presseticker

Skip to main content

Skal finne Norges fremste interiørinnovasjon

  Publisert: 22.10.2014 11:24 - av  Henning Poulsen

– God universell utforming er bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er nettopp derfor denne prisen er så viktig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (t.v.). Her med Onny Eikhaug fra Norsk design- og arkitektursenter og juryleder Knut Hovland. Foto: Johnny Syversen

 

Oslo: Blir det et møbel eller en interiørløsning som mottar Innovasjonsprisen for universell utforming 2015? Professor og designnestor Dave Vikøren har ansvaret for møbel- og interiørkategorien i juryen.

Fristen for å sende inn bidrag til Innovasjonsprisen for universell utforming er 31. oktober. Dave Vikøren oppfordrer alle som sitter på en nyskapende, universelt utformet løsning om å søke. Det er også mulig å nominere andre.

 

– Universell utforming er helt avgjørende for å utvikle gode møbler og interiørløsninger, fordi vi her snakker om våre helt umiddelbare omgivelser. Vår evne til å oppleve, sanse og fungere er knyttet til kvaliteten på våre omgivelser. Disse skal ikke bare fungere, de skal fungere for alle, sier Vikøren, som er professor ved avdeling for design ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 

Juryen skal i løpet av vinteren kåre vinnere innenfor kategoriene produktdesign, arkitektur, transport, møbel og interiør, grafisk design, landskapsarkitektur, tjenestedesign og informasjons- og interaksjonsdesign. Disse skal kjempe om en hovedpris, som deles ut av statsråd Solveig Horne i Oslo i februar 2015.

 

– Angår oss alle

Universell utforming betyr at løsninger og arealer lages slik at alle kan bruke dem. – Prisen er viktig for å øke oppmerksomheten og bevisstgjøre både de profesjonelle fagmiljøene, politikerne og menigmann om svært viktige problemstillinger som angår oss alle, sier Vikøren.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne poengterer at universell utforming bidrar til at flere kan komme i arbeid og delta i samfunnet.

 

– For meg handler universell utforming mest av alt om likeverd og like muligheter. God universell utforming er dessuten bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vi har ikke råd til å la være å videreutvikle dette feltet. Det er nettopp derfor denne prisen er så viktig, sier statsråden.

 

– En berikelse for alle

Arkitekt Knut Hovland skal lede en jury bestående av åtte av landets fremste designere og arkitekter med kunnskap om universell utforming; Dave Vikøren, Kari Bergo, Per Finne, Nina Tøgard, Wilhelm Joys Andersen, Jan Walter Parr og Rachel Troye.

 

– Dette er en svært kompetent, tverrfaglig jury som skal finne fram til Norges fremste nyskapingsprosjekt basert på universell utforming. De har en viktig og spennende oppgave foran seg. Løsningene vi ønsker å løfte fram er de som setter brukeren i sentrum for innovasjonsprosessen. De må være en berikelse for hver og én av oss, uansett hva slags behov vi måtte ha, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

 

Dette er andre gang det deles ut en nasjonal pris til nyskapende produkter, tjenester og omgivelser som er universelt utformet i hele åtte kategorier. Også denne gangen har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gitt Norsk design- og arkitektursenter jobben med å styre prosessen. Da prisen ble delt ut for første gang i 2011 vant Scandic Oslo Airport og arkitektfirmaene Krook & Tjäder, Narud Stokke Wiig og TUPELO.

 

Ser muligheter, ikke begrensninger

Juryleder Hovland jobber til daglig i TUPELO, og var med på prosjektet som vant prisen i 2011. Han mener tverrfaglighet – å få det beste ut av de forskjellige fagfeltene – tilfører en ny dimensjon til nyskapingsprosesser.

 

– Det gjelder å se muligheter, ikke begrensinger. Ikke minst er dette aktuelt når det kommer til universell utforming. Det eksisterer fremdeles fordommer mot universell utforming i mange bransjer. Imidlertid finnes det mange eksempler på at en inkluderende tilnærming kan gi unike resultater. Når ulike fagdisipliner kommer sammen for å jobbe med universell utforming, kan vi få løsninger ingen har sett maken til før. Da snakker vi reell, verdiskapende innovasjon, sier Hovland.

 

– Enormt potensial

Onny Eikhaug forteller at en viktig målsetting med prisen er å synliggjøre innovasjonspotensialet som ligger i universell utforming gjennom å løfte fram de gode eksemplene som vi alle nyter godt av.

 

– Universell utforming er lovfestet innenfor en rekke områder i Norge. Selv om vi har kommet langt på dette feltet, er det fremdeles lav kunnskap og interesse hos mange fagpersoner, politikere og beslutningstakere i både privat og offentlig sektor. Det er på høy tid at vi knuser mytene om universell utforming, understreker Eikhaug.

(Pressenytt)

 

Her kan du søke om – eller nominere noen til – Innovasjonsprisen for universell utforming 2015:https://easyfact.wufoo.com/forms/innovasjonsprisen-for-universell-utforming/

 

Se alle vinnerne fra 2011 her:http://www.norskdesign.no/finalister-2011/category8818.html

 

FAKTABOKS:

Dette er innovasjonsjuryen:

 

Knut Hovland, juryformann og kategoriansvarlig arkitektur

Arkitekt, eier og daglig leder i TUPELO arkitektur

– Denne prisen er viktig fordi den demonstrerer at det skjer svært spennende ting innenfor et område der mange er mer opptatt av å se begrensninger enn muligheter.

 

Nina Tøgard, kategoriansvarlig transport

Profilansvarlig ved kommersiell enhet, NSB.

– Samferdselsinvesteringer er ment å vare lenge. Gjør vi det ikke riktig nå, blir det galt veldig lenge.

 

Dave Vikøren, kategoriansvarlig møbler og interiør

Professor ved avdeling for design, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

– Vår evne til å oppleve, sanse og fungere er knyttet til kvaliteten på våre omgivelser. Disse skal ikke bare fungere, de skal fungere for alle!

 

Per Finne, kategoriansvarlig produktdesign

Industridesigner, Per Finne Industridesign på Voss.

– Brukeren skal alltid stå i fokus ved utforming av et produkt, og da er det viktig at vi har en god forståelse av hvem brukeren er.

 

Kari Bergo, kategoriansvarlig landskapsarkitektur

Landskapsarkitekt og daglig leder i Østengen & Bergo i Oslo.

– Landskapsarkitekter utformer offentlige utearealer der alle kan ferdes og oppholde seg. Det er da selvfølgelig at vi skal gjøre disse arealene tilgjengelige for alle.

 

Jan Walter Parr, kategoriansvarlig tjenestedesign

Grunnlegger og sjefsdesigner i Eggs Design.

– Å gjøre tjenester tilgjengelige og attraktive for alle er en forutsetning for god kundeopplevelse, og gir mulighet for konkurransefortrinn.

 

Wilhelm Joys Andersen, kategoriansvarlig informasjons- og interaksjonsdesign

Utvikler, daglig leder i WJA.

– Internett har blitt voksent. Det som engang var en lekeplass for spesielt interesserte, er nå grunnleggende infrastruktur i samfunnet vårt. Det må være tilgjengelig for alle!

 

Rachel K.B. Troye, kategoriansvarlig grafisk design

Prorektor, leder for Institutt for design ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

– Grafisk design preger vårt daglige liv i enormt stor grad. Fra dusjsåpen til pålegget, til skiltene for å finne fram, til appen for å kjøpe trikkebilletten. Når dette ikke er tilrettelagt og tilgjengelig for alle, skaper vi en uverdig og frustrerende hverdag for mange.

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, programleder Onny Eikhaug, mobil 992 92 500

* Juryleder Knut Hovland, mobil 901 14 200

* Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg, mobil 980 46 671

 

 

Dette er Innovasjonsprisen for universell utforming

* Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer regjeringens satsing og deler ut prisen på vegne av Handlingsplanen for universell utforming. Norsk design- og arkitektursenter har fått oppgaven med å styre prosessen.

* Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode.

* Prisen deles ut innen arkitektur, uteområder og landskap, transport, produktdesign, møbel og interiør internett/interaksjon samt tjenestedesign.

Se vinnerne fra 2011 her: http://www.norskdesign.no/finalister-2011/category8818.html

 

 

Bildetekst:

– God universell utforming er bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er nettopp derfor denne prisen er så viktig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (t.v.). Her med Onny Eikhaug fra Norsk design- og arkitektursenter og juryleder Knut Hovland. Foto: Johnny Syversen

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak horne eikhaug hovland3.jpg 16,00 kB (5450x3414)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.10.2014 11:24
Teknisk løsning ZEVS AS