presseticker

Skip to main content

Balsfjord-gjenbrukere og Tromsø-designere får innovasjonsstøtte

  Publisert: 01.11.2022 06:49 - av  Henning Poulsen

Ingunn Holmen i Holmen Lofoten

Skjermdump - Resourcer

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

Et Balsfjord-selskap som vil lage en markedsplass for bioressurser. Et designselskap i Tromsø som utvikler en spennende reisedestinasjon i Lofoten. Disse to Troms-relaterte prosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt 900 000 kroner skytes nå inn i prosjektene til Resourcer og Holmen Lofoten gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

 

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, slik Resourcer og Holmen Lofoten har gjort med sine prosjekter, ifølge Bull

 

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 

Resourcer: Lager marked for bioressurser

De siste 40 årene har menneskeheten tredoblet forbruket av naturens ressurser. I dag tar vi ut langt mer råstoff enn hva naturen klarer å erstatte. Hvordan kan vi snu den destruktive utviklingen?

 

Balsfjord-baserte Resourcer vil at industrien skal benytte mer biologisk restråstoff, som for eksempel biorest, matavfall og fiskeslam, til høyverdige bruksområder. Hvert år produserer vi nemlig 2,5 millioner tonn med slike rester i Norge alene.

 

For å komme noen vei trenger vi en skikkelig markedsplass, slik at bedrifter som sitter på biologisk restråstoff enkelt kan komme i kontakt med kjøpere. Sammen med designere fra Kantega skal Resourcer nå undersøke hvordan en slik markedsplass må fungere for å være relevant, attraktiv og motiverende å bruke.

 

Juryen påpeker at prosjektet belyser en viktig problemstilling i en sektor som sårt trenger ny innovasjon.

 

«For å løse store miljøutfordringer må vi se det store bildet, samarbeide og jobbe på tvers av tradisjonelle verdikjeder. Ved bruk av design i tilnærmingen kan prosjektet gi lønnsomme løsninger på en stor, nasjonal og internasjonal utfordring,» kommenterer juryen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Holmen Lofoten: Bedre turisme i nord

Samtidig som folketallet i Moskenes går ned, går antall turister kraftig opp. Storinnrykk i sommerhalvåret legger press på natur, fasiliteter og fastboende. Holmen Lofoten eier tradisjonsrike Storbrygga på Moskenes. Der ønsker de å skape en bærekraftig møteplass og kulturarena.

 

For å løse oppgaven har de fått med seg et team bestående av Plenum Tjenestedesign fra Tromsø, det nordnorske utviklingsselskapet Egga Utvikling og arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Disse skal levere tverrfaglig kompetanse innen designdrevet innovasjonsprosesser, arkitektur, steds- og næringsutvikling, forretningsutvikling og merkevarebygging. Teamet vil involvere kommunen, næringslivet, akademia, kunstnere, lokalbefolkningen og besøkende.

 

Målet er å fylle Storbrygga med liv og innhold og skape et sted som engasjerer og inspirerer både lokalbefolkning og tilreisende. Samtidig skal de beholde bygningsmassene som forteller historien om Moskenes.

 

Juryen uttaler at prosjektets kombinasjon av steds- og næringsutvikling har overføringsverdi til andre destinasjoner i Norge. Det er et fint eksempel på vern gjennom bruk.

 

«Norge trenger attraktiv destinasjonsutvikling. Dette er et åpent og utforskende prosjekt med høy grad av brukerinvolvering,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Marianne Lind, 93 00 51 87

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Eva Cecilie Finstad, 41 65 19 74

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 97,5 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2022 06:49
Teknisk løsning ZEVS AS