presseticker

Skip to main content

Disse 20 nyskapingsprosjektene deler på 8,5 millioner kroner

  Publisert: 05.10.2020 07:00 - av  Henning Poulsen

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

BLIR HØRT. Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Pir2 får støtte fra DOGA til å utforske hvordan de stille røstene kan høres bedre. Foto: Istvan Virag

Oslo: Hele 190 bedrifter og organisasjoner har søkt om til sammen 110 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) i år. – Både kvaliteten og kvantiteten tar pusten fra en, sier Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

På ett år har antall DIP-søkere økt med 137 prosent. Nå er det klart hvem som har kommet gjennom nåløyet denne gang.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

 

Tare som emballasje

I januar i år vant designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue hovedprisen under DOGA-dagen 2020, selve DOGA Hedersmerket, for prosjektet Dypp. Nylig stiftet de selskapet Dypp AS for å utforske hvordan norsk tang og tare kan utfordre tradisjonell emballering.

 

Med råd og hjelp fra Snøhetta skal Frida og Frøya gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt der de vil studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttfbrukere.

 

Juryen mener prosjektet har en fremragende innovasjonsgrad og at det kan tilføre norsk industri store verdier dersom det lykkes. Derfor drypper det nå 400 000 kroner fra DIP til Dypp.

 

Varige, sirkulære barnesko

Barn flest vokser to skostørrelser hvert år, noe som betyr at foreldrene må kjøpe ti nye skosett i løpet av de fem første leveårene. Og fordi ganske mange foreldre fremdeles er ukomfortable med tanken på å la sko gå i arv, betyr det at mange sko går i søpla.

 

Derfor ønsker Viking Outdoor Footwear å utvikle varige barnesko, altså sko som er designet for enkelt å kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes. Skofabrikanten har fått med designbyrået Reform Projects på laget. Det første målet er å utvikle en eller flere prototyper på sirkulære barnesko. Deretter er planen å designe en sirkulær tjeneste som skoene kan være en del av.

 

Nå får prosjektet 530 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. I jurybegrunnelsen trekkes det fram at søknaden setter søkelyset på et stort problem for en viktig næring, og at det fortsatt er mye rom for innovasjon knyttet til gjenbruk og bærekraftig produksjon. Juryen mener også det er en styrke at etablerte aktører som Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norsk Gjenvinning er med på prosjektet.

 

Bevegelighet for alle

Mange eldre opplever dagens rullatorer som så stigmatiserende at de simpelthen unngår å bruke dem. Samtidig vil den kommende eldrebølgen gi stadig flere nordmenn mobilitetsutfordringer.

 

Nå ønsker Movu Mobility på Hosle å skape et helt nytt produkt. Målet er å fjerne stigma knyttet til rullatoren. Sammen med industri- og servicedesigneren Trine Gedde Celius, designstudent Jon Celius og teknisk ansvarlig Thore Grüner Bjerke er selskapet i gang med et prosjekt der den langsiktige visjonen er å skape mikromobilitet som kan benyttes av alle, uavhengig av alder.

 

Nå får prosjektet 346 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Prosjektet byr ifølge juryen på en svært relevant og god problemstilling. Juryen lar seg også bevege av mulighetene for sosial og bærekraftig innovasjon.

 

Nye bruksområder for ørsmå sensorer

Sensorer er blitt en uunnværlig del av vår moderne verden. De gjør alt fra å måle jordtemperatur i landbruket og kvaliteten på drikkevannet vårt – til å fortelle deg at bilen din er i ferd med å rygge på en hindring. Likevel gjør kostnad og distribusjon at ikke alle har den samme tilgangen til sensorteknologien.

 

Sammen med K8 industridesign skal den Horten-baserte sensoraktøren Zimmer & Peacock utforske mulighetene som ligger i såkalte elektrokjemiske sensorer, som er basert på molekylers elektriske «fingeravtrykk». Gjennom dybdeintervjuer og research skal de utvikle et brukervennlig og rimelig alt-i-ett-multianalyse-verktøy for billige og presise elektrokjemiske sensorer.

 

Juryen påpeker at prosjektet har stor innovasjonshøyde, med potensial til å demonstrere hvordan brukerinnsikt og produkt- og tjenestedesign kan brukes for å utvikle en lønnsom forretningsmodell og helt nye bruksområder for allerede etablert teknologi. Prosjektet får tilsagn på 444 000 kroner i støtte.

 

Lønnsom konsertstrømming

Da koronapandemien gjorde at hele konsert-Norge måtte stenge dørene, flyttet både artister og publikum seg over på digitale plattformer. Gjennom både spontane og planlagte strømmekonserter fikk musikkelskere over hele landet oppleve sine favorittartister i en litt annerledes ramme.

 

Samtidig har det dessverre vist seg at strømmekonserter i dagens form ikke fullt ut kan kompensere for tapte billettinntekter fra fysiske arrangementer. Selskapet Konsertsystemer LLB vil derfor sammen med Studio VUES gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt for å samle innsikt fra artister, agenter, arrangører og publikum.

 

Innsikten skal brukes til å utvikle en digital plattform som gir artistene høyere inntekter, samtidig som den treffer publikum på deres premisser med spennende løsninger ut over tradisjonell streaming.

 

Nå får prosjektet 520 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. Juryen mener prosjektet preges av kvalitet og høye ambisjoner.

 

Satser i utvidet virkelighet

Mer enn én milliard mennesker har tilgang til utvidet virkelighet (AR) på sine mobiltelefoner. Samtidig er interessen svært stor for spill som legger opp til brukergenerert innhold. Likevel finnes det ingen foretrukken lavterskelløsning for AR-spill på markedet.

 

Dette ønsker PAZZING å gjøre noe med. Spillselskapet fra Tromsø har ambisjon om å utvikle brukersentrerte løsninger for en egen AR-spillplattform. En prototype er allerede på plass, men for å kunne skape en kommersiell plattform ser PAZZING at de må ta et steg tilbake og få brukerne med på laget.

 

I sin uttalelse skriver juryen at med gjennomgripende kundeinnsikt kan søkeren lykkes i å utvikle en plattform som kan oppnå internasjonal suksess. Prosjektet mottar 350 000 kroner i støtte

 

Delekonsept i boligmarkedet

I et hett boligmarked er det vanskelig for unge og single mennesker å etablere seg. Særlig gjelder dette i sentrale og urbane områder av landet, der det er mange om beinet.

 

TAG Arkitekter tar nå tak i denne problemstillingen. De ønsker å bruke designkompetansen til Fueled for å se nærmere på såkalte delte boligkonsepter. Hypotesen er at dersom beboere deler på areal, funksjoner og eiendeler, blir den økonomiske byrden mindre. DIP-prosjektet skal gi svar på hvordan det kan tilrettelegges for høy bokvalitet og brukertilfredshet gjennom et slikt deleboligkonsept.

 

Nå får prosjektet 325 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. Juryen er samstemt i at prosjektet svarer på en viktig samfunnsutfordring, og at potensialet er der for at TAG Arkitekter og Fueled skal kunne utvikle spennende konsepter på boligmarkedet.

 

Lyd som tjeneste

Lydbransjen regnes som temmelig konservativ, med kjøps- og leasingavtaler som ikke har forandret seg stort gjennom de siste tiårene.

 

Den designdrevne teknologiprodusenten NNNN, som står bak noen av markedets mest miljøvennlige og energieffektive høytalersystemer, ønsker nå å utvikle et nytt konsept i lydbransjen. Målet er å hjelpe bransjen med å foreta et grønt skifte. Med industridesignerne Torkel Mellingen og Alexander Fossland på laget skal NNNN avdekke om det finnes rom i markedet for en «lyd-som-tjeneste»-modell – og hvordan en slik tjeneste kan utformes.

 

Dette er søt musikk for juryen, som roser prosjektet for å legge opp til en svært god designprosess som kan lede i mange retninger. Prosjektet får 325 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Tar Vesterålen til turistene

Koronapandemien gjør at turisttilstrømningen til Norge skrumper inn. Men dersom turistene ikke kan komme til til Vesterålen, så kan kanskje Vesterålen komme til turistene?

 

Lofotr Næringsdrift ønsker å utforske nettopp denne muligheten. Med hjelp fra arkitektkontoret Lundhagem vil de kombinere utvidet og blandet virkelighet med en rekke andre teknologier og konsepter for å skape nye og banebrytende opplevelser.

 

Ifølge juryen har prosjektet stor innovasjonshøyde, og vil være relevant for alt fra museer og kulturaktører til destinasjonsutviklere i reiselivet. Nå får prosjektet 585 000 kroner i støtte til en designdrevet prosess.

 

Standardiserer innovasjon

Dessverre er det slik at over halvparten av norske oppstartsbedrifter går konkurs i løpet av første driftsår, og bare 30 prosent eksisterer etter fem år. Standard Norge, som formidler norske og internasjonale standarder til samfunnet, tror bedre kjennskap til disse standardene kan øke innovasjonsevnen og levedyktigheten til oppstartsbedrifter.

 

En standard er en felles utviklet oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Pr. dags dato er kunnskapen om standarder lav i oppstartsbedrifter. Dette kan føre til at det utvikles produkter, tjenester og konsepter som ikke fungerer i en større sammenheng. Sammen med EGGS design starter Standard Norge et innovasjonsprosjekt for å øke bruken av standarder i næringslivet.

 

Juryen uttaler at søknaden tar opp en spennende problemstilling, og at prosjektet kan ha stor betydning for små og mellomstore bedrifter. Derfor mottar prosjektet 500 000 kroner i støtte.

 

Gir lyd til stille røster

Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Mangler du tid, ressurser og ekspertise, er det vanskelig å påvirke beslutninger i saker som angår deg. Dette går ikke bare ut over deg, men fører også til at offentlige prosjekter går glipp av innspill og erfaringer fra dem som sitter tettest på.

 

Nå ønsker arkitektkontoret Pir II Oslo, i samarbeid med Designit, samfunnsgeograf Cecilie Sachs-Olsen og 6CST, å bruke designdrevet metodikk for å utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker stille røster inn i by- og stedsutviklingen. Målet er å kunne tilby en kommersiell plattform i form av for eksempel en abonnementsløsning, til nordiske kommuner og arkitekt- og plankontorer.

 

Juryen roser søkeren for å legge til rette for et tverrfaglig prosjekt som involverer arkitekter, designere, planleggere og samfunnsgeografer, og som kan løse et konkret behov i kommunal sektor. Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Bedre kontroll bak bardisken

I serverings- og hotellbransjen kan det plutselig dukke opp en rekke ulike kontrollorganer som ber om bevilgningsdokumenter, timelister, temperaturavlesninger, brannplan, renholdsplan og mye mer. Dette skal utføres av de ansatte som er på jobb, i en travel arbeidshverdag, og er krevende å få til samtidig som den viktige kunden venter på mat og drikke..

 

Inventum Gruppen, som driver en rekke restauranter barer, nattklubber og eventer på Vestlandet, ser derfor et behov for å utvikle et rimelig, intuitivt og skalerbart kontrollsystem. Med designhjelp fra Larssen & Amaral skal utelivsaktøren kartlegge og hensynta en lang rekke brukerutfordringer. Begrensede norskkunnskaper, stort gjennomtrekk av ansatte og høyt arbeidspress skal ikke lenger gi dårlig nattesøvn for bedriftens ledelse.

 

Juryen mener prosjektet kan løse en klar og tydelig problemstilling som er godt egnet for designdrevet innovasjon, og gir 504 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Kutter matavfall på kjøkkenet

I dag står husholdningene for 60 prosent av matavfallet i Norge. Kan kjøkkenet ditt hjelpe deg med å kaste mindre mat?

 

North Kitchen og Snøhetta mener dagens kjøkken er konstruert for andre tider og behov. Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess ønsker de å utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for å tilberede, lagre og dyrke mat samt håndtere avfall.

 

Juryen synes det er spennende med et prosjekt som vil snu opp-ned på noe vi gjerne tenker på som gjennomdesignet, nemlig kjøkkenet, og disker opp med 550 000 kroner i innovasjonsstøtte.

 

Treffende argumenter

Dagens digitale medielandskap preges av lettbente nyheter, bilde- og videodominerte saker og polariserende svart-hvitt-argumenter. Nyansert argumentasjon formidles ofte i tyngre tekster som i stadig større grad faller utenfor den digitale offentligheten.

 

Disputas ønsker å gjøre noe med dette. Ved hjelp av inngående brukerinnsikt planlegger oppstartsselskapet å bruke designkompetanse til å lage

en tjeneste som kan benyttes til å oversette tunge tekster til et format som treffer moderne brukere på en intuitiv måte.

 

Juryen kaller prosjektet spennende og tidsriktig, og er begeistret for det tverrfaglige aspektet, som rommer filosofer, designere og teknologer. Prosjektet mottar 250 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Designdrevet demensomsorg

Befolkningen blir stadig eldre, og det betyr også at flere utvikler demens. Dette legger et stort press på helsesektoren, samtidig som pårørende og andre ressurspersoner ofte strever med å være til nytte.

 

For å heve livskvaliteten for personer med demens ser Asker-baserte Jodacare et behov for å samle og aktivere ressursene rundt pasienten. Selskapet får hjelp av Inventas til å skaffe seg dypere innsikt i primærbrukerne, helsevesenet, de mange tjenestetilbyderne og støttespillerne. De skal også se på samhandlingen mellom alle disse aktørene.

 

Juryen understreker at helsevesenet trenger designdrevet innovasjon for å levere livsviktige tjenester til befolkningen på en bedre og mer brukervennlig måte. De tror dette prosjektet kan hjelpe mange pasientgrupper i fremtiden, og gir prosjektet et tilskudd på 307 000 kroner.

 

Billigere miljøsertifisering

Miljøsertifisering av bygninger er en komplisert og kostbart, og derfor stort sett forbeholdt store aktører i markedet.

 

NTNU-utløperen Kvist Solutions skal nå lage en digital plattform som strømlinjeformer prosessen med å miljøsertifisere bygg. Oppstartsselskapet har fått med seg Veidekke, Betonmast, Skanska, NCC, AF Gruppen og OBOS til brukertesting underveis i prosjektet.

 

Ifølge juryen har Kvist Solutions funnet et uløst problem i en stor bransje som de nå gyver løs på med beundringsverdig mot. De får 219 000 kroner i støtte fra DOGA, nesten dobbelt så mye som de opprinnelig søkte om.

 

Innovasjon med tunga rett i munnen

En del personer med funksjonsnedsettelser har så lite bevegelighet i armer og hender at de strever med å bruke rullestoler, sykler og andre hjelpemidler.

 

Derfor satser Lipit Solutions på å utvikle hjelpemidler som kan styres med munnen. Sammen med sin eier, hjelpemiddelprodusenten RollerSafe, og designbyrået Soon Design skal Son-bedriften først kartlegge behovene til personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg skal de også undersøke om munnsensorer i for eksempel munnbind kan være et godt verktøy for ansatte i helsesektor som trenger å bruke datautstyr samtidig som de gjerne har hendene fulle med andre oppgaver.

 

DIP-juryen mener prosjektet har høy innovasjonsgrad og påpeker at et designdrevet innovasjonsløp øker sannsynligheten for at det kan munne ut i en kommersiell løsning. Prosjektet mottar 435 000 kroner.

 

Lar eldre hjelpe eldre

Samtidig som en del eldre trenger hjelp i hverdagen, er det mange andre eldre som savner å være til nytte. Hvorfor ikke koble de to gruppene sammen?

 

Nettopp dette er ideen bak den nystiftede gründerbedriften Vil Bidra, som holder til på Vettre i Asker. Med hjelp fra Up North AS og EGGS Design skal bedriften nå finne ut hvem de aktuelle brukerne er og definere hva slags tjenester de kan tilby.

 

Juryen roser prosjektet for å bruke design til å løse en bred og kjent problemstilling i samfunnet, og setter av 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Fri vareflyt inn og ut av hjemmet

Varehandelen har gått gjennom store forandringer de siste tiårene. Økt netthandel og gode systemer for levering gjør hverdagen lettere for folk flest.

 

Selvaag Bolig har identifisert én komponent som fremdeles ikke fungerer optimalt i denne nye virkeligheten: vår egen bolig. For samtidig som vi forventer å få stadig flere varer levert hjem, så er vi ikke alltid hjemme selv. Dessuten er det ikke sikkert at de nye systemene for levering er den optimale løsningen for beboere og nabolaget.

 

Derfor har Selvaag Bolig satt sammen et designlag bestående av Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt som skal finne ut hvordan moderne hjem kan utformes for å tillate fri vareflyt inn og ut på beboerens premisser, og samtidig støtte lokal bærekraft og tjenesteutvikling.

 

Juryen påpeker at mange aktører har forsøkt å løse denne utfordringen uten å lykkes helt. Ved hjelp av designdrevet innovasjon tror juryen at Selvaag Bolig vil være i stand til å utvikle og levere et slikt tjenestekonsept. Prosjektet får 480 000 kroner DIP-midler fra DOGA.

 

Bærekraftig boligutbygging

Skanska med flere samarbeidspartnere mottar 503 000 kroner i støtte til et tverrfaglig prosjekt som skal se nærmere på hvordan boligbyggeprosjekter kan ta større hensyn til sluttbrukers behov og ønsker. Mer informasjon om dette prosjektet vil komme senere.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 95 15 41 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

 

BLIR HØRT. Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Pir2 får støtte fra DOGA til å utforske hvordan de stille røstene kan høres bedre. Foto: Istvan Virag

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS