presseticker

Skip to main content

Vil spare vann i grønne bygg

  Publisert: 06.11.2014 07:30 - av  Henning Poulsen
Oslo: Et innovasjonsprosjekt med utspring i det lille tettstedet Hareid kan bidra til en kraftig reduksjon i vannforbruket til grønne forretningsbygg. Nå mottar prosjektet 380 000 kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Mens vi har rikelig med ferskvann i Norge, lever 20 prosent av jordens befolkning i områder med periodisk eller varig vannmangel. Det norske selskapet Jets Vacuum har sammen med designere fra Eggs Design igangsatt et ambisiøst innovasjonsprosjekt. Målet er å redusere vannforbruk og øke gjenbruk av vann og kloakk i grønne bygninger.

 

– Dette prosjektet er et veldig godt eksempel på at det går an å kombinere bærekraft og forretningsutvikling. Her skal produsent og designer sammen med brukere drive innovasjonsprosessen fremover. Det blir svært spennende å se hva dette vil ha å si for fremtidens bærekraftige vannkonsepter, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder i Norsk design- og arkitektursenter.

 

I år deles det ut 7 millioner kroner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til i alt 18 prosjekter. Alle prosjektene har til felles at de skal samarbeide med designere i sine innovasjonsprosjekter. DIP drives av Norsk design- og arkitektursenter, som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Sløsing på toalettet

Jets Vacuum så dagens lys i 1986, og har siden den gang etablert seg som verdens største leverandør av vakuumbaserte sanitærløsninger til skip. Hareid-selskapet leverer også toaletter og andre produkter til blant annet hyttemarkedet, og omsatte i fjor for 340 millioner kroner.

 

– Bærekraftige vannkonsepter er noe vi har holdt på med i alle år. For å holde et vanlig avløpsrør rent for kloakk trenger du i snitt sju liter vann hver gang du trekker i snora. Våre vakuumtoaletter bruker om lag 0,7 liter vann, altså bare 10 prosent av vannmengden. Det er fordi de i stedet bruker luft, sier Tor Rønnestad, som leder forsknings- og utviklingsarbeidet i Jets Vacuum.

 

Finne folks vannbehov

Nå ønsker den norske produsenten å ta bærekraftsatsingen opp på et nytt nivå. Dette sammenfaller med at selskapet også øker satsingen på land, spesifikt opp mot såkalte grønne bygninger.

 

– Målet vårt med dette prosjektet er å finne ut hva alle brukere og interessenter trenger og ønsker. Allerede i dag kan vi levere vannstyringssystemer som gjør grønne bygg betydelig grønnere, men hva mer kan vi gjøre? Hvilke behov har arkitekter, eiere og sluttbrukere av forretningsbygg ulike steder i verden, knyttet opp mot vann og avløp? Det vil vi finne ut av, sier Rønnestad.

 

Eggs Design er hentet inn som samarbeidspartner på prosjektet. – Vi har jobbet med Eggs Design i mange år. De er et stort byrå som behersker mange fagområder, noe som er viktig i et prosjekt som dette. De skal hjelpe oss med å stille de rette spørsmålene til brukerne av grønne bygninger, samt tolke og anvende svarene videre i innovasjonsprosjektet. Gjennom å bruke designere får vi en innsikt vi ellers ikke ville fått. Dette er svært viktig for oss, siden konklusjonene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for de forretningsvalgene vi tar fremover, sier Rønnestad.

 

Anita C. Drabløs forteller at DIP er et helt unikt program i Europa. Hun fremholder at ved å bruke designmetodikk i idéfasen kan det utløses store gevinster både i offentlig og privat sektor, uten at det krever gigantiske investeringer eller dyre reformer.
(Pressenytt)

 

 

FAKTABOKS

 

Dette er DIP:

 

  • Regjeringen har siden 2009 finansiert et eget innovasjonsprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen.
  • Formålet er å øke innovasjonsgrad og treffsikkerhet i norske bedrifter og offentlige foretak gjennom å teste ut helt nye innovasjonsverktøy.
  • Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter ideutviklingsprosjekter hvor brukeren er satt i sentrum og fasilitering av designere er drivkraften i prosjektet. Hensikten er å utvikle helt nye produkter og tjenester som kan gi økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.
  • Siden første utdeling i 2009 har hele 740 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 335 millioner kroner fra programmet.
  • I løpet av seks år er det delt ut 40 millioner kroner til i alt 103 prosjekter hvor rundt 40% av prosjektene er innovasjon av tjenester, mens de øvrige omfatter produkt, forretningsmodell og organisasjonsutvikling.
  • Norsk design -og arkitektursenter (Tidligere Norsk Designråd ) leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
  • Mer informasjon om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.norskdesign.no/dip

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder for DIP - Anita C. Drabløs mobil 918 20 249

* Jets Vacuum, FoU-sjef Tor Rønnestad, mobil 481 44 491

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder for web og kommunikasjon - Torunn Smedal, mobil 995 11 353

 

Bildetekst:

GIR INNOVASJONSHJELP. – Vannprosjektet til Jets Vacuum viser at det går an å kombinere bærekraft og forretningsutvikling. Det blir svært spennende å se hva det vil ha å si for fremtidens bærekraftige vannkonsepter, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder i Norsk design- og arkitektursenter. Foto: Arash Nejad/nyebilder.no

 

GOD DESIGN I DO. Jets Vacuum får DIP-midler til nytt innovasjonsprosjekt. På bildet en av selskapets vakuumtoaletter. Foto: Jets Vacuum

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Anita C Drabløs hovedbilde.jpg 7,10 kB (2600x3900)
Bilde - vedlegg til sak Jets Vacuum.jpg 2,02 kB (3000x2000)
Bilde - vedlegg til sak Anita C Drabløs høyde.jpg 6,85 kB (2600x3900)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 06.11.2014 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS