presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2017:

Fredrikstad-design beskytter mot ebola, gir billigere båter

  Publisert: 15.11.2017 12:30 - av  Henning Poulsen
EpiGuard har utviklet en trygg og effektiv måte å frakte smittefarlige personer på. Hydrolift har laget en modulbasert måte for bygging av patruljebåter. Nå får de to Fredrikstad-selskapene utmerkelsen DOGA-merket 2017.

De prestisjefylte utmerkelsene deles ut til EpiGuard og Hydrolift samt designpartner Eker Design onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

Mindre skremmende for pasienten

EpiShuttle ble utviklet i kjølvannet av den store ebolakrisen i Sierra Leone i 2014. En av de norske legene ble smittet og måtte sendes hjem til Norge for behandling. Et legeteam ved Oslo universitetssykehus fikk på bakgrunn av denne hendelsen en idé om å lage et sikkert og effektivt transportmiddel som skulle sikre omgivelsene mot overføring av smitte samtidig som det tillot medisinsk behandling.

 

Basert på dette har EpiGuard og Eker Design utviklet en nyskapende transportisolator som nå hylles med DOGA-merket 2017.

 

Juryen berømmer EpiShuttle som en nyvinning innen smittebekjemping:

 

«Produktet har lav kostnad siden det kan dekontamineres etter bruk og gjenbrukes, noe som er et stort fremskritt fra dagens engangsløsninger som må kastes etter bruk. Opplevelsen til pasienten blir mindre skremmende siden det er så stor mulighet for utsyn og kommunikasjon. At designen også er tiltalende, støtter opplevelsen av at dette har vært en helstøpt prosess der alle har dratt i samme retning for å skape et produkt som skal svare på svært strenge kriterier,» står det i jurykjennelsen.

 

Billigere, enklere båter

Dagens patruljebåter er preget av enkeltmodeller som trenger kostbare tilpasninger. Hydrolift og Eker Design har utviklet en modulbasert produktplattform for det profesjonelle patruljebåtmarkedet, der kunden kan velge blant ulike standardalternativer. Løsningen, som har fått navnet Hydrolift Professional P-42, åpner for lavere kostnader, enklere vedlikehold og lengre driftstid.

 

Om Hydrolifts modulbaserte patruljebåtkonsept skriver juryen følgende:

 

«Dette er smart tenkt og svært vanskelig å utføre. De ulike patruljebåtene krever ulike egenskaper, og det er ikke gjort i en håndvending å lage en felles plattform som er fleksibel nok til å møte de ulike utfordringene og samtidig «streng» nok til at den kan standardiseres. Løsningen skjærer gjennom en gordisk knute og tilbyr en reell forbedring i et marked som er svært presset på pris og tid.»

 

Løfter fram de beste

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/doga-merket-2017/

 

 

Kontaktpersoner:

* EpiGuard, Fridtjof Heyerdahl, mobil 906 60 103

* Hydrolift/Eker Design, Bård Eker, mobil 906 91 194

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

EpiGuard har fått DOGA-merket 2017. Foto: Eker Design

 

 

Hydrolift har fått DOGA-merket 2017. Foto: Glenn Røkeberg (foto) og Eker Design (illustrasjon)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak epishuttle_03.jpg 18,43 kB (8333x5000)
Bilde - vedlegg til sak hydrolift_02.jpg 2,32 kB (8333x5000)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 12:30
Teknisk løsning ZEVS AS