presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Foreslår nytt kraftsenter i Øygarden - mottar talentutmerkelse

  Publisert: 11.03.2021 09:07 - av  Henning Poulsen

Sindre Kartvedt mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “A future in ruins”. Foto: Sindre Kartvedt

Den unge arkitekten Sindre Kartvedt har storslåtte planer for det nedlagte bølgekraftverket på Toftestallen i Øygarden kommune. Nå mottar han DOGA-merket nykommer.

Utmerkelsen deles ut torsdag 11. mars i en direktesendt prisseremoni i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA), på doga.no fra klokken 14.

 

DOGA-merket nykommerer en årlig utmerkelse som løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter. Utmerkelsen kan gå til både studenter og nyetablerte utøvere.

 

I år er det sju mottakere av DOGA-merket nykommer.

 

Kraft og innovasjon i havgapet

På Toftestallen i Øygarden står en grå betongkloss halvveis nedsenket i havet. Dette er ruinen etter et nedlagt bølgekraftverk – og ett av de mest ambisiøse norske kraftprosjektene i sin samtid. I løpet av noen år på 1980-tallet ble anlegget og kraftdrømmen slitt i stykker av det frådende havet utenfor Toftøy.

 

Nå har arkitekturstudenten Sindre Kartvedt ved Bergen Arkitekthøgskole utforsket hvordan det kan bli nytt liv i mer enn 30 år gamle ruiner. I sin diplomoppgave fra Bergen Arkitekthøgskole, «A future in ruins», foreslår han å etablere ny kraftproduksjon og samtidig legge til rette for rekreasjon og turisme rundt de gamle ruinene.

 

Juryen skriver at prosjektet demonstrerer hvordan noe som mange betrakter som et uønsket fremmedelement i landskapet, kan få verdi i en fornyet kontekst.

 

«A future in ruins begeistret oss med sin idéstyrke og visuelle slagkraft. Diplomoppgaven viser hvordan arkitektur kan være både engasjerende og bevisstgjørende. Oppgaven imponerer med sin detaljrikdom, både visuelt og teknisk, og inviterer til refleksjon rundt fremtidens energiproduksjon,» skriver juryen. (Pressenytt)

 

Faktaboks:

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for grønn omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/kalender/doga-merket-for-design-og-arkitektur/

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Stine Fantoft Berg, mobil 95 75 20 22, sfb ætt doga dått no

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekst:

Sindre Kartvedt mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “A future in ruins”. Foto: Sindre Kartvedt


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2021 09:07
Teknisk løsning ZEVS AS