presseticker

Skip to main content

Sju miljøprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2019 10:05 - av  Henning Poulsen

SIRKULÆRT I NORD. LPO arkitekter ønsker å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO

GRØNNE FERDIGHUS. Haugen Zohar Arkitekters bærekraftige ferdighusprosjekt har potensial for å skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland, mener DIP-juryen. Foto: HZA

TULL Å KASTE ULL. Aclima skal finne nye bruksområder for om lag 20 tonn avskjærsmateriale. Foto: Ole Magnus Halvorsen

Oslo: Disse bærekraftige prosjektene er blant 18 norske nyskapingsprosjekter som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

 

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

 

Sirkulære ferdighus

I Norge bygger rundt 90 ferdighusprodusenter hvert år mellom 6000 og 8000 ferdighus. Haugen Zohar Arkitekter har kartlagt om lag 20 av de største ferdighusprodusentene og funnet ut at det er lite fokus på Co2-regnskap, klimatilpasning eller sirkulære byggematerialer.

 

Nå vil Haugen Zohar Arkitekter og samarbeidspartnerne Splitcon og Circular Norway prosjektere sømløse systemløsninger som gjør det enklere for husbyggere å velge klimavennlig ferdighus med lavt Co2-avtrykk, klimatilpassede og sunne konstruksjoner og særskilt fokus på en sirkulær materialbank.

 

DIP-juryen uttaler at de tror prosjektet kan skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland. Prosjektet får derfor 631 600 kroner i støtte.

 

Gjenbruk på Svalbard

Svalbard er i endring, både naturmessig og kulturelt: På grunn av varmere vintre må et rasutsatt boligområde ved Lia i Longyearbyen flyttes. Samtidig skal en av de norske gruvene legges ned. I alt planlegges det å sanere godt over hundre bygninger. Dersom avfallet må fraktes tilbake til fastlandet, betyr det både høye transportkostnader og betydelige CO2-utslipp.

 

Oslobaserte LPO arkitekter ønsker å utfordre byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke på gjenbruk. Arkitektene vil skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for gjenbruk av bygg og materialer. Kunnskapen fra prosjektet skal tilføre Longyearbyen innovasjonskraft og styrke den lokale identiteten, ifølge søknaden.

 

Juryen påpeker at prosjektet svarer på en viktig og umiddelbar utfordring på Svalbard, og liker tanken på å bruke øya som laboratorium for et sirkulæreksperiment. Prosjektet får 554 000 kroner.

 

Fremtidens grønne energistasjon

Dagens ladeopplegg for elbiler og fylleløsninger for hydrogenbiler har for dårlig funksjonalitet, mener bergensselskapet Greenstat. Konsekvensen kan bli at det tar lenger tid å bytte ut dagens fossile bilpark med mer miljøvennlige kjøretøy.

 

Sammen med designbyrået Mlabs og Høgskulen på Vestlandet skal Greenstat skape et konsept for fremtidens energistasjoner. Prosjektet, som har fått navnet GreenStation, skal avdekke hvilke behov og ønsker eiere av elbiler og hydrogenbiler har når det kommer til lading og fylling.

 

Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess er målet å skape et grønt energistasjonskonsept som er like bra eller bedre enn dagens stasjoner. DIP-juryen mener resultatet kan bli en ledestjerne for bransjen, og tildeler GreenStation-prosjektet 500 000 kroner.

 

Fra avskjær til grønne ullklær

Så mye som 35 prosent av mikroplasten i havet kan komme fra klær. Stadig flere nordmenn ønsker klesplagg som varer lengre og er mer naturvennlige, nedbrytbare og bærekraftige.

 

Aclima sitter årlig igjen med om lag 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff. Den norske produsenten ønsker sammen med designpartner Neue å finne bruksområder for denne ullen som potensielt kan gi flere arbeidsplasser, mer miljøvennlige produkter og ny kunnskap som hele bransjen kan nyte godt av.

 

Nettopp dette potensialet som spydspiss er noe DIP-juryen biter seg merke i. Det teller også positivt at Aclima er en solid bedrift med stor gjennomføringsevne, og at prosjektet er forankret helt opp på styrenivå. Derfor mottar prosjektet 374 000 kroner i innovasjonsstøtte.

 

Et studium i bærekraftig leire

Leire er et eldgammelt byggemateriale med stort potensial og mange anvendelser. I dag sendes norsk leire til andre land for tilvirking, noe som medfører CO2-utslipp.

 

Snøhetta ønsker å forske på, designe og utvikle nye bygningselementer av lokal leire. Et viktig mål er å finne fram til lavenergimetoder for behandling av leiren.

 

Nå får prosjektet 500 000 kroner i støtte fra DIP. Juryen mener innovasjonsgraden er høy, både teknisk og økonomisk. Prosjektet er også interessant som et forsøk på å etablere Norge som mer enn en råvareleverandør.

 

Fremtidens parkdress leier du

Når minstemann trenger ny parkdress, er det nesten alltid fordi den gamle er blitt for liten, og ikke for sliten. Det er noe alle småbarnsforeldre har erfart. Å hele tiden kjøpe nye plagg er ikke bra verken for miljøet eller lommeboka.

 

Parkdressen.no har svaret på denne utfordringen: De leier nemlig ut parkdresser. Men selv markedets beste parkdresser er ikke laget for å tåle slitasje over flere sesonger, og de er heller ikke designet for å resirkuleres.

 

Derfor ønsker Parkdressen.no å designe en parkdress som både er laget for å ha lengst mulig varighet,være enklere å reparere og til slutt kunne resirkuleres i sin helhet når plagget brukt opp. Med seg på laget har de designbyrået Æra Strategic Innovation, barnehagegruppen Norlandia og klesprodusenten Wenaas Workwear.

 

Problemstilling er svært god, relevant og overførbar til mange bedrifter, mener DIP-juryen. De påpeker at selv om Parkdressen.no er en forholdsvis liten bedrift, har den med seg svært solide partnere. Prosjektet får 530 000 kroner i støtte.

 

Innebygd solfanger

Det finnes svært mange solvendte fasader på bygninger i Norge og andre nordiske land. Ved å bruke disse til solfanging kan vi spare åpne arealer og dyrkbar mark for omfattende utbygging, mener fasadeplateprodusenten Steni.

 

Nå ønsker de å lage lette og teknologisk smarte solfangere som er integrert i bygningsfasaden. Med seg på laget har de Design AS.

 

Juryen påpeker at dagens solfangere for fasade er dyre og lite fleksible, og at de i tillegg må transporteres fra Kina. Steni-prosjektet kan i så måte levere en nyvinning som mange vil ha glede av, dersom de lykkes. Prosjektet får 645 000 kroner i støtte.

 

Helse, miljø, mobilitet

Ifølge Hjemdal i DOGA går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

SIRKULÆRT I NORD. LPO arkitekter ønsker å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO

 

GRØNNE FERDIGHUS. Haugen Zohar Arkitekters bærekraftige ferdighusprosjekt har potensial for å skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland, mener DIP-juryen. Foto: HZA

 

TULL Å KASTE ULL. Aclima skal finne nye bruksområder for om lag 20 tonn avskjærsmateriale. Foto: Ole Magnus Halvorsen

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2019 10:05
Teknisk løsning ZEVS AS