presseticker

Skip to main content

Asker peker vei for smartby-Norge

  Publisert: 08.08.2019 07:12 - av  Henning Poulsen

ASKER I FRONT. Asker er blant kommunene som har satset på smartbyfronten de siste årene. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

SMARTERE BYER. Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA, mener det nye veikartet øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner i Norge. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

Norske kommuner får endelig én nasjonal veiviser for smartbyer. Erfaringer og kompetanse fra Asker skal være med på å forme fremtidens smartbysatsinger over hele landet.

Flere titalls kommuner er allerede i gang med å lage egne smartbystrategier for å takle alt fra klimaforandringer til eldrebølgen og næringsutvikling. Enda flere sitter på gjerdet og avventer. På Arendalsuka 2019 skal Design og arkitektur Norge (DOGA), kommunenettverket Smartbyene og Nordic Edge lansere et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Omkring 150 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia har levert innspill til veikartet, med Asker som en sentral bidragsyter.

 

Ole-Kristian Tangen, leder for innovasjon og digitalisering i Asker kommune, sier at fram til nå har smartbyarbeidet i Norge, også i Asker, vært preget av gode lokale forsøk, piloter og satsninger som har gitt en rekke spennende lokale løsninger. At disse løsningene ikke er blitt tatt i bruk av andre skyldes manglende modenhet i samarbeid mellom kommuner og andre aktører.

 

– Vi må rett og slett bli flinkere til å lære av hverandre, kopiere hverandres gode løsninger og la de dårlige ligge. Gjennom det nasjonale smartbyveikartet etableres det et felles rammeverk med målbilder, definisjoner og prinsipper for hvordan kommuner og andre aktører i samarbeid kan sette i gang og gjennomføre en god smartbyutvikling, sier han.

 

Må tenke annerledes

For Askers del er motivene bak egen smartbysatsing blant annet å sørge for økt utviklings- og leveransekraft, skape gode fremtidige tjenester og infrastruktur og legge til rette for mer samarbeid, medvirkning og involvering lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

– For å sikre innbyggerne gode og trygge liv, må Asker kommune møte fremtidige utfordringer gjennom å styrke innovasjonsevnen og tenke og handle annerledes. Vi har valgt FNs bærekraftsmål som rammeverk for en bærekraftig samfunnsutvikling som inkluderer både de økonomiske, sosiale og miljømessige ansvarsområdene, sier Tangen.

 

Han legger til at selv om det nasjonale smartbyveikartet ikke er definert som en nasjonal norsk strategi, vil Asker kommune bruke det som et overordnet styringsdokument og ledestjerne for videreutvikling av smartbyarbeidet og i den pågående etableringen av «lokalt veikart for et smart Askersamfunn».

 

Unike norske smartbyer

– Ved å bli enige om hva vi legger i begrepet smartby, hva det betyr og hva det kan bidra til, øker vi sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner for fremtiden, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA.

 

Kock Hansen forteller at veikartet utgjør et felles verdigrunnlag – ett sett med prinsipper og målbilder som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. En av hovedmålsetningene er å få til mer og bedre samarbeid på tvers av sektorer, fagmiljøer og organisasjonskart.

 

– Vi må tenke i nye baner for å lykkes med den grønne omstillingen og samtidig legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Smartbykonseptet kan hjelpe oss med nå målene våre, men da må vi tenke og agere helhetlig og integrere smartbyarbeidet i by- og samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt, sier hun.

 

Ifølge Kock Hansen ligger det et konkurransefortrinn i den såkalte norske smartby-modellen, der teknologien brukes for å løse konkrete utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes behov.

 

– Verdier som tillit, gjennomsiktighet og likeverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede smartbyer, men også for å skalere løsninger internasjonalt, sier hun.

 

Ble nedstemt – tok det videre

I fjor foreslo stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) en nasjonal smartbystrategi for norske kommuner. Forslaget ble nedstemt, men DOGA og norske smartbykommuner bestemte seg for å ta forslaget videre i form av et felles veikart.

 

– Målet må være å få 356 smartkommuner i Norge, og der er vi ikke i dag. Mens noen kommuner har kommet langt og gjort mye bra, ser vi at andre kommuner så vidt har starta. Forskjellen mellom kommuner bekymrer meg, men et nasjonalt veikart vil gi kommunene noe konkret å peile smartbysatsingen sin etter, slik at gevinsten blir enda bedre tjenester til innbyggerne, sier Tvedt Solberg.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Malin Kock Hansen, mobil 95 92 49 53

 

Bildetekster:

SMARTERE BYER. Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA, mener det nye veikartet øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner i Norge. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

 

ASKER I FRONT. Asker er blant kommunene som har satset på smartbyfronten de siste årene. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

FAKTABOKS

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

* Veikartet er et initiativ av DOGA og Smartbyene i samarbeid med Nordic Edge.

* Arbeidsgruppen består av følgende kommuner: Asker, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Narvik, Stavanger, Trondheim og Ålesund.

* Referansegruppen består av følgende statlige aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, KS, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Innovasjon Norge samt Norges forskningsråd.

* Veikartet definerer den smarte byen i norsk sammenheng og ser på hvordan kan vi få til økt samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar til bærekraftige byer og lokalsamfunn.

* Lanseres 14. august 2019 under Arendalsuka.

* Les mer om veikartet her: https://doga.no/Aktiviteter/arkitektur/sammen-for-smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 2Asker.jpg 4,93 MB (3000x2000)
Bilde - vedlegg til sak 1Malin Kock Hansen.jpg 4,15 MB (3000x2400)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 08.08.2019 07:12
Teknisk løsning ZEVS AS