presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2020:

Viktig utmerkelse til tre eiendomsprosjekter

  Publisert: 22.01.2020 07:13 - av  Henning Poulsen

Obos mottar DOGA-merket på onsdag for Styrerommet. Foto: Nadia Frantsen

Obos blir også utmerket for Vibbo. Foto/ill.: Unfold

DNB Eiendom tildeles DOGA-merket for appen Samsolgt. Foto/ill.: Jens Obel / Bakken & Bæck

DNB Eiendom har laget et digitalt verktøy som gjør det enklere og billigere å selge boligen. Obos står bak to løsninger som både letter styrearbeidet og bedrer kommunikasjonen i borettslagene. Nå får selskapene DOGA-merket.

Utmerkelsen blir delt ut onsdag 22. januar på DOGA-dagen 2020 i Oslo.

 

– DOGA-merket for design og arkitektur løfter fram de beste prosjektene og viser hvordan design og arkitektur bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er den største og viktigste tverrfaglige prisen som deles ut til design- og arkitekturprosjekter i Norge. Han forteller at kriteriene for å få DOGA-merket er svært strenge, og er full av lovord om både Obos og DNB Eiendom.

 

– Når design og digitalisering finner sammen, får vi gode, tilgjengelige løsninger som styrker demokratisering og deltakelse i samfunnet. Tre av fire husholdninger eier sin egen bolig, og derfor er det kjempeviktig at aktørene i eiendomsbransjen utvikler gode, nyskapende løsninger. Både Obos og DNB Eiendom viser at de tar dette på alvor, sier han.

 

Tryggere å være egen megler

Ikke alle ønsker å bruke megler når de selger leiligheten sin. Likevel er det greit å kunne lene seg til noen med fagkompetansen i behold for å unngå juridiske fallgruver.

 

Derfor har DNB Eiendom sammen med sin designpartner Bakken & Bæck utviklet den digitale tjenesten Samsolgt. Her kan selger gjøre mesteparten av salgsjobben selv, mens megler får en mer tilbaketrukken rolle som tilrettelegger og ekspert. Slik blir det rimeligere å selge boligen sin, uten at det går på bekostning av trygghet.

 

Juryen er imponert over resultatet, og roser DNB Eiendom for å lage en tjeneste som faktisk utfordrer en forretningsmodell som gir dem store inntekter:

 

«Uansett er dette et godt stykke tjenestedesign som gjør hele salgsprosessen mer transparent og gir brukeren større kontroll. Vi vil også applaudere måten designerne har adoptert DNBs visuelle stil på, samtidig som Samsolgt har sin egen tydelige identitet,» står det i jurykjennelsen.

 

Bedre styrearbeid

En halv million mennesker bor i Obos-bolig, og 20 000 sitter i styret i borettslaget sitt. I disse styrene er aldersspennet stort, og spennet i erfaring og kompetanse likeså. Sammen med designbyrået Unfold gikk Obos inn i et brukerfokusert utviklingsløp der målet var å skape et digitalt verktøy som kunne forenkle styrearbeidet.

 

Resultatet er Styrerommet, en tjeneste som gjør styrearbeidet lett og lystbetont. Her blir alt samlet på ett sted: HMS, vedlikehold, økonomi og avtaler. Brukergrensesnittet er så enkelt at de aller fleste kan benytte Styrerommet og dermed ta en aktiv del i styrearbeidet i sitt borettslag.

 

Juryen roser Obos for å ta sitt samfunnsansvar på alvor:

 

«Den gode funksjonaliteten og det enkle og brukervennlige grensesnittet vitner om en grundig prosess og dyp brukerinnsikt. Også andre og mer subtile effekter fortjener oppmerksomhet: bedre drift og vedlikehold av bygningene sparer både penger og miljø. Brukervennligheten åpner så å si styrerommet for flere, ved at terskelen for å delta senkes,» skriver juryen i sin vurdering.

 

Mer aktive beboere

Obos høster dessuten DOGA-merket for en annen digital løsning, nemlig Vibbo. Her får den jevne beboer hjelp til å kommunisere med styret sitt.

 

Igjen er det Unfold som har hjulpet Obos gjennom et tjenestedesignløp med feltarbeid, fokusgrupper og grundig testing. Resultater, Vibbo, samler alle beboerne i alle borettslag og sameier på én felles digital plattform. Dette fremmer mer deltakelse blant beboerne, og gjør Obos i stand til å levere bedre tjenester.

 

Juryen mener Vibbo er en kjempefin løsning for å skape godt naboskap:

 

«Nok en gang går OBOS foran og bruker design for å håndtere kommunikasjonsutfordringer. Dette er svært god interaksjonsdesign, men også visuelt treffer tjenesten godt: med vennlige illustrasjoner, gode kontraster og et intuitivt grensesnitt. Vi gratulerer OBOS og Unfold med nok en vellykket tjeneste,» står det i jurykjennelsen.

 

Mer bærekraft og tverrfaglighet

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– Det har vært en enorm bredde i årets søknader, samtidig som vi har lagt lista høyere enn noen gang før. Både bærekraft og tverrfaglighet er noe som går igjen hos veldig mange av de som mottar DOGA-merket i år. De beste design- og arkitekturprosjektene er de som svarer på konkrete samfunnsutfordringer, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Som pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, legger DOGA til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra kl. 10.00 på onsdag.

 

Uredigerte bilder fra prisoverrekkelsen legges ut her i løpet av kvelden: https://flic.kr/s/aHsmKSK1ah (Fotokreditering: Sverre Chr. Jarild / Design og arkitektur Norge)

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen

 

Kontaktpersoner:

* Obos, Eiliv Mæhle Liljevik, mobil 982 56 056

* Unfold, Kai Holmberg, mobil 901 90 058

* Unfold, Andreas Ziener, mobil 940 89 474

* DNB Eiendom, Christoffer Hveem, mobil 951 15 505

* Bakken & Bæck, Ole Martin Kristiansen, mobil 986 53 489

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Obos mottar DOGA-merket på onsdag for Styrerommet. Foto: Nadia Frantsen

 

Obos blir også utmerket for Vibbo. Foto/ill.: Unfold

 

DNB Eiendom tildeles DOGA-merket for appen Samsolgt. Foto/ill.: Jens Obel / Bakken & Bæck

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.01.2020 07:13
Teknisk løsning ZEVS AS