presseticker

Skip to main content

Designstøtte til Deichman og Historisk museum

  Publisert: 12.10.2022 08:06 - av  Henning Poulsen

Deichman mottar designstøtte. Foto: Erik Thallaug

Historisk museum skal ta steget inn i fremtiden med støtte fra DOGA.

Et museum der alle finner fram. Et bibliotek for alle. Disse to tradisjonsrike Oslo-institusjonene mottar nå støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kroner hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Historisk museum: Brukerinnsikt viser vei

Hvordan skaper man et helhetlig og universelt utformet skiltsystem i et gammelt museum? Nå får Historisk museum designstøtte for å gi en god opplevelse for alle.

 

Historisk museum holder til i en fredet bygning fra 1904. De kommende fem årene har museet ambisjoner om å få til en kraftig publikumsvekst, og har igangsatt flere tiltak for å kunne møte den forventede veksten. Samtidig er museet bygget for en annen tid, og publikumstilbudet må oppgraderes for å møte dagens behov.

Tilgjengelighet og formidlingsgrep er viktige faktorer for å møte behovene til et bredt spekter av målgrupper. Derfor ønsker museumsledelsen nå å satse på såkalt «wayfinding» – altså den beste måten å lede et mangfold av publikum gjennom museet på. Til dette skal de få hjelp av fagfolk med spesialkompetanse på brukermedvirkning og inkluderende design.

 

Som folk flest har museumsgjengere ulike forutsetninger. Noen er unge, andre gamle. Noen har nedsatt syn eller hørsel. Noen har problemer med å lese – eller de kan ikke språket. Designerne skal intervjue og observere besøkende og gjennomføre brukertester. Innsiktsarbeid, designutvikling og testing av prototyper skal gi føringer til prosjektet.

 

Kunnskap og erfaring fra dette forprosjektet skal brukes for å lage et helhetlig og universelt utformet skiltsystem for Historisk museum, men ambisjonen stopper ikke der. Blir resultatet vellykket, vil det kunne peke fremover for museer og kulturinstitusjoner både i inn- og utland.

 

Deichman: Skal få designtenkning i ryggmargen

Dagens biblioteker er steder vi oppsøker for å få kunnskap, opplevelser og inspirasjon. Deichman bibliotek i Oslo vil gi alle innbyggere lik mulighet til å ta del i byens 22 fysiske biblioteker og bibliotekets digitale tilbud. De ønsker flere inkluderende og inspirerende møteplasser for et stort mangfold av mennesker.

 

Dette krever at alle som utvikler tjenester og konsepter i Deichman har designtenkning i ryggmargen. Nå får Oslos hovedbibliotek designstøtte for å jobbe strategisk med brukerforståelse, universell utforming og designtenkning. For å avdekke behov og muligheter skal Deichman kjøre en rekke workshoper i lokalbibliotekene. De skal også intervjue et bredt utvalg av lånere og ansatte for å bringe inn ulike perspektiver.

 

Dette skal munne ut i en helhetlig designstrategi og verktøykasse for de ansatte, som legger grunnlaget for det videre arbeidet. Deichman ønsker at nybrottsarbeidet også skal komme andre folke- og universitetsbiblioteker til gode når de skal utvikle sine egne inkluderende strategier.

(Pressenytt)

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 08:06
Teknisk løsning ZEVS AS