presseticker

Skip to main content

Disse kreative tromsværingene mottar inkluderende designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 08:49 - av  Henning Poulsen

AT Arkitektur får designstøtte til sitt vinterbyprosjekt.

Tromsø-baserte AT Arkitektur skal hjelpe Bodø med å bli en vinterby du kan bli gammel i. Lokalt Byrå fra Storfjord skal utvikle bærekraftig turisme i Sognefjorden. Nå mottar de støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kroner hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp.

 

På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Lokalt Byrå: Turisme som alle har nytte av

Turister kan være både en velsignelse og en forbannelse. De skaper inntekter og arbeidsplasser, men sliter på infrastruktur, natur, plass, og, i ytterste forstand, lokalbefolkningens velvilje.

 

De tre bygdene Solvorn i Luster, Undredal i Aurland og Fjærland i Sogndal kommune er innfallsport til den spektakulære Sognefjorden. I høysesongen mottar de et storinnrykk av turister. Dette er de rett og slett ikke dimensjonert for.

 

Sogndal, Luster og Aurland er allerede i gang med et omfattende innovasjonsprosjekt i regi av Gnist-programmet til DOGA. Her utforsker de bærekraftige reiselivsmodeller som bygger på lokale kvaliteter og særegenheter.

 

Nå får de i tillegg designstøtte for å satse på inkluderende medvirkning. For at innovasjonsprosjektet skal lykkes, er det nemlig helt avgjørende å hente innspill og kunnskap fra lokalsamfunnene Ved hjelp av Lokalt Byrå, som holder til i Storfjord,og Æra Strategic Innovation skal prosjektet teste og utvikle nye idéer sammen med innbyggerne, organisasjonslivet og næringslivet i de tre kommunene. Særlig viktig blir det å lytte til det mangfoldet av stemmer som ellers sjeldent blir hørt.

 

AT Arkitektur: Bedre bydesign gjør vinteren lettere for eldre

Flere enn hver sjette innbygger i Bodø er over 65 år, og antallet øker i årene som kommer. Når vi blir eldre kan vi streve mer når klimaet blir hardere og sola forsvinner bak fjellet. Kulde, mørke og isglatte fortau øker risikoen for fall og brudd, reduserer eldres aktivitetsnivå og kan lede til mer isolasjon og depresjon.

 

Likevel er dette problemet sjelden på dagsorden, selv ikke i Norges nordligste landsdel. Dette ønsker Tromsø-baserte AT Arkitektur å forandre på. I tett dialog med ulike fagdisipliner og ansvarsområder vil det nordnorske design og arkitektkontoret at vi beveger oss bort fra den tradisjonelle silotenkningen når vi legger utviklingsplaner og designer boliger, kommunale tjenester og transport- og fritidstilbud.

Nå mottar de designstøtte for å gå i gang med et forprosjekt i Bodø. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hva eldre selv synes er de største utfordringene med å bo i en vinterby. Designstøtten fra DOGA gjør at AT Arkitektur kan bruke mer tid og ressurser på å finne ut av dette.

 

Med seg på laget har de arkitekter, designere, og planleggere samt kommuneoverlegen i Bodø og en allmennlege som har spesialisert seg på skrøpelighet og samfunnsmessig forebygging. Forprosjektet skal munne ut i en klar plan for hvordan Bodø og andre steder kan gjøre vinterbyen mer inkluderende – også for en aldrende befolkning.

(Pressenytt)

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 08:49
Teknisk løsning ZEVS AS