presseticker

Skip to main content

Bygger grønt kjøpesenter og fremtidens boliger – får innovasjonsstøtte

  Publisert: 01.11.2022 09:01 - av  Henning Poulsen
Et bærekraftig kjøpesenter i Oslo. Et boligkonsept som setter kjøpers behov i sentrum. Disse to eiendomsprosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt én million kroner skytes nå inn i prosjektene til Modul og Usbl gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

 

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, slik Modul og Usbl har gjort med sine prosjekter, ifølge Bull.

 

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 

Modul: Kjøpesenter med bærekraftig innhold

I tomme fabrikklokaler i Oslo har det vokst fram et uvanlig samarbeid mellom offentlige, private og frivillige krefter. I fire år har Vollebekk Fabrikker vært et samlingssted for gründere innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.

 

Snart skal fabrikklokalene rives. Hvor går veien videre? Modul og Netlife skal bruke designmetodikk for å utvikle et bærekraftig kjøpesenter. Prosjektet skal kartlegge de viktigste målgruppene og definere behov og ønsker, i tillegg til å utforske hvordan tilbudet kan nå ut til et enda bredere publikum.

 

Juryen fremhever den høye innovasjonsgraden og den gode bruken av designmetodikk i prosjektet.

 

«Gjennom høy grad av brukerinvolvering viser prosjektet på ypperlig vis hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan lykkes. Vi gleder oss til et annerledes kjøpesenter,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Usbl: Tar bruker inn i boligutviklingen

Utviklingen av byggeprosjekter er både innviklet og tidkrevende, og avstanden mellom utvikler og kjøper kan være lang. Det gjør terskelen høy for å ta fremsynte valg som reduserer CO2-utslipp og øker den sosiale bærekraften i prosjektene.

 

Boligbyggerlaget Usbl forvalter nesten 1700 borettslag og er en betydelig byggherre. Med designhjelp fra Comte Bureau ønsker de nå å utvikle metodikk for brukerinvolvering og samskapning. Ved å sette kundens behov i sentrum, håper Usbl å utvikle enda bedre boligmiljøer og skape forståelse og betalingsvilje for bærekraftige kvaliteter.

 

Juryen mener prosjektet demonstrerer hvordan brukerorienterte og designdrevne prosesser bør spille en sentral rolle når private aktører driver med stedsutvikling.

 

«Dette prosjektet utfordrer dagens prosesser i virksomheten, med ønske om å implementere en mer brukerorientert prosess inn i brukermanualen og sikre at dette blir en del av forretningsmodellen. USBL ser at denne tilnærmingen kan gi dem et konkurransefortrinn i utvikling av fremtidens bolig,» heter det i juryvurderingen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA

 

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Marianne Lind, 93 00 51 87

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Eva Cecilie Finstad, 41 65 19 74

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 97,5 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2022 09:01
Teknisk løsning ZEVS AS