presseticker

Skip to main content

Fem bygg- og boligprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:10 - av  Henning Poulsen
Disse fem bygg- og boligutviklingsprosjektene mottar til sammen mer enn 2,1 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Midlene kommer gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), og går til å støtte en tverrfaglig, brukersentrert tilnærming.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Delekonsept i boligmarkedet

I et hett boligmarked er det vanskelig for unge og single mennesker å etablere seg. Særlig gjelder dette i sentrale og urbane områder av landet, der det er mange om beinet.

 

TAG Arkitekter tar nå tak i denne problemstillingen. De ønsker å bruke designkompetansen til Fueled for å se nærmere på såkalte delte boligkonsepter. Hypotesen er at dersom beboere deler på areal, funksjoner og eiendeler, blir den økonomiske byrden mindre. DIP-prosjektet skal gi svar på hvordan det kan tilrettelegges for høy bokvalitet og brukertilfredshet gjennom et slikt deleboligkonsept.

 

Nå får prosjektet 325 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. Juryen er samstemt i at prosjektet svarer på en viktig samfunnsutfordring, og at potensialet er der for at TAG Arkitekter og Fueled skal kunne utvikle spennende konsepter på boligmarkedet.

 

Gir lyd til stille røster

Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Mangler du tid, ressurser og ekspertise, er det vanskelig å påvirke beslutninger i saker som angår deg. Dette går ikke bare ut over deg, men fører også til at offentlige prosjekter går glipp av innspill og erfaringer fra dem som sitter tettest på.

 

Nå ønsker arkitektkontoret Pir II Oslo, i samarbeid med Designit, samfunnsgeograf Cecilie Sachs-Olsen og 6CST, å bruke designdrevet metodikk for å utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker stille røster inn i by- og stedsutviklingen. Målet er å kunne tilby en kommersiell plattform i form av for eksempel en abonnementsløsning, til nordiske kommuner og arkitekt- og plankontorer.

 

Juryen roser søkeren for å legge til rette for et tverrfaglig prosjekt som involverer arkitekter, designere, planleggere og samfunnsgeografer, og som kan løse et konkret behov i kommunal sektor. Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Fri vareflyt inn og ut av hjemmet

Varehandelen har gått gjennom store forandringer de siste tiårene. Økt netthandel og gode systemer for levering gjør hverdagen lettere for folk flest.

 

Selvaag Bolig har identifisert én komponent som fremdeles ikke fungerer optimalt i denne nye virkeligheten: vår egen bolig. For samtidig som vi forventer å få stadig flere varer levert hjem, så er vi ikke alltid hjemme selv. Dessuten er det ikke sikkert at de nye systemene for levering er den optimale løsningen for beboere og nabolaget.

 

Derfor har Selvaag Bolig satt sammen et designlag bestående av Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt som skal finne ut hvordan moderne hjem kan utformes for å tillate fri vareflyt inn og ut på beboerens premisser, og samtidig støtte lokal bærekraft og tjenesteutvikling.

 

Juryen påpeker at mange aktører har forsøkt å løse denne utfordringen uten å lykkes helt. Ved hjelp av designdrevet innovasjon tror juryen at Selvaag Bolig vil være i stand til å utvikle og levere et slikt tjenestekonsept. Prosjektet får 480 000 kroner DIP-midler fra DOGA.

 

Billigere miljøsertifisering

Miljøsertifisering av bygninger er en komplisert og kostbart, og derfor stort sett forbeholdt store aktører i markedet.

 

NTNU-utløperen Kvist Solutions skal nå lage en digital plattform som strømlinjeformer prosessen med å miljøsertifisere bygg. Oppstartsselskapet har fått med seg Veidekke, Betonmast, Skanska, NCC, AF Gruppen og OBOS til brukertesting underveis i prosjektet.

 

Ifølge juryen har Kvist Solutions funnet et uløst problem i en stor bransje som de nå gyver løs på med beundringsverdig mot. De får 219 000 kroner i støtte fra DIP, nesten dobbelt så mye som de opprinnelig søkte om.

 

Bærekraftig boligutbygging

Skanska med flere samarbeidspartnere mottar 503 000 kroner i støtte til et tverrfaglig prosjekt som skal se nærmere på hvordan boligbyggeprosjekter kan ta større hensyn til sluttbrukers behov og ønsker. Mer informasjon om dette prosjektet vil komme senere.

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Kvist Solutions, Fabian Utigard, mobil 47 80 60 25

* Pir2, Betsey-Marie Eskeland, mobil 95 75 91 93

* Tag Arkitekter, Lars Eirik Ulseth, mobil 98 21 07 51

* For Selvaag Bolig, Morten Kristiansen, mobil 94 87 74 28

* DOGA, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* DOGA, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

BLIR HØRT. Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Pir2 får støtte fra DOGA til å utforske hvordan de stille røstene kan høres bedre. Foto: Istvan Virag

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:10
Teknisk løsning ZEVS AS