presseticker

Skip to main content

Agder-kommune vil ha innovasjonsforslag:

Åseral satser på fremtidsretta hytteliv

  Publisert: 10.03.2022 12:37 - av  Henning Poulsen

GRØNNERE HYTTEBYGGING. Gjennom Gnist-programmet skal Åseral kommune få viktig innsikt i hvordan fremtidens hytteutbygging skal være. Foto: Åseral

Reiseliv og hytteutbygging er en viktig inntektskilde for Åseral kommune, men setter naturen under press. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å utvikle en mer bærekraftig fremtid.

Stadig flere nordmenn ønsker seg fritidsbolig, og pandemien har bare forsterket hyttedrømmen. Samtidig kan utbyggingen gå på bekostning av natur og miljø. Det er helt nødvendig å ta et skritt tilbake og vurdere hvordan vi skal gjøre dette fremover, mener Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

 

– Ved å utforske bærekraftig utbygging av fritidsboliger, viser Åseral at de er en hyttekommune som tenker fremover. Gjennom denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Åseral og andre hyttekommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill til hvordan de kan legge til rette for mer ansvarlig og skånsom utbygging, sier hun.

 

Møter hyttekritikken

– Hyttekommuner som oss får stadig krassere kritikk for hvordan vi bygger ut i fjellheimen. Derfor er det svært viktig at vi klarer å videreutvikle reiselivsdestinasjonene våre på en bærekraftig måte fremover. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger, sier Kari Røynlid, planlegger i Åseral kommune.

 

Åseral er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Vil teste ny teknologi

Prosjektet skal ta utgangspunkt i Bortelid, ett av i alt tre vintersportssentre i Åseral kommune.

 

– Tanken er at Gnist skal legge grunnlaget for en ny retning i Bortelid. Både sosial, natur- og økonomisk bærekraft blir viktig. Vi håper at aktuelle firmaer tar kontakt for å teste ut pilotprosjekter innen ny teknologi og bærekraft. Vi tror også prosjektet kan bidra til å heve kompetansen i det lokale næringslivet, sier Røynlid i Åseral kommune.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår.

 

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Åseral kommune, planlegger Kari Røynlid, mobil 90 12 92 45

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

 

 

Bildetekst:

GRØNNERE HYTTEBYGGING. Gjennom Gnist-programmet skal Åseral kommune få viktig innsikt i hvordan fremtidens hytteutbygging skal være. Foto: Åseral

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Åseral, kommunen selv.JPG 3,62 MB (4000x2250)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 12:37
Teknisk løsning ZEVS AS