presseticker

Skip to main content

Åtte spennende Oslo-nyskapinger får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 07:18 - av  Henning Poulsen

MURGJENBRUK PÅ NANSENLØKKA. Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

GODE PÅ RØR. Brødrene Dahl er gode på rør. Nå får de DIP-støtte for å gjøre rørleggerens dag enklere. Foto: Brødrene Dahl

EGENSYDD. Fæbrik-gründerne vil lede en syrevolusjon. Foto: Fæbrik

Selvsydde klær. Gjenbruk av murstein. Nytt liv til ukurant ull. Uniformdesign i 3D. Klimamåling av bygg. Rørinnovasjon. Enklere laderutbygging. Bedre energisparing i hjemmet. Disse åtte Oslo-baserte prosjektene får nå til sammen nesten 4,3 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene fra Oslo er blant de 20 innovasjonsprosjektene som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Fæbrik: De beste klærne syr du selv

Klesindustriens standardiserte størrelser gir plagg som bare passer en liten andel av kundene. Resten av oss må tåle ukomfortable klær, dårlig selvbilde og mange bomkjøp. Planeten må tåle overproduksjon og masse unødvendig avfall.

 

Som en reaksjon på dette ønsker gründerne Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne å demokratisere tilgangen til individuelt tilpassede klær. Sammen har de stiftet selskapet Fæbrik. Nå ønsker de å bruke designmetodikk for å utvikle en tjeneste som lar folk sy sine egne, individuelt tilpassede klær.

 

Med seg på laget har de Agens, som skal levere innsikt til prosjektet gjennom intervjuer, brukerreiser og prototyper. Konstant dialog og hyppige tester betyr at brukerne er med gjennom hele prosessen.

 

Juryen uttaler at prosjektet representerer et nyskapende skritt i retning en mer bærekraftig klesindustri.

 

«Dette er et sterkt, innovativt og bærekraftig prosjekt som potensielt kan ha stor

innvirkning på klesindustrien. Fæbrik har allerede involvert sine brukere i

prosjektplanleggingen, noe som har gitt verdifull innsikt. Med over 19 000 kunder og

100 000 følgere, har de et solid grunnlag for å teste og videreutvikle sine ideer,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Varig: Et komplett system for å redusere utslipp

Varig Technologies leverer en plattform som eiendomsaktører kan bruke for å måle, forbedre og rapportere på miljøeffekter. Gjennom automatisering av fangst og behandling av datakilder knyttet til byggs miljøavtrykk, tilbyr Varig et faktabasert verktøy for å lykkes i møtet med økende bærekraftskrav.

 

Nå ønsker selskapet å bygge en helhetlig tjeneste som gjør det lettere å omsette innsikt til effektive miljøtiltak. For å få til dette må Varig først vite hvor skoen trykker, og det skal Designit hjelpe dem med å finne ut.

 

Sammen skal Designit og Varig utføre brukerstudier, gjennomføre workshoper og utarbeide konseptskisser som gir et klart bilde av kundenes utfordringer og tanker om hvordan disse kan løses.

 

Juryen mener bruk av tverrfaglig designmetodikk vil gi verdifull innsikt som kan lede til varige endringer i næringsbyggsektoren.

 

«Målsettingen er ambisiøs, men med en klar retning. Varig ønsker ikke bare å forbedre et eksisterende verktøy, men tar steget helt tilbake og innoverer nye tjenestekonsepter. Dette gir bilde av en bedrift som er villig til å ta risiko, utforske, og vokse,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Manufacture Oslo: Klesdesign i 3D

Produksjon av tekstiler og sko står for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor møter bransjen stadig strengere krav til miljø og bærekraft, blant annet med EUs nye regler om digitalt produktpass.

 

Manufacture Oslo er en design- og produksjonspartner for norsk tekstilnæring. De ser at bransjen trenger dypere innsikt i hvordan de kan ta hensyn til klima, brukeradferd og sirkularitet når de utvikler nye plagg.

 

Derfor går de nå sammen med Brand Valley om å utvikle en slik tjeneste. Designerne bruker en metodisk tilnærming for å involvere brukere og samle inn innsikt til arbeidet videre. Ved hjelp av 3D-teknologi skal designerne utvikle en såkalt digital tvilling. I denne løsningen skal klesbransjen kunne designe produkter der CO2-utslipp og andre bærekraftsopplysninger er synlige i sanntid.

 

Juryen uttaler at prosjektet er sterkt, relevant og fremtidsrettet, og at det tar opp sentrale bransjeutfordringer.

 

«Gjennom en integrert tilnærming som kombinerer digitale 3D-designprosesser,

brukerinvolvering og sirkulære prinsipper, fremstår prosjektet som en løsning som kan påvirke industrien positivt på flere nivåer. Målene for prosjektet er klare, målbare og i tråd med overordnede bærekraftsmål og industrikriterier. Det at søker er så tett på tekstilprodusentene, sikrer høy gjennomføringsevne og god spredning i bransjen,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 350 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

HØINE: Nytt liv for mursteinen

Hvert år kaster vi om lag 50 000 tonn teglsten i Norge. Likevel finnes det få muligheter på markedet for de som ønsker å benytte ombrukt teglsten, og de eksisterende løsningene er gjerne mangelfulle.

 

HØINE ønsker derfor å skape et skalerbart system for gjenbruk av mursteinsavfall. Nå starter de opp et designdrevet innovasjonsprosjekt som skal legge forutsetninger for den ferdige løsningen.

 

Sammen med designere skal HØINE kartlegge alle aktørene og systemene i verdikjeden, utforske forskjellige typer murstein og mørtel, gjennomføre dybdeintervjuer med bransjeaktører og utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

 

Juryen mener det tverrfaglige og iterative prosjektet kan bli et forbilde for hele byggebransjen.

 

«Gitt bransjens betydelige påvirkning på klimaet, adresserer HØINE et kritisk og aktuelt problem. Ønsket om å utforske aktørenes rolle og mursteinens ulike kvaliteter, viser et behov for en designdrevet innovasjonsprosess der brukeren settes i sentrum av utviklingsprosessen. Prosjektet søker å finne løsninger som skaper lokale arbeidsplasser og gi økonomisk vekst for virksomheten, samtidig som de fremmer bærekraftige løsninger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Brødrene Dahl: Innovasjon i rør

Nye aktører og leveransemodeller truer etablerte aktører i vann- og avløpsbransjen. Nå skal Brødrene Dahl bruke designmetodikk for å utvikle nye og innovative løsninger til sine kunder.

 

Visjonen til Brødrene Dahl er å gjøre kundenes hverdag enklere. Men hva trenger egentlig dagens kunder? Dette ønsker VVS-giganten å finne ut av, og de får hjelp fra Sprint Consulting.

 

En arbeidsgruppe bestående av designere og representanter fra ulike deler av Brødrene Dahl går nå i gang med prosjektet. De skal bruke designmetodikk for å samle inn og analysere innsikt fra intervjuer, observasjoner, eksperimenter og workshoper. Dette skal omsettes i kundereiser, prototyper og idéer til mulige løsninger.

 

Juryen påpeker at VVS-bransjen kan bli bedre på å ta hensyn til sluttkundenes behov, og at lærings- og overføringspotensialet i dette prosjektet derfor er ekstra stort.

 

«Brødrene Dahl anerkjenner behovet for nyskaping og ønsker å inkorporere designmetodikk i sin innovasjonsstrategi. De har lagt en sterk plan for brukerinvolvering, fra dybdeintervjuer til opprettelse av brukerpanel, noe som er avgjørende for designdrevet innovasjon. Med støtte fra DIP kan selskapet maksimere sin finansielle styrke for å utforske innovative forretningsmodeller og tjenester,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Oslo Produksjon & Tjenester: Gjør grønt gull av ukurant ull

Hvert år nedklassifiserer norsk landbruk mellom 1000 og 2000 tonn ull, hovedsakelig fordi den kommer fra pigmenterte sauer. Ofte blir denne ullen brent eller gravd ned.

 

Nå vil Oslo Produksjon & Tjenester utvikle sirkulære produkter av den nedklassifiserte ulla. Arbeidsmarkedsbedriften ønsker å utnytte ullas isolerende egenskaper, erstatte syntetiske materialer og utvikle et konsept som kan skape lokale arbeidsplasser i vekstbedrifter landet rundt.

 

Et designteam fra EY Doberman skal kartlegge sluttkunder og avholde workshoper for å skaffe innsikt og komme opp med ideer. Deretter skal de lage og teste prototyper av ullprodukter, før Oslo Produksjon & Tjenester til slutt sitter igjen med én eller flere produkter som kan kommersialiseres.

 

Juryen er imponert over hvordan prosjektet kombinerer bærekraftsmål med lokal produksjon for å tilføre verdi til både sauebønder, ullmottak, lokale produksjonsledd og bevisste konsumenter.

 

«Prosjektet tar for seg en betydelig utfordring i bransjen; underutnyttelse av nedklassifisert ull. Med en designdrevet tilnærming ønsker de å identifisere muligheter og skape transformative løsninger. Dette er en bedrift som tidligere har hatt liten erfaring med å benytte design som et innovasjonsverktøy utover konvensjonell produktutvikling. Likevel viser søknaden et stort potensial i å kombinere bærekraftsmål med lokal produksjon for å tilføre verdi til flere aktører i kjeden,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

SurplusMap: Enklere laderutbygging

Det er ikke bare-bare å bygge ut ladekapasiteten for elbiler. Dialogen med både energiselskap, grunneier og kommunen kan være krevede og kronglete, noe som resulterer i mange kansellerte eller utsatte grønne prosjekter.

 

Disse kommunikasjonsflaskehalsene ønsker SurplusMap å gjøre noe med. De skal sette i gang et designdrevet innovasjonsprosjekt sammen med EGGS design, der målet er å lage et støtteverktøy for både utbygger, ladeaktør, energiselskap og kommune.

 

Ved hjelp av brukerintervjuer, workshoper og brukertesting av prototyper, skal prosjektet ende opp med et verktøy som legger til rette for samarbeid, dialog og tilbakemeldinger. Dermed går ventetid og ressursbruk ned, mens flere ladestasjoner popper opp over hele landet.

 

Juryen konstaterer at den systemiske tilnærmingen gjør at prosjektet kan lykkes med å forbedre samhandlingen mellom mange parter.

 

«Med designdrevet innovasjon og metodikk ønsker SurplusMap å knytte sammen alle aktører involvert i planleggingen av ladeinfrastruktur. En vellykket implementering vil ikke bare skape verdi for søkeren, men også for mange energiselskaper som satser på grønn energi,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Elektroimportøren: Tenker nytt om strømsparing

De siste årene har rekordhøye energipriser gjort at nordmenn flest plutselig har blitt uvanlig interessert i strømsparing. Elektroimportøren selger stadig mer av sine energispareprodukter. Likevel anser de markedet som umodent og lite tilpasset brukernes behov.

 

Derfor setter de nå i gang et omfattende innovasjonsprosjekt i samarbeid med Willder Strategy. Først vil de gjennomføre et grundig innsiktsarbeid, der målet er å forstå kundene bedre. Denne innsikten skal deretter brukes for å utvikle brukersentrerte, bærekraftige løsninger som gjør at enda flere satser på strømsparing.

 

På sikt planlegger Elektroimportøren å ta en ledende rolle på energisparende løsninger både i Norge og Sverige. Ved hjelp av dette prosjektet vil de bygge opp kompetanse på designdrevet innovasjonsmetodikk, noe som kan gi selskapet et konkurransefortrinn i en konservativ bransje.

 

Juryen mener prosjektet kan gi stor læringsverdi for hele elektrobransjen.

 

«Problemstillingen er svært aktuell. Med bruk av designmetodikk har Elektroimportøren satt seg som mål å virkelig forstå kundenes behov når det kommer til energisparing. Selskapet er solid og prosjektet har klare mål, noe som øker gjennomføringsevnen,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 600 000 i DIP-midler.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Brødrene Dahl, Einar Michaelsen, mobil 41 21 60 80, einar.michaelsen@dahl.no

* Elektroimportøren, Kim Lie, mobil 92 40 65 24, kim.lie@elektroimportoren.no

* Fæbrik, Mari Jæger, mobil 41 54 00 39, jaeger@faebrik.no

* HØINE AS, Jorunn Tyssø, mobil 99 24 50 22, jorunn@hoine.no

* Manufacture Oslo AS, Gisle Mariani Mardal, mobil 48 09 51 46, gisle@manufacture-oslo.no

* Oslo Produksjon & Tjenester AS, Lars Sevatdal, mobil 95 92 24 51, lars.sevatdal@opt.no

* SurplusMap, Luis de Ita Maubant, mobil 98 41 88 37, luis@surplusmap.com

* Varig Technologies AS, Krisztina Toth, mobil 45 51 95 83, kriszti@varig.tech

 

 

Bildetekster:

MURGJENBRUK PÅ NANSENLØKKA. Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

GODE PÅ RØR. Brødrene Dahl er gode på rør. Nå får de DIP-støtte for å gjøre rørleggerens dag enklere. Foto: Brødrene Dahl

 

EGENSYDD. Fæbrik-gründerne vil lede en syrevolusjon. Foto: Fæbrik

 

FRA DETTE TIL DETTE. Ombruk av gammel murstein er hjertesaken til HØINE. Foto: HØINE

 

GRØNNERE KLÆR. Ved å designe klær i 3D, håper Manufacture Oslo å kutte i klimautslippene. Illustrasjon: Manufacture Oslo

 

NY NYTTE FOR UNYTTIG ULL. Oslo Produksjon & Tjenester vil redde ukurant ull fra bålet. Foto: OTP

 

RASKERE LADEUTBYGGING. SurplusMap skal bruke designmetodikk for å få fart på ladeutbyggingen i Norge. På bildet (f.v.) Luis de Ita Maubant, Reinier van Gageldonk og Tanja Spens Sellick fra SurplusMap. Foto: SurplusMap

 

OVERSIKT. Varig Technologies vil hjelpe eiendomsbransjen med å kutte klimautslippene. Foto/illustrasjon: Varig Technologies

 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 07:18
Teknisk løsning ZEVS AS