tjenesten er også superenkel å ta i bruk, visuelt tiltalende og leder brukeren gjennom prosessen på en konstruktiv og dialogorientert måte, der brukeren selv må reflektere over sine standpunkter på vei frem til forslag,» står det i jurykjennelsen.

 

Løfter fram de beste

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier. DOGA-merket nykommer deles ut for å synliggjøre og løfte fram studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

 

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket samt en stor mengde søknader til nykommermerket. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om utmerkelsene her: https://doga.no/Aktiviteter/dogas-priser/

 

 

Kontaktpersoner:

* Anders Haagaas Grinde, mobil 907 62 267

* No Isolation, Simon Oliver Ommundsen, mobil 986 11 270

* Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Hansen, mobil 976 42 575

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Caroline Olsson, mobil 916 24 612

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Roboten AV1 fungerer som ambassadør for barn som er langtidssyke. Nå har No Isolation og Snø fått DOGA-merket 2017. Foto: Estera Kluczenko

 

Anders Haagaas Grinde har fått DOGA-merket nykommer 2017 for oppdrettsprosjektet FISH. Foto: Einar Elton Jacobsen

 

Arbeiderpartier og Netlife mottar DOGA-merket 2017 for Dittforslag.no. Foto: skjermdump

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 13:18
Teknisk løsning ZEVS AS