presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Blod, tårer og svette osteskiver

  Publisert: 16.03.2022 17:53 - av  Henning Poulsen

MERE BLOD. Blodbanken trenger flere blodgivere. Dette er utgangspunktet for prosjektet Heart to Heart. Foto: Heart to Heart

TAKTILT. I prosjektet Re-Imagining Pain Communication blir smerte uttrykt på en ikke-verbal måte. Foto: Irene Alterskjær

DESIGNER DEN NYE MATPAUSEN. Prosjektet Time to Eat utforsker måter skolematen kan revitaliseres på. Foto: Time to Eat

Temaene som takles av årets mottakere av DOGA-merket nykommer spenner fra blodgiving til smerteformidling og den trøtte skolematpakka.

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 16. mars av Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

– DOGA-merket nykommer er en av de viktigste utmerkelsene for unge og ambisiøse formgivere og arkitekter. Årets vinnerprosjekter viser hvordan en ny generasjon utøvere kan tenke nytt om kjente problemstillinger og skape verdier hele samfunnet tjener på, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Heart to Heart: Blodbanken trenger 20 000 nye givere årlig

Hvert år må Blodbanken rekruttere 20 000 nye givere, og ofte minker det faretruende i lagrene. Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å gi blod – og hvordan kan designere hjelpe?

 

– Vi ønsket å utrette en forskjell, samtidig som vi jaktet etter et område som kunne gi et godt utgangspunkt for tverrfaglig designarbeid. Vi landet på blodgiving fordi ingen av oss klarte å gi et godt svar på hvorfor vi selv ikke ga blod. Å komme til bunns i hvorfor så mange sitter på gjerdet, føltes som en kjempeinteressant designutfordring, sier Adelin Gashi.

 

Intuitivt og oppmuntrende

Ved hjelp av metoder fra tjeneste- og interaksjonsdesign skred de to studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til verket. Ved hjelp av intervjuer og innspill fra Oslo universitetssykehus og Røde Kors kartla Gashi og Ehrenberg hvordan dagens blodgivertjeneste fungerer og hva som holder potensielle blodgivere borte.

 

Innsikten ble brukt til å utarbeide prototyper som ble testet ut og bundet sammen til én sømløs og intuitiv løsning. Hensikten med løsningen kan oppmuntre og inspirere brukerne til å gi blod.

 

– Ikke alle kan gi blod, og de som får lov har likevel en del hindere foran seg i starten av giverreisen. Så snart de kommer skikkelig i gang, er blodgiving en veldig fin opplevelse. Du får anledning til å ta en pause i en travel hverdag, og blodet du gir kan redde liv og sørger for et velfungerende helsevesen. De ansatte i blodgivertjenesten gjør en fantastisk jobb for å sikre gode giveropplevelser og fulle blodlagre, sier Kevin Ehrenberg.

 

Grundig og systematisk

Juryen for DOGA-merket nykommer påpeker at prosjektet Heart to Heart bidrar med verdifull innsikt som kan komme helsesektoren, frivilligheten og enkeltmennesker til gode.

 

«Juryen berømmer studentene for grundig og systematisk kartlegging av blodbankenes og blodgivernes behov. De har brukt ny kunnskap til å utvikle nettsider og apper som kan ta blodgivertjenesten i en ny retning. De viser på eksemplarisk måte hvordan tjeneste- og interaksjonsdesign kan brukes til å utforske, utfordre og forbedre eksisterende tjenester,» står det i jurykjennelsen.

 

Re-imagining Pain Communication: Vanskelig å forstå andres smerte

At smerte er en subjektiv opplevelse som det er vanskelig å forklare til andre, er noe de fleste har erfart. Om lag 30 prosent av oss rammes av kroniske smerter i løpet av livet.

 

De siste tre årene har Amy van den Hooven utforsket hvordan vi kommuniserer om smerte. Hun har laget en praktisk verktøykasse som lar oss formidle og forstå smerteopplevelser.

 

– Jeg lever selv med kroniske smerter, og jeg vet hvor vanskelig det er å forklare denne smerten til andre, uansett om det er familie eller legen min. Kompleksiteten gjør at den kan være vanskelig å forstå fullt ut – selv for personen som opplever smerten, sier van den Hooven.

 

Uttrykker seg gjennom gjenstander

Da hun som 19-åring fikk påvist en autoimmun sykdom, bestemte van den Hooven seg for å bruke designfaget for å hjelpe andre med kronisk smerte. Dette ble temaet for masteroppgaven som hun leverte ved Universitetet i Bergen (UiB) i fjor vår.

 

Designeren opprettet sitt eget smertelaboratorium der hun inviterte folk med smerteopplevelser og fagpersoner innen legevitenskap og helsevesenet til intervjuer og workshoper. Her fikk hun også en aha-opplevelse som formet den videre veien for prosjektet.

 

– Det var helt tydelig at ord ofte ikke er nok når folk skal beskrive både fysisk og emosjonell smerte. Derimot er det mange som klarer å uttrykke seg ved hjelp av taktile, fysiske ting. Dette gjorde at jeg etter hvert designet et interaktivt verktøyskrin fullt av gjenstander som hjelper folk med å artikulere smerten de opplever, sier hun.

 

Selv om masteroppgaven er levert, er ikke prosjektet over. Nå jobber van den Hooven med både fagfolk i helsevesenet og studenter ved UiB for å videreutvikle og teste verktøykassen.

 

Skaper et eget smertespråk

Juryen for DOGA-merket nykommer roser prosjektet Re-imagining Pain Communication for å kombinere ulike designdisipliner på nye og spennende måter, og for å skape et alternativt formspråk i en digital tid.

 

«Studenten har undersøkt hvordan pasienter selv kan bidra til å forme et nytt språk for smerte. Juryen applauderer de høye ambisjonene i prosjektet. Vi er imponert over hvordan studenten har samarbeidet med smertepasienter om å utvikle et konsept der fysiske og taktile former tar over når ordene ikke strekker til,» står det i jurykjennelsen.

 

Time to Eat: Dårlig matpause gir dårlig læring

Svette osteskiver. Usunn kantinemat. Korte og stressende spisepauser. Ikke akkurat en suksessoppskrift for opplagte og lærevillige elever – eller for gode mat- og forbrukervaner senere i livet.

 

Dette ble utgangspunktet for en semesteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo høsten 2020, levert av Åse Lilly Salamonsen (24), Kamilla Bedin (27), Johanna Brämersson (28), Tina Mee Johnsen (24) og Kristin Marie Brudeseth (26).

 

– Flere av oss hadde dårlige minner om skolemat og hvordan en elendig matpakke kunne påvirke resten av dagen negativt. Vi hentet også inspirasjon fra Johannas erfaringer fra svensk skole. Der vokser elever opp med helt andre matvaner og holdninger enn norske elever gjør, sier Kamilla Bedin.

 

Skal dyrke og lage maten selv

Studentene gikk metodisk til verks. De intervjuet barn, lærere, foreldre, besteforeldre, kokker og matforskere. Konklusjonen ble at vi kan tjene mye på å endre hvordan vi tenker og handler omkring skolemåltidet.

 

– Vi fikk noen skikkelige aha-opplevelser underveis i prosjektet, ikke minst når det gjelder rammen rundt skolematen. En matpause handler om mer enn bare å bli mett. Tidspress og usunne matvalg kan bidra til dårlige vaner senere i livet, sier Tia Mee Johnsen.

 

Oppgaven Time to Eat er delt inn i tre hovedelementer. Det ene består av drivhus med gartner, et kjøkken der elevene kan lage mat og et eget spiserom. Det andre består av tverrfaglig opplæring, der elevene selv får dyrket og bearbeidet råvarene. Til sist foreslår studentene en interaktiv plattform som gir større bevissthet hos foreldre og andre.

 

I fjor fikk oppgaven førsteplass i den internasjonale konkurransen iF Design Talent Award. Studentene håper Time to Eat kan inspirere skoler og utdanningssystemet i Norge.

 

– Prosjektet er ment som en visjon frem mot 2030. Vi håper det kan utløse en samtale mellom skoleledere, politikere, helsefaglige eksperter og andre fagpersoner innenfor skole, mat og bærekraft, sier Åse Lilly Salamonsen.

 

En ambisiøs fremtidsvisjon

Juryen for DOGA-merket Nykommer kaller Time to Eat en helhetlig, ambisiøs og bærekraftig fremtidsvisjon.

 

«Fremtidsvisjonen for 2030 skisserer hvordan skole, foreldre, lokalsamfunn og private aktører sammen kan utvikle nye løsninger. Det er et stort pluss at elementene kan tas i bruk enkeltvis og gradvis. Juryen er imponert over hvordan studentgruppen har levert vakre skisser og designet gode brukeropplevelser for å knytte sammen fysiske fasiliteter og undervisningsopplegg» står det i jurykjennelsen.

 

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for bærekraftig omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

(Pressenytt)

 

Om prisutdelingen og DOGA-merket Nykommer:

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

Om de tre nykommerprosjektene:

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer/onsket-om-a-gi-blod-ma-komme-fra-hjertet/

 

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer/design-for-bedre-smertesprak/

 

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer/veien-til-bedre-skole-gar-gjennom-maten/

 

 

Kontaktpersoner:

* Re-Imagining Pain Communication, Amy van den Hooven, mobil 46 21 69 56

* Heart to Heart, Adelin Gashi, mobil 46 91 95 50

* Heart to Heart, Kevin Ehrenberg, mobil 95 20 76 18

* Time to Eat, Åse Lilly Salamonsen, mobil 97 06 35 08

* Time to Eat, Kamilla Bedin, mobil 93 87 46 30

* Time to Eat, Johanna Brämersson, mobil 40 22 91 68

* Time to Eat, Tina Mee Johnsen, mobil 94 85 05 97

* Time to Eat, Kristin Marie Brudeseth, mobil 41 30 87 37

* Design og arkitektur Norge, Ellen Heggestad, mobil 92 65 35 30

 

 

Bildetekster:

Bilder fra overrekkelsessermonien vil legges ut på denne lenken cirka kl 19:00 i dag: https://www.flickr.com/photos/doganorway/albums/72177720297368169

 

MERE BLOD. Blodbanken trenger flere blodgivere. Dette er utgangspunktet for prosjektet Heart to Heart. Foto: Heart to Heart

 

TAKTILT. I prosjektet Re-Imagining Pain Communication blir smerte uttrykt på en ikke-verbal måte. Foto: Irene Alterskjær

 

DESIGNER DEN NYE MATPAUSEN. Prosjektet Time to Eat utforsker måter skolematen kan revitaliseres på. Foto: Time to Eat

 

SPENNENDE NYKOMMERE. (f.v.) Kevin Ehrenberg og Adelin Gashi mottar DOGA-merket nykommer. Foto: Heart to Heart

 

APP. En brukervennlig app kan motivere flere blodgivere. Foto: Heart to Heart

 

DESIGN MOT SMERTE. Amy van den Hooven mottar DOGA-merket nykommer for Re-Imagining Pain Communication. Foto: Fredrik Salhus

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 16.03.2022 17:53
Teknisk løsning ZEVS AS