presseticker

Skip to main content

Lager gjødsel av kloakk og utnytter dårlig ull – får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 13:36 - av  Henning Poulsen

NY NYTTE FOR UNYTTIG ULL. Oslo Produksjon & Tjenester vil transformere unyttig ull til nyttige produkter. Foto: OTP

Ligger det gull for norsk landbruk i dette rommet? Foto: Jets Group

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Jets Vacuum vil dele kloakken i to og gi svartvannet til landbruket. Oslo Produksjon & Tjenester skal finne nye bruksområder for ukurant ull. Nå får de til sammen nesten 1,1 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Jets Vacuum og Oslo Produksjon & Tjenester er to av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Jets Vacuum: Verdiskaping i doskålen

Hver gang du spyler etter et dobesøk, blander etterlatenskapene dine seg med avfallsvann fra dusj og vask. Det er dårlig ressursbruk, mener Jets Vacuum.

 

Toalettprodusenten fra Hareid tar nå initiativ til å utvikle et todelt kloakksystem, der svartvann og gråvann holdes separat. Gevinstene er mange. Mindre ressurser trengs til rensing når gråvannet sluses ut og gjenbrukes til for eksempel vanning, bilvask og toalettspyling. Næringsstoffer fra svartvannet kan på sin side gjenbrukes i landbruket.

 

Sammen med Minoko Design skal Jets Vacuum nå utarbeide et systemkart som gir oversikt over vann- og avløpsstrukturene, identifiserer behov og viser hvilke løsninger som kan være aktuelle. Prosjektet skal trekke på kompetanse fra avløpsetat, renseanlegg, forskningsmiljøer og byggentreprenører.

 

Juryen er begeistret for hvordan prosjektet bruker designkompetanse for å få dybdekunnskap om et tema som har høy samfunnsverdi.

 

«Det innsiktsbaserte arbeidet kan i seg selv revolusjonere hvordan vi tenker og designer avløpssystemer i Norge i fremtiden. Dette er et helhetlig bærekraftig prosjekt, både miljømessig og økonomisk, til beste for både bedriften og samfunnet

som helhet,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Oslo Produksjon & Tjenester: Gjør grønt gull av ukurant ull

Hvert år nedklassifiserer norsk landbruk mellom 1000 og 2000 tonn ull, hovedsakelig fordi den kommer fra pigmenterte sauer. Ofte blir denne ullen brent eller gravd ned.

 

Nå vil Oslo Produksjon & Tjenester utvikle sirkulære produkter av den nedklassifiserte ulla. Arbeidsmarkedsbedriften ønsker å utnytte ullas isolerende egenskaper, erstatte syntetiske materialer og utvikle et konsept som kan skape lokale arbeidsplasser i vekstbedrifter landet rundt.

 

Et designteam fra EY Doberman skal kartlegge sluttkunder og avholde workshoper for å skaffe innsikt og komme opp med ideer. Deretter skal de lage og teste prototyper av ullprodukter, før Oslo Produksjon & Tjenester til slutt sitter igjen med én eller flere produkter som kan kommersialiseres.

 

Juryen er imponert over hvordan prosjektet kombinerer bærekraftsmål med lokal produksjon for å tilføre verdi til både sauebønder, ullmottak, lokale produksjonsledd og bevisste konsumenter.

 

«Prosjektet tar for seg en betydelig utfordring i bransjen; underutnyttelse av nedklassifisert ull. Med en designdrevet tilnærming ønsker de å identifisere muligheter og skape transformative løsninger. Dette er en bedrift som tidligere har hatt liten erfaring med å benytte design som et innovasjonsverktøy utover konvensjonell produktutvikling. Likevel viser søknaden et stort potensial i å kombinere bærekraftsmål med lokal produksjon for å tilføre verdi til flere aktører i kjeden,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Jets Vacuum, Tor Rønnestad, mobil 48 14 44 91, tor@jets.no

* Oslo Produksjon & Tjenester AS, Lars Sevatdal, mobil 95 92 24 51, lars.sevatdal@opt.no

 

 

Bildetekster:

 

NY NYTTE FOR UNYTTIG ULL. Oslo Produksjon & Tjenester vil redde ukurant ull fra bålet. Foto: OTP

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 13:36
Teknisk løsning ZEVS AS