presseticker

Skip to main content

Fire Oslo-arkitekter deler på tre gjeve priser for inkluderende arkitektur

  Publisert: 09.01.2024 08:37 - av  Henning Poulsen

Carpe Diem i Bærum mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design både i arkitektur- og landskapsarkitekturkategorien. Demenslandsbyen er designet av både Nordic Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim. Foto: Benjamin A. Ward

Spacegroup har tegnet Ruten bypark i Sandnes, som nå mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien arkitektur. Foto: Florie Daub / Spacegroup

Mjøsparken og osloarkitektene Østengen & Bergo i samarbeid med Norconsult tildeles Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien landskapsarkitektur. Foto: Ringsaker kommune

Mjøsparken i Brumunddal, demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum og Ruten bypark i Sandnes mottar hver sin pris når DOGA kårer Norges mest inkluderende design og arkitektur. Oslo-arkitekter står bak samtlige prosjekter.

– Det er viktigere enn noen gang at byene, bygdene, bygningene og uterommene våre kan brukes av alle. Mjøsparken, Carpe Diem og Ruten bypark viser oss hvordan inkluderende arkitektur og landskapsarkitektur bidrar til mangfold, likeverd og universell utforming. Dette er ledestjerner i offentlig sektor, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i DOGA.

 

Nordic Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim er arkitektene og landskapsarkitektene bak demenslandsbyen Carpe Diem. Mens Spacegroup har utformet Ruten bypark, står Østengen & Bergo bak skisseprosjektet for Mjøsparken. Samtlige arkitektkontorer holder til i Oslo.

 

Denne måneden skal DOGA endelig dele ut Innovasjonsprisen for inkluderende design igjen, for femte gang siden 2011. Prisen er en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming, som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

 

Allerede nå offentliggjør DOGA hvilke tre prosjekter som mottar kategoripriser innenfor arkitektur og landskapsarkitektur. Disse konkurrerer om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design, som deles ut 24. januar.

 

Mjøsparken: Folkeparken som rommer alle

En gang i tiden var Strandsaga i Brumunddal et viktig sted for den lokale tømmerindustrien. I moderne tid har området mellom Mjøsa og E6 ligget som en gjengrodd og forurenset barriere mellom bysentrum og innsjø.

 

 

 

 

 

 

Mjøsparken tildeles Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien landskapsarkitektur. Juryen kaller dette et begeistrende prosjekt, et godt og verdifullt stykke stedsutvikling for fremtidens Brumunddal, som gir stor verdi til mange forskjellige mennesker og behov.

 

«Ringsaker kommune har på forbilledlig vis laget en aktivitetspark som alle enkelt kan ta i bruk. Mjøsparken legger grunnlag for friluftsliv og sosial rekreasjon som favner et imponerende bredt tilbud for mange ulike brukere. Både barneskoleelever og personer med funksjonsnedsettelser har kommet med innspill. Disse brukerprosessene har gitt fremragende resultater,» skriver juryen.

 

Ruten bypark: Fra grå parkeringplass til inkluderende bytorg
For bare få år siden ble tilreisende og besøkende møtt av en stusselig og grå parkeringsplass når de kom med tog eller buss til Sandnes

 

Kommunen innså at det livløse området midt i sentrum ikke sto i stil med byens mangfoldige behov. De koblet på arkitektkontoret Spacegroup og et knippe nasjonale og lokale samarbeidspartnere.

 

Ved hjelp av blant annet pop-up-workshoper ble både innbyggere og lokalt næringsliv inkludert i en tverrfaglig planleggings- og utviklingsprosess. Kommunen hentet også inn viktige innspill fra det upolitiske organet Sandnes-ungdommens kommunestyre.

 

Resultatet ble Ruten bypark, et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som på en omtenksom og sømløs måte favner byens brukere og behov.

 

Parken er lagt opp for å brukes til markeder, konserter og feiringer. En skatepark er tilpasset både nybegynnere og viderekommende på alle typer hjul. Lekeplass, sitteområder og frodig natur rammes inn av en stor, lysende sirkel som er synlig fra luften – og som beskytter for vestlandsregnet. Trapper er erstattet med trinnfrie løsninger, mens tydelige ledelinjer og god belysning gjør det trygt og enkelt å bevege seg gjennom byparken både sent og tidlig. Sikkerheten gikk opp, og kriminaliteten gikk ned.

 

Ruten bypark favner om alle innbyggerne i Sandnes. Her er det også satt av plass til en av byens mest utsatte grupper. Der mange moderniseringsprosjekter innebærer at rusmisbrukere «jages bort», har denne gruppen fått et eget, skjermet område med overbygg i parken.

 

Juryen hyller Ruten bypark, som mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien arkitektur, som et flerfunksjonelt og mangfoldig bytorg for gode opplevelser.

 

«Ruten bypark er et nyskapende og gjennomtenkt samlingssted for den fulle bredden av innbyggerne i Sandnes. Dette er et tilrettelagt og variert torg som vever sammen byens viktigste funksjoner. Her kommer alle seg enkelt frem, og du finner raskt et lunt og florarikt sted å tilbringe ettermiddagen. Byparken gir oss mulighetene, vi får velge hvordan vi bruker dem,» står det i juryens kjennelse.

 

Carpe Diem: Lar mennesker med demens gripe dagen

Flere enn 100 000 nordmenn er rammet av demens. Mange av landets sykehjem er ikke utformet slik at de ivaretar behovene denne sårbare beboergruppen har for trygge, avgrensede og stimulerende omgivelser.

 

Da Bærum kommune skulle bygge et nytt sykehjem for denne gruppen, ønsket de å skape et sykehjem med minst mulig institusjonspreg hvor livskvalitet og verdighet sto i sentrum. Kommunen ga føringer for at anlegget i størst mulig grad skulle se ut som omgivelsene gjør i Bærum-samfunnet ellers. Sammen med arkitektene i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitekter fra Bjørbekk & Lindheim hentet de inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbyen i De Hogeweyk.

 

I demenslandsbyen Carpe Diem er institusjonspreget fjernet ved å ha fokus på å skape «normale» omgivelser.

 

Bygningskroppene danner en naturlig avgrensning slik at beboerne kan vandre fritt i trygge omgivelser på helårs vandreruter. Langs vandreruten er bofelleskapene bygget med småhuspreg, eller småbypreg. Hvert hjem er unikt og har sin egen utforming og stil.

 

For å skape et hjemlig preg er hjemmene nennsomt møblert med en blanding av institusjonsmøbler og møbler kjøpt i vanlige møbelforretninger. I tillegg har ansatte i kommunen donert til gjenbruk ting de har vært glade i slik at hjemmene har fått det «lille» ekstra som skaper en god hjemlig atmosfære.

 

  1. Utearealene har tydelige identiteter og er utformet med blant annet lysthus, gapahuk, hønsehus og treningsområde. Universell utforming er brukt til å berike arkitekturen og gjør det lettere for beboerne å orientere seg.

 

Anlegget har en urban del med et sentralt torg med bocciabane og vannfontene. Torget omkranses av åpne og inviterende fellesarealer som alle kan benytte seg av og som oppmuntrer til sosialt samvær. Her finnes grendehus, bistro, pub, treningsrom, frisørsalong og til og med en egen dagligvarebutikk hvor beboerne sammen med ansatte handler det hvert bofelleskap trenger av dagligvarer.

 

Der tradisjonelle sykehjem stenger verden ute med lukkede dører og strenge besøkstider, bygger Carpe Diem ned barrierene mellom beboerne og resten av samfunnet. Både bistroen, uteområder og flere av inneområdene er åpne for pårørende, barnehager, lokalbefolkning og andre som ønsker å komme på besøk.

 

Nå mottar prosjektet Innovasjonsprisen for inkluderende design i både arkitektur og landskapsarkitektur. Juryen kaller Carpe Diem et storslått referanseprosjekt som ivaretar mennesker med demens som en mangfoldig gruppe. De berømmer at den nyskapende landsbytanken er så mesterlig integrert både ute og inne

 

«På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen. Stedet oppleves hjemlig og det legges opp til å fortsatt kunne leve gode liv. Det er spesielt forbilledlig – og viktig – at demenslandsbyen er åpen for omverdenen. Barrieren mellom oss og dem er brutt,» ifølge juryen.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

Carpe Diem i Bærum mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design både i arkitektur- og landskapsarkitekturkategorien. Demenslandsbyen er designet av både Nordic Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim. Foto: Benjamin A. Ward

 

Spacegroup har tegnet Ruten bypark i Sandnes, som nå mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien arkitektur. Foto: Florie Daub / Spacegroup

 

Mjøsparken og osloarkitektene Østengen & Bergo i samarbeid med Norconsult tildeles Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien landskapsarkitektur. Foto: Ringsaker kommune

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Bjørbekk & Lindheim, landskapsarkitekt Line Løvstad Nordbye, mobil 976 50 204, lln@blark.no

* Nordic Office of Architecture, arkitekt Johannes Eggen, mobil 906 40 998, je@nordicarch.com

* Design og arkitektur Norge (DOGA), seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 905 62 909

* Juryleder John Arne Bjerknes, mobil 900 86 186

Innovasjonsprisen for inkluderende design

* Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

* Er DOGAs design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming.

* Går til virksomheter, arkitekter og designere for nyskapende og inkluderende løsninger som bidrar til et mer likestilt samfunn

* Prisen deles ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, grafisk design, interiør og møbel, tjenestedesign, informasjons- og interaksjonsdesign, og unge talenter. Sistnevnte er helt ny kategori i år for studenter og nyutdannede designere og arkitekter. Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design.

* Scandic Oslo Airport vant hovedprisen i 2011. I 2014 vant St. Olavs Hospital. I 2017 var det Vision of the Fjords som gikk til topps. I 2020 gikk prisen til Vipps.

* Blant tidligere kategorivinnere finner vi blant annet Bybanen i Bergen, NRK TV, Vindmøllebakken bofellesskap, Skatteetaten, Finn.no, nye Flytoget, Hamaren naturpark, Kolonial.no, Aftenposten junior, Blanke Ark valgsystem, Stovnertårnet, YR.no og Hardanger Bestikk.

* Frem til og med 2020 het prisen Innovasjonsprisen for universell utforming.

 

Mer informasjon: https://doga.no/innovasjonsprisen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 09.01.2024 08:37
Teknisk løsning ZEVS AS