presseticker

Skip to main content

Ni trender som endrer våre medievaner

Lukker ørene for informasjonsstøy

  Publisert: 05.09.2017 07:30 - av  Henning Poulsen

MARKEDSANALYTIKER. Anders Lindgren i Plot identifiserer ni trender som radikalt endrer måten vi oppfatter og bearbeider reklame og innhold på. Foto: Johnny Syversen, www.josy.no

DIGITALE DYR. – Snart er vi alle blitt digitale dyr i en digital jungel. Det har gjort noe med måten vi forholder oss til alt av informasjon, reklame og media. Foto: Johnny Syversen, www.josy.no

Oslo: Hver dag utsettes folk for enorme mengder informasjon og reklame: på papir, nett, i etermedier, mobilapper og gatelangs. – Den økende støyen har endret våre medievaner radikalt, sier markedsanalytiker Anders Lindgren i Plot.

362. Det er antallet reklamemeldinger en gjennomsnittlig person utsettes for hver eneste dag, ifølge analyseselskapet Media Dynamics. Et annet analysefirma, Hotwire, nøyer seg med å si at en gjennomsnittsperson utsettes for hundre- eller tusenvis av reklamebudskap i løpet av en dag. I tillegg kommer et stort antall nyhetssaker, artikler, blogginnlegg, e-poster, sosiale media-meldinger og annen informasjon. I valgår eksponeres vi også for store mengder politisk propaganda.

 

Svært lite av dette blir faktisk lest eller hørt, ifølge Anders Lindgren. Derfor har han nå satt sammen en liste med ni trender han mener vil styre våre lesevaner i møte med den støyende mediehverdagen og det konstante informasjonsbombardementet. (Se nederst i saken)

 

Bruker mentalt støyfilter

Lindgren forteller at det rett og slett er for mange reklamemakere, nyhetskanaler, sosiale medier og bloggere som skriker i kor for å få oppmerksomhet.

 

– For å overleve informasjonsstøyen som slår mot oss i alle kanaler, har hjernen vår laget sitt eget avanserte støyfilter. Vi bare «tuner» ut mentalt og ignorer alt som ikke er relevant og umiddelbart resonnerer med våre behov, sier Lindgren, som er partner i markedsrådgivningsfirmaet Plot. De siste 25 årene har han jobbet med trendanalyser, markedsføring, PR og nettkommunikasjon for store selskaper i Norge.

 

– Vær relevant eller ti stille

Verden er blitt en sydende digital informasjonsjungel. Via internett og smarttelefoner er et univers av informasjon bare et tastetrykk unna. Aldri har vi hatt så mye lesestoff, innhold og tilbud å velge i. Det har endret våre lese- og medievaner radikalt.

 

– Fremfor alt er vi blitt mye mer selektive i hva vi ønsker å bruke tid og oppmerksomhet på, og vi skjermer oss i økende grad mot alt vi oppfatter som svadainnhold og reklamemas. Endringene i folks lese- og medievaner vil kreve en helt ny kommunikasjonsform. Det må alle skrivelystne, innholdsprodusenter, kommunikatører og reklamemakere, for alvor ta innover seg, sier Lindgren.

 

Han gir følgende råd til de som kjemper om oppmerksomheten vår: – Vær relevant! Det betyr: Slutt å gjette – skaff deg fakta om hva folk ønsker og gi dem det de vil ha. Jo mer relevant du gjør budskapet ditt for mottakerne, desto større er sjansen for at du får en positiv respons. Det gjelder enten du selger trehjulinger i Trøgstad eller konsulenttjenester til store multinasjonale konserner. Du må være ubønnhørlig relevant hver eneste gang, ellers kan du like gjerne bare holde munn, sier Lindgren.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Bildetekster:

MARKEDSANALYTIKER. Anders Lindgren i Plot identifiserer ni trender som radikalt endrer måten vi oppfatter og bearbeider reklame og innhold på. Foto: Johnny Syversen, www.josy.no

 

DIGITALE DYR. – Snart er vi alle blitt digitale dyr i en digital jungel. Det har gjort noe med måten vi forholder oss til alt av informasjon, reklame og media. Foto: Johnny Syversen, www.josy.no

Kontaktperson:

* Anders Lindgren, mobil 921 30 430, e-post: anders@plot.no

FAKTABOKS

Ni trender som endrer våre lese- og medievaner:

 

I kjølvannet av den digitale informasjonsrevolusjonen, har forskere gjort utallige studier for å kartlegge trendene som endrer våre medievaner. Anders Lindgren har sammenfattet essensen av sin egen og andres forskning i en 9-punktsliste.

 

1. VI ER BLITT DIGITALE DYR

Smartdingsene er med oss overalt. Vi er alltid tilkoblet og kommuniserer og handler som aldri før via internett.

 

2. VI BRUKER STØYFILTER

I en støyende mediehverdag har vi lært å ignorere alt av svada og kjapt identifisere det som er personlig relevant.

 

3. VI SØKER TING SOM STIMULERER HELE OSS

Vi higer etter opplevelser som stimulerer hele oss. Derfor liker og husker vi best innhold som appellerer til både hodet og hjertet og som stimulerer flere sanser.

 

4. ALT SKAL SKJE FORT

Tiden er knapp og går fortere for oss alle. Derfor ønsker vi full uttelling på vår tidsbruk.

 

5. VI SKUMLESER

Stort sett så haster vi forbi alt av tekster. Derfor foretrekker vi innhold som både er lett å skumlese og som gir rom for å gå i dybden.

 

6. VI VIL HA DET ENKELT

I strømmen av nye og stadig smartere løsninger, har vi begynt å sky alt som virker tungvint.

 

7. VI ØNSKER VEILEDNING

Verden er kompleks og i rask endring. Derfor elsker vi også å bli stimulert til å lære nye og nyttige ting.

 

8. VI VIL BLI SETT OG HØRT

Vi vil ha respekt for våre behov og anerkjennelse for det vi kan og vet. Derfor deler vi gjerne våre meninger og erfaringer i sosiale nettverk.

 

9. VI STOLER PÅ VAREPRAT

Vi stoler mer på anbefalinger fra venner og bekjente, enn informasjonen fra leverandører.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak IMG_8978 med.jpg 9,98 kB (3500x2333)
Bilde - vedlegg til sak IMG_8909 med.jpg 2,39 kB (3500x2333)
Bilde - vedlegg til sak IMG_8933 med.jpg 2,66 kB (3500x2198)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Plot, og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.09.2017 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS