presseticker

Skip to main content

Grønn Oppdal-omstilling får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2019 09:44 - av  Henning Poulsen

Nasjonalparken Næringshage skal skape et grønt omstillingsprosjekt innen planlegging, utbygging og drift. Ill.: Pir II

Nasjonalparken Næringshage i Oppdal er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

 

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

 

Grønn fritid i Oppdal

Mens mange flytter fra landsbygd til by, bygges det store mengder hytter i rurale strøk. Samtidig som tradisjonelle levemåter og kulturlandskap trues, byr økende turisme og fritidsaktiviteter på en rekke nye problemer knyttet til miljø og bærekraft.

 

Nasjonalparken Næringshage i Oppdal ønsker å se nærmere på disse utfordringene. Sammen med arkitektbyrået Pir II skal de skal skape et grønt omstillingsprosjekt innen planlegging, utbygging og drift av et område for fritidsboliger.

 

Juryen mener prosjektet berører en svært relevant problemstilling for mange kommuner og grender i Norge. Det får tilsagn på 300 000 kroner i støtte.

 

Helse, mobilitet og bærekraft

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

Nasjonalparken Næringshage skal skape et grønt omstillingsprosjekt innen planlegging, utbygging og drift. Ill.: Pir II

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Pir II_Opddal_2_gfhb_prinsipper.jpg 815,19 kB (5110x3614)
Bilde - vedlegg til sak PIR II_Oppdal_2.jpg 452,52 kB (4978x3532)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2019 09:44
Teknisk løsning ZEVS AS