presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Foreslår klimapenger og jordhus – får talentpriser

  Publisert: 01.03.2023 09:31 - av  Henning Poulsen

TIL JORD SKAL DU BLI. Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen har laget et konsept som skal få oss til å bygge flere hus av jord og leire. Her en modell av jordhussenteret de foreslår å bygge på Ås. Nå gis DOGA-merket nykommer til prosjektet Raw Earth. Foto/ill: Kierulf/Larsen

GRØNNE PENGER. Glenn Sæstad foreslår en rekke bærekraftige bruksområder for en ny digital valuta. Nå får han DOGA-merket nykommer for prosjektet DSP for SDG. Foto/ill: Glenn Sæstad

RAW EARTH. (f.v.) Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen. Foto: Alvar Elias Ekhougen Larsen (m. selvutløser)

Bygninger laget av jord og leire. En ny valuta koblet til klima- og miljømål. Disse to innovative designprosjektene belønnes nå med DOGA-merket nykommer.  

– Dette er noe jeg gleder meg like mye til hvert år. DOGA-merket nykommer lar oss ta pulsen på en ny generasjon med unge og ambisiøse designere og arkitekter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Han forteller at årets vinnere kommer med spennende og uventede løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

 

– Her kan vi alle lære noe, sier Hjemdal.

 

DOGA-merket nykommer deles ut årlig til de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter fram unge, visjonære forslag til fremtidens løsninger. Årets priser deles ut på DOGA 16. mars i Oslo. I år er det sju mottakere.

 

Raw Earth: Setter byggebransjen på betongavvenning

Om en tredjedel av verdens bygninger er laget av jord og leire, men i byggeglade Norge har vi glemt at disse materialene finnes. Det ønsker to arkitektstudenter å gjøre noe med.

 

Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen syntes det var rart at de nesten ikke lærte noe om ubrent jord og leire på Bergen Arkitekthøgskole. Derfor gjennomførte de kurs for 20 av sine medstudenter, der de gravde ut leire fra en lokal byggeplass. Denne brukte de til å eksperimentere med byggeteknikker som stampet jord, leirepuss og adobe.

 

Resultatene var så oppløftene at Kierulf og Larsen bestemte seg for å utforske temaet nærmere. De snakket med eksperter og samlet inn informasjon om jord og leire i Norge fra både et arkitektonisk, geologisk og historisk perspektiv.

 

Vil bygge kunnskapssenter for jordhus

I oppgaven konkluderer de med at tre ting må på plass før jord og leire kan brukes som byggemateriale i stor skala: Oppbevaringssteder, produksjonsanlegg og et sted der kunnskap om jord og leire kan samles og dyrkes.

 

Derfor foreslår arkitektstudentene å opprette et jordhussenter i tilknytning til eksisterende universitets- og forskningsmiljøer på Ås. Her vil det være enkel tilgang til flere millioner tonn jordavfall fra store utbyggingsprosjekter på Østlandet. Dette kan brukes for å lage salgbare produkter til byggebransjen.

 

I tillegg befinner en rekke av landets fremste fagfolk seg allerede i området. Dermed vil senteret kunne bli en aktiv møteplass og kompetansearena allerede fra dag én.

 

Senteret skal naturligvis bygges med ubrent jord og leire. Kierulf og Larsen foreslår at byggingen i stor grad skjer gjennom kurs og dugnad, og mener dette vil gi fagmiljøene verdifull praktisk erfaring med de tradisjonsrike og miljøvennlige materialene.

 

Håper på jordrenessanse

Juryen for DOGA-merket nykommer mener oppgaven Raw Earth er et viktig innspill til fremtidens sirkulære økonomi.

 

«Oppgaven viser hvordan ubrent leire og jord kan brukes og gjenbrukes som bygningsmaterialer. I dag blir store mengder utgravd leire og jord kjørt bort og dumpet. I stedet kan massene utnyttes som en ressurs. Vi synes dette er et fabelaktig prosjekt som viser hvordan historisk materialbruk kan få en renessanse i møte med ny teknologi,» skriver juryen i sin vurdering.

 

DSP for SDG: Digitale penger inn i klimakampen

Glenn Sæstad mener digitale sentralbankpenger er en enestående mulighet til å dytte samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning. I sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo bruker han designmetodikk for å utforske hvordan staten og kommunene kan bruke slike penger for å stimulere bedrifter og privatpersoner til å ta mer klimavennlige valg.

 

I oppgaven var han i jevn dialog med Norges Banks egen arbeidsgruppe for digitale sentralbankpenger. Sæstad intervjuet 24 eksperter innen økonomi, finansteknologi og innovasjon i offentlig sektor. I tillegg samlet han kunnskap og innsikt fra faglitteratur om økonomi og finans.

 

Deretter konstruerte han et fremtidsscenario basert på muligheten for at klimaendringer kan utgjøre en direkte trussel mot den finansielle stabiliteten i Norge. Da faller bærekraft nemlig innunder sentralbankens mandat, argumenterer Sæstad, samtidig som offentlig sektor vil presse på for å få mer effektive omstillingsverktøy. Dermed ligger veien åpen for en offensiv bruk av digitale sentralbankpenger.

 

Karbonrasjoner og lokal valuta

Karbonrasjoner er et av pengeeksemplene som Sæstad utforsker i oppgaven. Mens dagens karbonkvoter kan kjøpes og selges, og dermed favoriserer de rikeste, vil karbonrasjonene påvirke alle likt. Slik spiller det ikke noen rolle at du har flust med vanlige penger på konto: Dersom du allerede har brukt opp «karbonpengene» dine, blir det ikke champagne i Chamonix denne påsken.

 

Et annet eksempel er å tillate lokal valuta for å stimulere folk til å bruke mer penger i sitt eget nærområde. I Sæstads tenkte eksempel oppretter Egersund kommune valutaen Okka Peng, som betyr «våre penger» på dialekt, som kan brukes for å kjøpe varer og tjenester lokalt. Å veksle vanlige kroner om til Okka Peng gir en innvekslingsbonus på et par prosent, så du får mer for pengene ved å bruke den lokale valutaen.

 

Men veksler du Okka Peng til vanlige kroner, betaler du et prosentgebyr høyere enn bonusen. Slik blir kortreiste løsninger fra lokalt eide leverandører mer lønnsomme for forbrukere og bedrifter, mens det blir mindre attraktivt å kjøpe ting langveisfra.

 

«Kompromissløs og kreativ»

Juryen for DOGA-merket nykommer lar seg imponere av oppgaven til Glenn Sæstad, og håper den utløser en grundig diskusjon.

 

«Studenten har et stødig grep om den visjonære helheten, samtidig som han bruker spekulativt design til å utforme konkrete forslag til samfunnsendrende tiltak. Dette er kompromissløs bruk av design for å bringe samfunnet i bærekraftig retning. Oppgaven bobler over av innsikt og kreativitet i et komplisert område. Vi innser nå at det er mulig å tenke helt nytt om hva penger kan være,» skriver juryen i sin vurdering.

(Pressenytt)

 

Les mer om prosjektene her:

www.doga.no/merket-nykommer/dsp-for-sdg

www.doga.no/merket-nykommer/raw-earth

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket nykommer her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Bildetekster:

GRØNNE PENGER. Glenn Sæstad foreslår en rekke bærekraftige bruksområder for en ny digital valuta. Nå får han DOGA-merket nykommer for prosjektet DSP for SDG. Foto/ill: Glenn Sæstad

 

TIL JORD SKAL DU BLI. Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen har laget et konsept som skal få oss til å bygge flere hus av jord og leire. Nå gis DOGA-merket nykommer til prosjektet Raw Earth. Foto/ill: Kierulf/Larsen

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* DSP for SDG, Glenn Sæstad, glenn@lokaltbyraa.no, mobil 95 46 33 68

* Raw Earth, Alvar Elias Ekhougen Larsen, alvar_elias@yahoo.no, mobil 99 35 60 69

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.03.2023 09:31
Teknisk løsning ZEVS AS