presseticker

Skip to main content

Fredrikstad peker vei for smartby-Norge

  Publisert: 09.08.2019 07:12 - av  Henning Poulsen

INDUKSJON. Fredrikstad har sikret seg verdens første elektriske ferge som lades ved induksjon. Foto: Fredrikstad kommune

SAMARBEID. – I Fredrikstad er vi veldig tydelige på at smartby handler om samarbeid, og jeg ser at veikartet kan være et sentralt verktøy for nettopp samarbeid framover, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold. Foto: Fredrikstad kommune

SMARTERE BYER. Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA, mener det nye veikartet øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner i Norge. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

Norske kommuner får endelig én nasjonal veiviser for smartbyer. Erfaringer og kompetanse fra Fredrikstad skal være med på å forme fremtidens smartbysatsinger over hele landet.

Flere titalls kommuner er allerede i gang med å lage egne smartbystrategier for å takle alt fra klimaforandringer til eldrebølgen og næringsutvikling. Enda flere sitter på gjerdet og avventer. På Arendalsuka 2019 skal Design og arkitektur Norge (DOGA), kommunenettverket Smartbyene og Nordic Edge lansere et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Omkring 150 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia har levert innspill til veikartet, med Fredrikstad som en sentral bidragsyter.

 

Rådmann Nina Tangnæs Grønvold i Fredrikstad kommune understreker at selv om veikartet er nasjonalt, kommer initiativet nedenfra og opp.

 

– Det har vært svært interessant og givende for Fredrikstad kommune å delta i arbeidsgruppa som har utviklet det nasjonale veikartet for smarte byer og samfunn. Jeg er imponert over arbeidet som er gjort, og over bredden av nasjonale smartbyaktører som har bidratt, sier hun.

 

Gjør Fredrikstad smartere

Tangnæs Grønvold mener det er viktig å gi smartby-Norge en retning, og at veikartet både kan bedre samarbeidet mellom samfunnsaktørene og belyse de muligheter Norge har som smartbynasjon i et internasjonalt landskap. Hun presiserer at deltakelsen i utarbeidelsen av veikartet også vil være til hjelp for Fredrikstad kommunes egen smartbysatsing.

 

– Arbeidet har gitt oss verdifull oversikt over mulige samarbeidspartnere, både innen det offentlige, næringslivet og akademia. I Fredrikstad kommune er vi veldig tydelige på at smartby handler om samarbeid, og jeg ser at veikartet kan være et sentralt verktøy for nettopp samarbeid framover, både kommuner imellom, med andre lokalaktører og som utgangspunkt for dialog med regionale og nasjonale myndigheter, sier rådmannen.

 

«Smart Fredrikstad»-programmet ble opprettet for to år siden. Programmet styres av smartbystrategien som bystyret vedtok i mars 2018. Resultatene begynner å bli synlige. Verdens første elektriske ferge som lades ved induksjon er i ferd med å settes i drift i nettopp Fredrikstad, noe Tangnæs Grønvold gleder seg stort over.

 

– Smartbystrategien vår er ambisiøs, går på tvers av alle kommunens sektorer, og inkluderer hele Fredrikstad-samfunnet. Klima, bærekraft, kommuneøkonomi og næringsutvikling er noen av de viktigste driverne i vår strategi. Visjonen er å være «Den lille verdensbyen», sier hun.

 

Unike norske smartbyer

– Ved å bli enige om hva vi legger i begrepet smartby, hva det betyr og hva det kan bidra til, øker vi sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner for fremtiden, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA.

 

Kock Hansen forteller at veikartet utgjør et felles verdigrunnlag – ett sett med prinsipper og målbilder som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. En av hovedmålsetningene er å få til mer og bedre samarbeid på tvers av sektorer, fagmiljøer og organisasjonskart.

 

– Vi må tenke i nye baner for å lykkes med den grønne omstillingen og samtidig legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Smartbykonseptet kan hjelpe oss med nå målene våre, men da må vi tenke og agere helhetlig og integrere smartbyarbeidet i by- og samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt, sier hun.

 

Ifølge Kock Hansen ligger det et konkurransefortrinn i den såkalte norske smartby-modellen, der teknologien brukes for å løse konkrete utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes behov.

 

– Verdier som tillit, gjennomsiktighet og likeverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede smartbyer, men også for å skalere løsninger internasjonalt, sier hun.

 

Ble nedstemt – tok det videre

I fjor foreslo stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) en nasjonal smartbystrategi for norske kommuner. Forslaget ble nedstemt, men DOGA og norske smartbykommuner bestemte seg for å ta forslaget videre i form av et felles veikart.

 

– Målet må være å få 356 smartkommuner i Norge, og der er vi ikke i dag. Mens noen kommuner har kommet langt og gjort mye bra, ser vi at andre kommuner så vidt har starta. Forskjellen mellom kommuner bekymrer meg, men et nasjonalt veikart vil gi kommunene noe konkret å peile smartbysatsingen sin etter, slik at gevinsten blir enda bedre tjenester til innbyggerne, sier Tvedt Solberg.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Malin Kock Hansen, mobil 95 92 49 53

 

Bildetekster:

INDUKSJON. Fredrikstad har sikret seg verdens første elektriske ferge som lades ved induksjon. Foto: Fredrikstad kommune

 

SAMARBEID. – I Fredrikstad er vi veldig tydelige på at smartby handler om samarbeid, og jeg ser at veikartet kan være et sentralt verktøy for nettopp samarbeid framover, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold. Foto: Fredrikstad kommune

 

SMARTERE BYER. Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA, mener det nye veikartet øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner i Norge. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

FAKTABOKS

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

* Veikartet er et initiativ av DOGA og Smartbyene i samarbeid med Nordic Edge.

* Arbeidsgruppen består av følgende kommuner: Asker, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Narvik, Stavanger, Trondheim og Ålesund.

* Referansegruppen består av følgende statlige aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, KS, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Innovasjon Norge samt Norges forskningsråd.

* Veikartet definerer den smarte byen i norsk sammenheng og ser på hvordan kan vi få til økt samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar til bærekraftige byer og lokalsamfunn.

* Lanseres 14. august 2019 under Arendalsuka.

* Les mer om veikartet her: https://doga.no/Aktiviteter/arkitektur/sammen-for-smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 09.08.2019 07:12
Teknisk løsning ZEVS AS