presseticker

Skip to main content

De har endret Oslos ansikt – nå får de viktig pris

  Publisert: 23.11.2023 21:18 - av  Henning Poulsen

JACOBJUBEL. Lala Tøyen ble tildelt Jacob-prisen under en seremoni på DOGA i Oslo torsdag kveld. Foto: Morten Brakestad/Propix

TØYENTUFO. Tufoen på Ola Narr i Oslo er et av prosjektene Lala Tøyen fikk ros for. Foto: Lala Tøyen

Populær buldrevegg på Enerhaugen. Foto: Lala Tøyen

Gjennom 14 år har de satt tydelige spor i Oslos byrom og skapt gode møteplasser for hovedstadens innbyggere. Nå mottar landskapsarkitektene Lala Tøyen selveste Jacob-prisen.

Utdelingen skjedde på DOGA i Oslo torsdag 23. november.

 

En fagtung Jacob-jury uttaler at Lala Tøyen trekker faget inn i fremtiden, og at de med sin egenart, kreativitet og lekenhet er en inspirasjonskilde for en samlet design- og arkitekturbransje.

 

– Lala Tøyen viser oss hvordan design og arkitektur kan bidra til positiv samfunnsutvikling. Uansett om det er snakk om en enkel installasjon eller en kompleks områdeplan, skaper de noe som er samlende, bærekraftig og laget for folk, sier juryleder Guri Mo.

 

Jacob-prisen er den mest høythengende utmerkelsen DOGA gir til designere og arkitekter som flytter grenser og fører fagene videre. I sin vurdering skriver juryen at Lala Tøyen utfordrer etablerte prosesser og gamle vaner, og at de har omskrevet regelboken for hva landskapsarkitektur skal være.

 

Dette er 62. gang prisen deles ut. Årets pris ble delt ut av statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i Kommunal- og distriksdepartementet.

 

Første landskapsvinner

– Dette er utrolig gøy, og det er en milepæl i vår historie. I tillegg er dette faktisk første gang et landskapsarkitektkontor mottar prisen, og det gjør meg ekstra stolt, sier Iwan Thomson, partner og grunnlegger i Lala Tøyen.

 

Det Oslo-baserte kontoret så dagens lys tilbake i 2009.

 

Lala Tøyens visjon er å formgi for enkeltmennesket, fremfor å følge en industriell eller økonomisk logikk.

 

– Min drivkraft er ønsket om at det jeg formgir skal få mennesker til å løfte blikket, stoppe opp, se og tenke over stedet, hverandre eller omgivelsene, sier Thomson.

 

I front på medvirkning

Lala Tøyen stått i spissen for mer og bedre medvirkning i norske arkitektur- og landskapsarkitekturprosjekter. Jacob-juryen mener prisvinneren har en unik evne til å fatte, tolke og oversette brukernes innspill til fysiske resultater.

 

– Vi ønsker å inkludere mange stemmer, også de som kanskje ellers ikke blir hørt eller er usynlige i byggeprosjekter, for eksempel barn og unge. Dette med brukermedvirkning er det ikke vi som har funnet opp, der står vi også på andres skuldre, men vi har utviklet ulike metoder for å snakke om arkitektur, sier daglig leder Tone Selmer-Olsen.

 

Slipper naturen inn i byrommet

Bærekraft, biologisk mangfold og grønn mobilitet ligger i kjernen av alle prosjektene til Lala Tøyen. Iwan Thomson forteller at kontoret bruker mye tid og energi på å spille på naturens kvaliteter, helt ned til den minste detalj.

 

– Et enkelt tre kan skape verdier for de som bor i blokka som det står utenfor. Treet skaper også verdier for insektene og fuglene som bor i det. Alt henger sammen, sier han.

 

– Ikke alle blir like fornøyde

Ifølge jurykjennelsen har Lala Tøyen en helt spesiell evne til å skape noe iøynefallende og meningsfylt, selv med utfordrende eller begrensede rammer. Thomson forteller at en viktig jobb er å avklare forventninger, både til prosess og resultat, og gjøre det klart at noen tøffe valg må tas underveis.

 

– Ikke alle kan bli like fornøyde, men gjennom å velge en vei og følge den blir sluttresultatet desto bedre. Og én ting er sikkert: Det er utrolig gøy og ekstremt tilfredsstillende å planlegge og designe for den ukjente. Vi elsker å levere noe som virkelig overrasker, sier Iwan Thomson.

(Pressenytt)

 

 

FAKTABOKS:

 

Her er tre typiske Lala Tøyen-prosjekter:

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Lala Tøyen, grunnlegger Iwan Thomson, mobil 40 04 66 59

* Lala Tøyen, daglig leder Tone Selmer-Olsen, mobil 41 51 66 59

* Design og arkitektur Norge, Ellen Heggestad, mobil 92 65 35 30

 

 

Bildetekster:

JACOBJUBEL. Lala Tøyen ble tildelt Jacob-prisen under en seremoni på DOGA i Oslo torsdag kveld. Foto: Morten Brakestad/Propix

 

TØYENTUFO. Tufoen på Ola Narr i Oslo er et av prosjektene Lala Tøyen fikk ros for. Foto: Lala Tøyen

 

MOSSEURBANISERING. Lala Tøyen-prosjektet Vann på Verket har bidratt til urbaniseringen og fornyingen av Moss. Foto: Lala Tøyen

Her er tre typiske Lala Tøyen-prosjekter:

Vann på Verket, Moss:

Verket ligger langs Mosseelva, og er et område med lang og stolt industritradisjon. Da de gamle fabrikktomtene skulle transformeres til en ny bydel, videreutviklet Lala Tøyen en plan om å sette vannet i sentrum for urbaniseringen. Gjennom elven løftes natur og biologisk mangfold inn i den nye bydelen. Overvann blir håndtert i åpne, naturbaserte løsninger, mens forurenset vann samles og renses i vegetasjonsgrøfter.

 

Buldreveggen på Enerhaugen, Oslo:

Lokalbefolkningen på Enerhaugen opplevde gangveien mellom Smedgata og Sørligata som utrygg, særlig på kveldstid. Lala Tøyen så en mulighet for å omskape området til en destinasjon – et sted folk kommer til selv om de ikke bor der. På oppdrag fra Enerhaugen borettslag har de tegnet en fargerik og variert klatrevegg, sitteplasser og en utsiktsplass langs gangveien. Den brukes flittig av store og små, og sørger for lek, liv og aktivitet i nærområdet både sent og tidlig.

 

Tufoen på Ola Narr, Oslo:

Den majestetiske løvskogen ved Tøyenbadet ble i liten grad brukt av de lokale barna. FAU på Tøyen skole ønsket et tursted i nærskogen, og i en samskapingsprosess med Lala Tøyen har de fått nettopp dette: En oppsiktsvekkende og inviterende tufo. Den består av nesten tusen kubber satt sammen til et sirkulært gulv, og gir store og små et startpunkt for å nyte og utforske naturen.

 

 

Les mer om Jacob-prisen her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/jacob-prisen/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak STORJA~1.JPG 3,25 MB (6361x4241)
Bilde - vedlegg til sak Tufoen_Lala Tøyen.jpg 1,89 MB (2976x1984)
Bilde - vedlegg til sak Foto_karitonseth_Lala Tøyen_Buldrevegg (2).jpg 9,91 MB (5180x3453)
Bilde - vedlegg til sak Foto_karitonseth_Lala Tøyen_Buldrevegg (3).jpg 14,47 MB (6000x4000)
Bilde - vedlegg til sak Lala Tøyen_Tufoen.jpg 1,07 MB (2956x1975)
Bilde - vedlegg til sak Lala Tøyen_Manglerud sykkelpark.jpg 327,14 kB (1201x801)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.11.2023 21:18
Teknisk løsning ZEVS AS