presseticker

Skip to main content

Design for alle-prisen 2010:

Fikk designpris etter Kongsberg-valg

  Publisert: 17.03.2010 07:00 - av  Henning Poulsen

Kommunal- og regionaldepartementet og Norsk Form nå har vunnet prisen Design for alle for sitt valgkonsept ”Blanke Ark”.

Oslo: Ved stortingsvalget 2009 fikk velgerne i Kongsberg i Buskerud stifte kjennskap med et spesialdesignet sett med valgmateriell. Nå har demokratiinnovasjonen ”Blanke Ark” fått prisen Design for alle.

Selv om norske kvinner og menn har kunnet stemme fritt i Norge i 100 år, er det ikke alltid like enkelt å gjøre sin demokratiske plikt. Mange valglokaler er utformet på en måte som gjør at du ikke trenger å være svaksynt eller dårlig til beins for å bli svimmel og ør.

 

Det er nettopp ambisjonen om å gjøre det norske demokratiet tilgjengelig for alle som ligger bak utviklingen av et helt nytt sett med valgmateriell som Kommunal- og regionaldepartementet og Norsk Form nå har vunnet prisen Design for alle for.

 

Prisen ble delt ut onsdag 17. mars i Oslo under Designdagen - et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd. Departementet og Norsk Form tok imot prisen for valgkonseptet Blanke Ark, som er utviklet sammen med designbyråene Blueroom, Kadabra og Innovativoli.

 

Navarsete: – Norge langt fremme

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er svært godt fornøyd med at departementet har fått Design for alle-prisen. – Norge har sterkt fokus på universell utforming, og derfor er det naturlig at vi også ser på muligheten for å gjøre selve valgprosessen mer tilgjengelig for alle. Jeg er derfor både stolt og glad over å motta denne prisen, sier Navarsete.

 

– Prisen Design for alle skal belønne bedrifter og designere som utvikler brukervennlige og intuitive løsninger som kan brukes av alle, uansett funksjonsfriskhet. Dette er noe som blir stadig viktigere, ikke minst siden eldrebølgen gjør at en voksende andel av befolkningen har én eller flere nedsatte funksjonsevner, sier prosjektleder Eline Strøm-Gundersen i Norsk Designråd.

 

Forvirrende valglokaler

Minst 3000 valglokaler står spredt rundt i landets 430 kommuner, og det er kommunene selv som står ansvarlig for informasjonsmateriell, skilt, avlukker, stemmesedler og valgurner. Sammen med Kommunal- og regionaldepartementet undersøkte Norsk Form tilstanden ved norske valglokaler i forbindelse med valget i 2007, og det ble avdekket et stort forbedringspotensial.

 

– Løsningene var ofte lite gjennomtenkte og brukervennlige. Velgerne kunne for eksempel risikere å støte på fire helt ulike skilttyper i ett og samme valglokale, og informasjonen som ble gitt var gjerne både lang og unødig komplisert. Her var det behov for at landsomfattende designløft, forteller Heidi Dolven, prosjektleder i Norsk Form.

 

Bush vs. Gore

Hun trekker fram presidentvalget i USA i 2000 mellom Al Gore og George W. Bush som et eksempel på hvorfor det er svært viktig at design og demokrati går hånd i hånd. I Palm Beach i Florida ble stemmesedlene endret på en måte som forvirret velgerne.

 

– Skriften på sedlene ble gjort større, slik at de ikke lenger passet med avkryssingsboksene. Resultatet ble at tusenvis av stemmer ble forkastet, forklarer Dolven, og minner om at valget i Florida ble avgjort med bare 537 stemmer.

 

Statlig designkonkurranse

I 2008 utlyste departementet og Norsk Form en statlig designkonkurranse for å skape et nytt og helhetlig design for norske valg. Vinnerkonseptet ble levert at de tre byråene Blueroom, Kadabra og Innovativoli, som trakk med seg både erfarne valgfunksjonærer og funksjonshemmede som elitebrukere i utviklingen av Blanke Ark.

 

Deretter ble vinnerbidraget videreutviklet i tett samarbeid med departementet og representanter for kommunene, Blindeforbundet, Handikapforbundet og Deltasenteret, som er statens kompetansesenter for tilgjengelighet.

 

– Slik sikret vi at alle velgere, uavhengig av funksjonsnivå, forstår hvordan de skal stemme og er i stand til å avgi sin stemme på egenhånd. Samtidig fikk vi også ivaretatt de praktiske og formelle behovene som kommunene har i forbindelse med gjennomføring av valg, sier Dolven.

 

Passer for alle

Resultatet ble en svært helhetlig og gjennomtenkt løsning med et enkelt monterbart avlukke og en markant og tydelig valgurne. – Du kan enkelt komme deg inn i alle avlukkene, selv med rullestol, med stemmesedler og skriveunderlag i en høyde som passer både for stående og sittende, forteller hun.

 

Skillearkene mellom valglistene er også merket med partinavn i punktskrift, og listene ligger lett tilgjengelig i hyller som vender utover i stedet for oppover. Og selve urnen er skråstilt slik at også en sittende person enkelt kan rekke opp med stemmeseddelen sin.

 

Kan komme i 2011

Allerede i 2009 kom den store testen for valgkonseptet, som hadde fått navnet Blanke Ark. Da ble utstyret installert og brukt ved stortingsvalget i de fire kommunene Trondheim, Lenvik, Bømlo og Kongsberg. Pilotprosjektet ble en suksess, noe som innebærer at det allerede ved kommunevalget i 2011 kan dukke opp i valglokaler over hele Norge.

(Pressenytt)

 

Jurykjennelser, bilder, underlag:

Nyhetssaker, jurykjennelse, produktbilder med mer legges her kl 1700, onsdag 17. mars: http://www.norskdesign.no/design-for-alle-prisen/category8214.html

 

Kontaktpersoner:

* Norsk Form, prosjektleder Heidi Dolven, tlf. 23 29 26 65

* Norsk Designråd, prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter, Eline Strøm-Gundersen, tlf. 23 29 25 70, esg@norskdesign.no

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, mobil 907 65 971

* Mer informasjon om Designdagen 2010: http://www.norskdesign.no/designdagen-2010/category8579.html

* Mer informasjon om vinner av Design for alle prisen:

http://www.norskdesign.no/design-for-alle-prisen/category8214.html

* Mer informasjon om Norges forskningsråds program IT-Funk:

http://www.itfunk.org/

 

Dette er Design for alle-prisen

Design for alle-prisen deles ut av Norsk Designråd i samarbeid med programmet IT-Funk fra Norges forskningsråd, og går til bedrift og designer som har utviklet et produkt eller en løsning som ved spesiell fokus på brukervennlighet og intuitiv forståelse er tilgjengelig for en utvidet brukergruppe. Design for alle handler ikke om hjelpemidler for handikappede eller nisjeløsninger, men om forbedret brukervennlighet, intuitiv forståelse og bruksopplevelsen til et produkt eller en tjeneste. Det deles kun ut en Design for alle-pris hvert år.

(Kilde: norskdesign.no)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 299_Blanke-Ark.jpg 6,62 kB (250x290)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.03.2010 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS