presseticker

Skip to main content

Unge talenter 2015:

Dette er Norges største designtalenter

  Publisert: 15.04.2015 19:20 - av  Dag Yngve Dahle

Martin Solem vant åpen klasse med "Wooden Profile". Foto: Terkel Skou Steffensen

Kristian Hynne og Andrea Lindberg vant kategorien Design for alle med "Griff". Foto: Ida Malene Jacobsen

Taral Jansen, Mikkel Brandt Bugge og Asveig Marie Jellestad kom på 2. plass i åpen klasse med «Tunnelen». Foto: Taral Jansen

Oslo: Finerprofiler som kan revolusjonere møbelproduksjon. En skummel tunnel som er omgjort til en sosial møteplass. En livreddende pumpe som hindrer blødende pasienter i å bli nedkjølt. En dørlås alle kan bruke uansett funksjonsevne. Dette er vinnerprosjektene i designkonkurransen Unge talenter 2015.

Prisene ble delt ut 15. april på Designdagen i Oslo, et årlig arrangement i regi av Norsk design- og arkitektursenter. Konkurransen Unge talenter setter fokus på unge og fremadstormende designere.

 

– De fire vinnerprosjektene favner bredt innen flere designfelt som møbel-, industri-, og tjenestedesign. Flere samarbeider allerede med tunge aktører innen offentlig og privat sektor. Vi tror dette er prosjekter som innen kort tid vil gjøre hverdagen lettere og tryggere for mange, sier Caroline Olsson, prosjektkoordinator for Unge talenter.

 

Hun er ikke i tvil om at vinnerne er kommende profiler innen design her i landet:

 

– Det er svært høyt nivå på prosjektene. De er gjennomarbeidet, troverdige og holder høy kvalitet. Vinnerne har en tydelig ambisjon om å realisere prosjektene til å bli noe mer enn skoleprosjekter. Dette er designere som vil være med på å prege bransjen i årene som kommer, sier Olsson.

 

 

1. plass i klassen Design for alle: Dørlås på enklere vis

Å låse opp en dør er en oppgave de fleste av oss tar som en selvfølge. Like lett er det ikke for mennesker med funksjonsnedsettelser eller dårlig syn. Med det som utgangspunkt utviklet Kristian Hynne og Andrea Lindberg, produktdesignstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, dørlåsen Griff.

 

– Vi ville løse problemene disse gruppene har med å låse opp en dør. Å treffe nøkkelhullet kan for eksempel være vanskelig, særlig for svaksynte. Vi designet derfor en lås med en traktform som smalner innover mot nøkkelhullet, slik at nøkkelen glir inn i nøkkelhullet selv om du ikke treffer helt, sier Lindberg.

 

Å vri om nøkkelen kan også by på utfordringer. De unge designernes løsning var et grep som "forstørrer" nøkkelen.

 

– Vi designet et grep rundt nøkkelhullet, noe som gjør det enklere å vri om nøkkelen, sier hun.

 

Dermed kan folk som har nedsatt finmotorikk, dårlig gripestyrke eller nedsatt syn låse opp en dør uten å støte på problemene de ville ha møtt med vanlige dørlåser.

 

– Vi samarbeidet med MS-forbundet og CP-foreningen, vi innhentet råd fra ergoterapeuter samt eksperter på låsesylindre. Ut fra det fant vi ut at behovet for en slik dørlås åpenbart er stort. Denne typen inkluderende design ekskluderer likevel ikke vanlige brukere, men er et hjelpemiddel som er relevant for alle, sier Lindberg.

 

Designerne har søkt patent på løsningen, og jobber nå med å finne en produsent av dørlåsen.

 

1. plass Åpen klasse: Ny metode for møbelproduksjon

Opptatt av kvalitetsdesign til en fornuftig pris? Da bør du merke deg navnet Martin Solem. I sitt masterprosjekt ved Kunstakademiets designskole i København utviklet han et konsept basert på konstruktive profiler laget av formspent trefiner.

 

– Jeg ville se om det gikk an å utfordre trefinerens egenskaper og utvikle nye produksjonsteknikker. Målet var design av høy kvalitet uten at prisen ble for høy. Det betinger blant annet kostnadseffektive løsninger i produksjonen, sier Solem.

 

Med det som utgangspunkt utviklet og designet han en serie formpressede U-profiler i trefiner. Inspirasjonen kom fra stålprofiler som benyttes i industrien, der tankegangen bak er å oppnå mest mulig styrke ut av minst mulig materiale. Formpresset trefiner er svært sterkt og holdbart, og med effektiv produksjon er det billigere å bruke enn massivt tre.

 

Profilene dannet grunnlaget for en møbelkolleksjon med spisebord, benker, hyller og stoler.

 

– Jeg viste skissene til kolleger i Hay i København, der jeg nå jobber. Ingen hadde sett dette tidligere. Dermed tok jeg prosjektet videre. Nå er produktet under utvikling hos en veldig spennende produsent, og det vil bli produsert møbler ut fra profilene, sier Solem.

 

2. plass Åpen klasse: Tryggere tunnel

Gangveier og underganger i drabantbyer er ofte mørke og utrivelige. På Ammerud i Oslo er det flere slike områder som folk kvier seg for å bruke fordi de opplever dem som skumle. Det ville Oslo kommune gjennom prosjektet Områdeløft Ammerud gjøre noe med. De engasjerte studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for å løse problemet.

 

– Vi skulle dekke tre behov, nemlig aktivitet, trygghet og stolthet. Vi fant raskt ut at beboernes trygghet var avgjørende. Både barnefamiliene, ungdommene og de eldre måtte føle seg trygge når de benytte området. Vi fant også ut at de ønsket en sosial arena, sier Taral Jansen, som sammen med Mikkel Brandt Bugge og Asveig Marie Jellestad står bak prosjektet.

 

Industridesignstudentenes løsning var å gjøre den største og skumleste undergangen i området om til en sosial arena. De designet en aktivitetstunnel med klatrevegg, monkey bar, treningsområde og flere andre aktiviserende elementer.

 

– Vi involverte beboerne i prosessen, og fikk gode tilbakemeldinger på planene. Alle var enige om at vi nå skulle ta tunnelen tilbake fra langere og andre som gjorde den utrygg, sier han.
Kommunen er så tilfreds med jobben studentene har gjort at planene nå blir realisert. I løpet av 2015 skal tunnelen stå ferdig og kan tas i bruk av folk i området. Også studentene har fått mersmak på samfunnsnyttig design.

 

– Vi fant ut at vi liker å designe produkter som betyr noe for andre. Vi har fått øynene opp for de store ideene som sprer glede til mange, sier Jansen.

 

3. plass Åpen klasse: Livreddende varme

Også studentene bak prosjektet WARM trives med samfunnsnyttige prosjekter. WARM er nettopp et slikt prosjekt og et slikt produkt. Det kan faktisk redde liv.

 

– I løpet av studietida kom vi i kontakt med selskapet Otivio, som hadde jobbet med å øke blodgjennomstrømmingen i skadde pasienter ved hjelp av pulserende vakuum. Otivio ønsket å se på hvordan denne teknologien kunne behandle alvorlig nedkjølte pasienter, og dette var grunnlaget for prosjektet. Vår jobb besto i å finne en måte å bruke denne teknologien til å behandle hypotermi eller nedkjøling ved blødninger, sier AHO-student Øystein Helle Husby.

 

Husby og medstudentene Per-Johan Sandlund og Linda Natalia Tunheim designet en innretning som bruker pulserende vakuum og varmeteknologi for å øke sirkulasjonen samt aktivt varme opp blodet. Behovet for et slikt produkt er betydelig. Blødende pasienter havner raskt i en ond sirkel, der blodtap fører til nedkjøling og koagulasjonssvikt.

 

– Vi innså raskt at dette er en alvorlig trussel som ikke er adressert. Det finnes per i dag ikke ordentlig utstyr for å holde pasienter varme på skadestedet. Eksisterende løsninger er enten for dårlige eller krever kirurgiske inngrep på stedet. Ingen av variantene fungerer godt nok, sier Husby.

 

Studentene fikk råd og støtte fra eksperter på traumekirurgi, leger i Leger uten grenser og fagfolk i Norsk Luftambulanse. Resultatet har vakt oppsikt.

 

– Vi fikk den internasjonale designprisen Red Dot Award for produktet, og det var stas. Det er et viktig kvalitetsstempel. Produktet er svært relevant for alle slags kriser. Ambulanser, luftambulanser, sykehus og militære enheter vil alle kunne ha nytte av produktet, og vi jobber nå med en ny, fungerende prototype samt et internasjonalt patent. Flere aktører har vist sin interesse, sier Husby.

(Pressenytt)

 

Faktaboks:

 

Vinner - kategorien Design for alle: Kristian Hynne og Andrea Lindberg - "Griff".

1. plass - Åpen klasse: Martin Solem - "Wooden Profile"

2. plass - Åpen klasse: Taral Jansen, Mikkel Brandt Bugge og Asveig Marie Jellestad - "Tunnelen".

3. plass - Åpen klasse: Øystein Helle Husby. Per-Johan Sandlund og Linda Natalia Tunheim - "WARM".

 

Jurykjennelser, bilder og underlag:

Nyhetssaker og jurykjennelser fra årets utdeling av Unge talenter legges ut her fra kl. 19.15 onsdag 15. april 2015: http://www.doga.no/ut

 

Jurykjennelser og flere bilder av prosjektene legges ut her på samme tidspunkt:

https://www.dropbox.com/sh/etjvvvz8k6q6u42/AADsAPJTtIj1ngQjdzeP8EL_a?dl=0

 

Bildetekster:

Martin Solem vant åpen klasse med "Wooden Profile". Foto: Terkel Skou Steffensen

 

Kristian Hynne og Andrea Lindberg vant kategorien Design for alle med "Griff". Foto: Ida Malene Jacobsen

 

Taral Jansen, Mikkel Brandt Bugge og Asveig Marie Jellestad kom på 2. plass i åpen klasse med «Tunnelen». Foto: Taral Jansen

 

 

Øystein Helle Husby, Per-Johan Sandlund og Linda Natalia fikk 3. plass i åpen klasse for "WARM". Foto: Privat

 

Kontaktpersoner:

* "Griff" - Kristian Hynne, mobil 99525018.

* "Wooden Profile" - Martin Solem, mobil +4561693953.

* "Tunnelen" - Taral Jansen, mobil 99105712.

* "WARM" - Øystein Helle Husby, mobil 96332714 / +6596332714.

* Norsk design- og arkitektursenter - prosjektleder Caroline Olsson. mobil 91624612.

* Norsk design- og arkitektursenter - kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 91174639.

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.04.2015 19:20
Teknisk løsning ZEVS AS